Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Paplašinātā veidlapa

Paplašinātā pieteikuma veidlapa ir paredzēta sarežģītākiem pieteikumiem. Jums būs jāizmanto šī veidlapa, ja vēlaties iesniegt pats savu preču un pakalpojumu sarakstu vai ja vēlaties iesniegt kolektīvas preču zīmes pieteikumu, kā arī gadījumos, kad vēlaties pieprasīt starptautiskas preču zīmes pārveidošanu vai iesniegt attiecīgās preču zīmes daudzvalodu elementus pieteikuma abās valodās.

Atcerieties, ka jūs varat pārbaudīt, vai jūsu preces un pakalpojumi ir pieņemti apstrādei Fast Track režīmā, izmantojot mūsu preču un pakalpojumu izveidotāju.

Obligāti aizpildāmie lauki ir apzīmēti ar zvaigznīti (*).

Lai piekļūtu paplašinātajai pieteikuma veidlapai, pārejiet uz tīmekļa vietnes sadaļu “Preču zīme > Ceļš uz reģistrāciju > Piesakieties tūlīt” un noklikšķiniet uz pogas “Sākt pieteikuma sagatavošanu”, lai atvērtu pieteikuma paplašināto veidlapu.

Pieteikuma sagatavošanas sākšana

Lai iesniegtu preču zīmes pieteikumu ar šā tiešsaistes rīka starpniecību, jums ir jābūt reģistrētam lietotājam. Ja vēl neesat reģistrējies, jums vajadzēs reģistrēties.

ES preču zīmju pieteikumi iesniedzējiem ārpus ES
Ja dzīvojat ārpus Eiropas Savienības, ir iespējams iesniegt ES preču zīmes pieteikumu, bet šādā gadījumā jāieceļ pārstāvis.

 
 • Valodas un atsauces

  Pirmā valoda
  Nolaižamajā sarakstā atlasiet valodu, ko vēlaties izmantot pieteikumā (pirmo valodu). Tā var būt jebkura no ES 23 valodām.

  Otrā valoda
  Jums jāizvēlas otrā valoda, kam jābūt vienai no EUIPO piecām oficiālajām valodām (DE, EN, ES, FR, IT). Otrajai valodai jāatšķiras no pirmās valodas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu preču zīmi var apstrīdēt šajā otrajā valodā.

  Personīgā atsauce

  Atsaucei jāsastāv ne vairāk kā no 30 burtciparu rakstzīmēm, izmantojot latīņu alfabētu: a–z, A–Z, 0–9. Neizmantojiet atstarpes. Turpmākiem vaicājumiem par jūsu preču zīmi lūdzam izmantot oficiālo EUIPO atsauci.

 • Izmantojiet informāciju par esošu ES preču zīmi kā veidni

  Ierakstiet preču zīmes pilnu vai daļēju nosaukumu vai numuru. Tiks parādītas tam atbilstošas esošās preču zīmes. Izvēlieties vajadzīgo un noklikšķiniet uz “Importēt”. Jūs varat izvēlēties skatīt preču zīmi eSearch plus datubāzē, noklikšķinot uz saites “Skatīt”.

  Izvēloties iespēju importēt preču zīmi kā veidni, veidlapu varēs aizpildīt ātrāk, jo informācija tajā jau tiks ievadīta automātiski. Atbilstoši jūsu prasībām var rediģēt sadaļas.

 • Prioritātes prasība

  Pievienot prioritāti
  Lai pievienotu prioritātes prasību, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot prioritāti”, un tiks atvērta jauna vietnes sadaļa.

  • Nolaižamajā sarakstā atlasiet “Pirmās iesniegšanas valsti”;

  • ierakstiet preču zīmes nosaukumu (lauks tiks automātiski pabeigts, ja preču zīmes dati ir pieejami TMview) un noklikšķiniet uz “Importēt”; vai

  • ievadiet informāciju manuāli, noklikšķinot uz pogas “Izveidot manuāli”;

  • pievienojiet iesniegšanas datumu un pieteikuma numuru. Jūs varat izvēlēties, vai pievienot vajadzīgos dokumentus pieteikuma aizpildīšanas laikā vai vēlāk (trīs mēnešu laikā pēc prioritātes prasības saņemšanas).

  Piezīme. Ja veidlapa sākotnēji nav aizpildīta kādā no ES oficiālajām valodām, tad ir jāpievieno veidlapas tulkojuma kopija.

  Pieprasīt prioritāti vēlāk
  Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus pogai “Pievienot prioritāti”, ja vēlaties pieprasīt prioritāti vēlāk (to var izdarīt divu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas).

 • Senioritātes prasība

  Lai pieteikumam pievienotu senioritātes prasību, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot senioritāti”. Tiks atvērta jauna sadaļa.

  • Nolaižamajā sarakstā atlasiet ES dalībvalsti, kur preču zīme ir reģistrēta;

  • ierakstiet preču zīmes nosaukumu vai numuru (lauks tiks automātiski pabeigts) un noklikšķiniet uz “Importēt”; vai

  • ievadiet informāciju manuāli, noklikšķinot uz pogas “Izveidot manuāli”;

  • atlasiet attiecīgo opciju laukā “Reģistrācijas raksturs”;

  • pievienojiet pieteikuma iesniegšanas datumu, pieteikuma numuru, reģistrācijas datumu un numuru, pēc tam izvēlieties, vai pievienot vajadzīgos dokumentus pieteikuma aizpildīšanas laikā vai vēlāk (trīs mēnešu laikā pēc senioritātes prasības saņemšanas).

 • Izstādīšanas prasība

  Izstādīšanas prasība pieteikumā
  Lai pieteikumam pievienotu izstādīšanas prasību, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot izstādīšanas prioritāti”. Tiks atvērta jauna sadaļa.

  1. Nolaižamajā sarakstā atlasiet izstādes nosaukumu.

  2. Pievienojiet pirmās nodošanas atklātībā datumu.

  3. Izvēlieties, vai pievienot vajadzīgos dokumentus pieteikuma aizpildīšanas laikā vai vēlāk (trīs mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas).

  4. Noklikšķiniet uz pogas “+Pievienot”.

  Pieprasīt izstādīšanas prioritāti vēlāk
  Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus pogai “Pievienot izstādīšanas prioritāti”, ja vēlaties pieprasīt izstādīšanas prioritāti vēlāk (to var izdarīt divu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas).

 • Starptautiskas reģistrācijas (SR) pārveidošana

  Lai pieteikumam pievienotu SR pārveidošanas prasību, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot SR pārveidošanu”. Tiks atvērta jauna sadaļa.

  • Ievadiet starptautiskās preču zīmes numuru (SR numuru) *;

  • ja SR pārveidošana ir veikta jau iepriekš, jūs varat attiecīgos datus importēt, ievadot starptautiskās preču zīmes numuru vai nosaukumu laukā “Tālāk ievadiet SR datus” *;

  • lai ievadītu informāciju manuāli, noklikšķiniet uz pogas “Izveidot manuāli”;

  • pievienojiet anulēšanas datumu, SR datumu un prioritātes/senioritātes datumu;

  • Noklikšķiniet uz pogas “+Pievienot”.

  * Piezīme. Šajā sadaļā automātiskās aizpildīšanas lauks nav pieejams. Jums ir jāievada pilns preču zīmes numurs.

 • Pārstāvis

  Pārstāvi var pievienot divējādi.

  Esoša pārstāvja pievienošana

  Ierakstiet pārstāvja vārdu. Tiks parādīts esošo pārstāvju saraksts. Izvēlieties vajadzīgo un noklikšķiniet uz “Importēt”. Tiks parādīta informācija par pārstāvi. Noklikšķiniet uz “Pievienot”, lai turpinātu.

  Jauna pārstāvja pievienošana
  1. Ievadiet informāciju manuāli, noklikšķinot uz pogas “Izveidot jaunu”.

  2. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet pārstāvja veidu.

  3. Aizpildiet pārējo veidlapas daļu (obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti *).

  4. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot”, lai turpinātu.

  Piezīme. Atlasot iespēju “Darbinieka pārstāvis”, parādīsies izvēles rūtiņa “Ekonomikas sakari”. Ja to atzīmējat, būs jāaizpilda divi papildu lauki. Jums būs jānorāda ekonomisko sakaru veids, kāds jums ir ar pieteikuma iesniedzēju (piemēram, darba devējs vai darījumu partneris u. tml.), kā arī būs jāpievieno jūsu darba devēja nosaukums.

  Asociācijas

  Ja aizpildāt pieteikumu asociācijas vārdā, lūdzu, norādiet tikai asociācijas ID numuru.

 • Pieteikuma iesniedzējs

  Pieteikuma iesniedzēju var pievienot divējādi.

  Esoša pieteikuma iesniedzēja pievienošana
  Ierakstiet pieteikuma iesniedzēja vārdu. Tiks parādīts esošo pieteikuma iesniedzēju saraksts. Izvēlieties vajadzīgo un noklikšķiniet uz “Importēt”. Tiks parādīta informācija par pieteikuma iesniedzēju. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot”, lai turpinātu.

  Jauna pieteikuma iesniedzēja pievienošana

  1. Ievadiet informāciju manuāli, noklikšķinot uz pogas “Izveidot jaunu”.

  2. Nolaižamajā sarakstā atlasiet pieteikuma iesniedzēja veidu.

  3. Aizpildiet pārējo veidlapas daļu (obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti *).

  4. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot”, lai turpinātu.

 • Preču zīmju veidi

  Jums ir jāizvēlas tās preču zīmes veids, ko vēlaties reģistrēt. Pieejami šādi veidi:

  • vārdiska preču zīme;

  • grafiska preču zīme;

  • grafiska preču zīme, kas satur vārdiskus elementus;

  • trīsdimensiju preču zīme;

  • trīsdimensiju preču zīme, kas satur vārdiskus elementus;

  • krāsu preču zīme;

  • skaņas preču zīme;

  • cits veids.

  Uzziniet vairāk par preču zīmju veidiem preču zīmes definīciju sadaļā.

  Vajadzīgie dati
  Informācija, kas ir jānorāda, ir atkarīga no tā preču zīmes veida, ko vēlaties aizsargāt.

  Krāsas
  Ja jūsu preču zīme satur krāsas, jūs varat tās pievienot, ierakstot krāsas nosaukumu. Sistēma automātiski piedāvā dažādas iespējas. Ir ieteicams izvēlēties vienu no iekļautajām krāsām, jo tas paātrinās reģistrācijas procesu. Ja izvēlaties opciju “Norādīt individualizētu krāsu”, šis process būs ilgāks.

  Tulkojumi
  Ja vēlaties iesniegt tulkojumu otrajā valodā, lūdzu, ņemiet vērā, ka tulkojumā ir jāiekļauj visi elementi, tostarp preču un pakalpojumu saraksts, visas atrunas, preču zīmes apraksts vai krāsu norādes.

  Preču zīmes atveidojums
  Svarīgi, lai augšupielādētais preču zīmes atveidojums precīzi atveidotu to preču zīmi, ko vēlaties reģistrēt. Kad preču zīmes atveidojums ir augšupielādēts, tiek parādīti šādi brīdinājumi:

   EUIPO publicēs jūsu preču zīmi tādā formā, kā pašlaik redzams. Ja šajā attēlā nav precīzi attēlota preču zīme, ko vēlaties aizsargāt, lūdzu, izdariet labojumus pirms pieteikuma iesniegšanas.”

    “Attēls ir apstrādāts, lai atbilstu tehniskajiem kritērijiem.”

  Vārdisks(-i) elements(-i)
  Jānorāda tikai logotipā redzamie vārdiskie elementi. Ja vārdiskie elementi nav pareizi, EUIPO tos uzreiz mainīs, nesūtot par to paziņojumu.

 • Līdzību ziņojums

  Jūs varat lejupielādēt līdzību ziņojumu. Meklēšanā tiek izmantota TMview datubāze, un meklēšanu var veikt arī pirms faktiskās pieteikuma aizpildīšanas.

  Skatīt rezultātus
  Tiek attēlota līdzīgu preču zīmju tabula. Lai skatītu papildu informāciju par rezultātiem, noklikšķiniet uz palielināmā stikla ikonas saraksta labajā pusē, un tiks atvērta TMview lietojumprogramma.

  Informācijas sarakstu PDF formātā var lejupielādēt un saglabāt, noklikšķinot uz pogas “Lejupielādēt PDF”, kas atrodas zem rezultātu tabulas.

 • Tehniskās prasības pielikumiem

  Pielikumiem, ko augšupielādē paplašinātajā pieteikuma veidlapā, ir jāatbilst turpmāk minētajiem standartiem.

  JPEG
  Jūsu pieteikumā iekļautās(-o) preču zīmes(-ju) attēlojumam izmantotais standarta faila tips. Katrs atsevišķs fails nedrīkst pārsniegt 2 MB, un tam ir jāatbilst šādiem standartiem:
  • attēla maksimālais lielums: 2835 × 2010 pikseļi;
  • izdrukas izšķirtspēja minimāli 96, maksimāli 300 dpi;
  • krāsu režīms: RGB, pelēktoņu, BW vai CMYK.

  Attēli tiek automātiski mērogoti uz 250 × 250 pikseļiem. Augšupielādējot attēlu, lietojumprogramma to attēlo tā, kā tas vēlāk būs redzams reģistrācijas sertifikātā.

  PDF
  PDF failus var izmantot vienīgi, lai sniegtu papildu informāciju, bet tie nav izmantojami, lai atveidotu jūsu pieteikumā iekļauto(-ās) preču zīmi(-es). Katrs atsevišķs fails nedrīkst pārsniegt 2 MB. Lai atvērtu failus, tiks izmantota programma Adobe Acrobat X (10.0 versija).

  MP3
  MP3 failus var izmantot vienīgi papildu informācijas sniegšanai skaņu preču zīmju reģistrācijas procesā. Katrs atsevišķs fails nedrīkst pārsniegt 2 MB, un tam ir jāatbilst standartiem, kas norādīti “Tehniskās informācijas” lapas pielikumu sadaļā.

 • Preces un pakalpojumi

  BRĪDINĀJUMS. Šajā sadaļā ir jāievada visas preces un/vai pakalpojumi. Iesniedzot preces un/vai pakalpojumus atsevišķi pievienotā dokumentā, pieteikumu neuzskata par tiešsaistē iesniegtu pieteikumu, kā rezultātā tiek piemērota nevis samazinātā nodeva, kas attiecas uz tiešsaistē iesniegtiem pieteikumiem, bet gan standarta pamatnodeva par pieteikuma iesniegšanu.

  Meklēt, izmantojot iepriekš noteiktas vērtības (ieteicams)
  Šādā veidā tiks atlasītas preces un pakalpojumi TMclass datubāzē.

  Noklikšķiniet uz pogas “Meklēt”.

  Tiks atvērts jauns uznirstošais logs. Jūs varat vai nu ierakstīt vajadzīgo preču un pakalpojumu atslēgvārdu (tiks attēlots nolaižamais saraksts ar automātiskās aizpildīšanas ieteikumiem), vai arī pārlūkot preču un pakalpojumu sarakstu.

  Lai atgrieztos sākotnējā sadaļā, noklikšķiniet uz saites “pārlūkot visas preces un pakalpojumus.”

  Lai, pārlūkojot visas preces un pakalpojumus, skatītu pilnīgu attiecīgās klases preču un pakalpojumu sarakstu, noklikšķiniet uz “+” ikonas Plus ikona, savukārt, lai samazinātu sarakstu, noklikšķiniet uz “-” ikonas Mīnus ikona.

  Noklikšķiniet uz “mapes” ikonas Mapes ikona, lai skatītu visus jūsu izvēlētās klases terminus. Lai terminu iekļautu jūsu sarakstā, atzīmējiet tabulā attiecīgo izvēles rūtiņu rindas kreisajā pusē Atzīmētās izvēles rūtiņas ikona.

  Lai skatītu jūsu atlasītos terminus un klases, noklikšķiniet ekrāna augšējā labajā stūrī uz pogas “Skatīt jūsu atlasi”.

  Pēc visu jums vajadzīgo preču un pakalpojumu atlases veikšanas noklikšķiniet uz pogas “Turpināt”, kas atrodas lapā “Skatīt jūsu atlasi”. Jūs novirzīs uz jūsu pieteikumu, kur būs parādīta veiktā atlase.

  Sniegt jūsu paša sarakstu
  Lai sniegtu pats savu preču un pakalpojumu sarakstu, noklikšķiniet uz saites “Vēlos sniegt savu sarakstu”.

  Tiks atvērts jauns uznirstošais logs.

  Atlasiet klasi, kurā ietilpst jums vajadzīgais termins, ierakstiet termina nosaukumu tam paredzētajā laukā un noklikšķiniet uz pogas “Gatavs”.

  Jūs varat atkārtot šo procesu, līdz esat pievienojis visus jūsu pieteikumam vajadzīgos terminus un klases.

  Lūgums ņemt vērā, ka, sniedzot pašam savu preču un pakalpojumu sarakstu, preču zīmes pieteikuma iesniegšanas process var būt ilgāks.

  Derīgas rakstzīmes (sintakses noteikumi, kas attiecināmi uz preču un pakalpojumu terminiem):

  Nosaukums Rakstzīme Piemērs
  Burti a-z A-Z Transportlīdzekļu daļas un piederumi
  Cipari 0-9 MP3 atskaņotāji
  Defise - (asci kods 045) E-grāmata
  Leņķiekavas < > Pneimatiskie ieroči > 0,5 džouli
  Slīpsvītra / Video atskaņotāji / videomagnetofoni
  Zvaigznīte * Apģērbs*
  Apaļās iekavas ( ) Apmācību rokasgrāmatas (instrukcijas)
  Figūriekavas { } Kloķi {mašīnu daļas}
  Kvadrātiekavas [ ] Emaljas [lakas]
  Kols : (asci kods 058) Pakalpojumi šādās jomās: elektriskas un elektroniskas shēmas, komponenti
  Komats , Kukurūzas milti, maltoze
  Vienpēdiņas ' (asci kods 039) Painters' brushes
  Semikols (nedrīkst lietot grieķu valodā) ; (asci kods 059) Atomreaktori; ķīmiskie līdzekļi formēšanai
  Punkts vidū (drīkst lietot tikai grieķu valodā) · (asci kods 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Piezīme: šajā tabulā sniegti atļauto rakstzīmju piemēri.

 • Valsts meklēšanas ziņojums

  Par valsts meklēšanas ziņojumu ir jāmaksā papildu nodeva. Jūsu pieteikumu publicēs tikai pēc tam, kad tiks apkopoti un jums paziņoti visi meklēšanas ziņojumu rezultāti.

 • ES meklēšanas ziņojums

  ES meklēšanas ziņojumu var pieprasīt bez maksas. Šajā ziņojumā ir norādīti agrāk iesniegti identiski vai līdzīgi ESPZ pieteikumi un starptautiskas reģistrācijas, kas attiecinātas uz Eiropas Kopienu identiskām un līdzīgām preču un pakalpojumu klasēm.

 

Tehniskā informācija par pielikumiem.

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit