Aizpildiet starptautisku preču zīmes pieteikumu tiešsaistē

Izmantojot starptautiskā pieteikuma (SP) veidlapu, reģistrētie lietotāji var aizpildīt starptautiska preču zīmes pieteikuma pieprasījumu, izmantojot Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) pārvaldītu Madrides protokola sistēmu. SP pamatā var būt esošas Eiropas Savienības preču zīmes (ESPZ), Eiropas Savienības preču zīmju pieteikumi (ESPZ pieteikumi) vai abu iepriekš minēto kombinācija.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums ir jāautorizējas, lai varētu izmantot šīs iespējas, un par šīm darbībām ir jāmaksā nodeva.

Piezīme: sarakste par konkrētu lietu vienmēr jāiesniedz, izmantojot jūsu lietotāja vidi, pa pastu, piegādājot personīgi vai izmantojot īpašu kurjerpastu.

Šajā sadaļā ir skaidrots, kā aizpildīt SP, kura pamatā ir viena vai vairākas ESPZ un ESPZ pieteikumi.

Veidlapa ir pieejama ES 23 oficiālajās valodās.

 

1. Kā piekļūt starptautiskajai pieteikuma veidlapai

2. Kas var iesniegt starptautisku pieteikumu

3. Starptautiskās pieteikuma veidlapas aizpildīšanas posmi

4. Kas notiek pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas