Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Dizainparaugi Eiropas Savienībā

Radiet savu "dizainparauga aizsardzības stratēģiju"!

Iedomāsimies, ka Jūs esat radījis jaunu dizainparaugu. Jūs vēlaties attiecīgo ražojumu laist un izplatīt ES tirgū, bet Jums ir bažas, ka citi varētu piesavināties priekšrocības, ko sniedz Jūsu jaunizstrādātais dizainparaugs. Tāpēc Jūs vēlaties to aizsargāt.

 
 

Reģistrēta vai nereģistrēta aizsardzība?

Jums ir divas izvēles: pirms sava dizainparauga laišanas tirgū prasīt tā aizsardzību Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) un iegūt reģistrētu Kopienas dizainparaugu (RKD) vai, alternatīvi, laist to tirgū tieši, bez reģistrācijas, paļaujoties uz tā dēvētajām tiesībām uz nereģistrētu Kopienas dizainparaugu (NKD).

Tas, kuru iespēju Jūs galu galā izvēlēsieties, būs atkarīgs no tā, kā tas ietekmē Jūsu dizainparauga portfeļa stratēģiju.

 

Reģistrēts Kopienas dizainparaugs vai nereģistrēts Kopienas dizainparaugs?

Abos variantos piedāvā šādu aizsardzību:

 • tāda ražojuma ražošana, kurā iekļauts aizsargāts dizainparaugs (vai uz kuru attiecas aizsargāts dizainparaugs) bez tā īpašnieka piekrišanas, tiek uzskatīta par pretlikumīgu;
 • tāda ražojuma laišana tirgū, kurā iekļauts aizsargāts dizainparaugs (vai uz kuru attiecas aizsargāts dizainparaugs) bez tā īpašnieka piekrišanas, tiek uzskatīta par pretlikumīgu;
 • tāda ražojuma piedāvāšana pārdošanai, kurā iekļauts aizsargāts dizainparaugs bez tā īpašnieka piekrišanas, tiek uzskatīta par pretlikumīgu;
 • tāda ražojuma pārdošana, kurā iekļauts aizsargāts dizainparaugs bez tā īpašnieka piekrišanas, tiek uzskatīta par pretlikumīgu;
 • tāda ražojuma importēšana/eksportēšana, kurā iekļauts aizsargāts dizainparaugs bez tā īpašnieka piekrišanas, tiek uzskatīta par pretlikumīgu.

Tomēr darbības jomas un ilguma ziņā RKD un NKD diezgan būtiski atšķiras.

Ilguma atšķirības

RKD

Reģistrēts Kopienas dizainparaugs sākotnēji ir derīgs piecus gadus no pieteikuma datuma, bet to var pārreģistrēt ik pēc pieciem gadiem līdz kopējam maksimālajam termiņam, kas ir 25 gadi.

NKD

Nereģistrētam Kopienas dizainparaugam tiek piešķirta aizsardzība uz trim gadiem, sākot no dienas, kad dizainparaugs pirmo reizi darīts pieejams sabiedrībai Eiropas Savienības teritorijā. Pēc trim gadiem aizsardzības termiņu vairs nevar pagarināt.

 

Procesu, kurā dizainparaugs tiek darīts pieejams sabiedrībai, sauc par "nodošanu atklātībā". Dizainparauga nodošanai atklātībā un spējai to pierādīt ir ļoti svarīga nozīme attiecībā uz dizainparauga aizsardzību.

Darbības jomas atšķirības

RKD

Reģistrēti Kopienas dizainparaugi tiek aizsargāti no līdzīgiem dizainparaugiem pat tad, ja konfliktējošais dizainparaugs ir radīts godprātīgi, t. i., nezinot par agrākā dizainparauga esamību.

NKD

Ar nereģistrētiem Kopienas dizainparaugiem piešķir tiesības aizliegt dizainparauga komerciālu izmantošanu tikai tad, ja dizainparaugs ir apzināti un ļaunprātīgi veidots kā aizsargātā dizainparauga kopija, t. i., radīts, zinot par agrākā dizainparauga esamību.

 

Tiesiskā aizsardzība, ko piešķir reģistrēts dizainparaugs, ir spēcīgāka un pārredzamāka. Tomēr ne vienmēr ir viegli pierādīt, ka esat nodevis atklātībā dizainparaugu Eiropas Savienībā kādā konkrētā laikā. Tāpat var būt grūti pierādīt, ka Jūsu dizainparaugs ir apzināti kopēts un ka pārkāpējam būtu vajadzējis zināt par Jūsu dizainparauga esamību. Taču par reģistrētu dizainparaugu Jūs saņemat apliecību, ar kuru var viegli pierādīt īpašumtiesības.

Paturot prātā šos divus pamataspektus, Jūs tagad varat sākt veidot savu dizainparauga aizsardzības stratēģiju.

 

Ja esat savu dizainparaugu nodevis atklātībā un tad nolemjat, ka vēlaties pieteikt dizainparauga reģistrāciju vai nu tāpēc, ka vēlaties pilnu aizsardzību, vai ar intelektuālā īpašuma stratēģiju saistītu apsvērumu dēļ, Jūs varat to darīt viena gada laikā no dizainparauga nodošanas atklātībā. Šo laikposmu sauc par "labvēlības periodu". Ja reģistrēsiet savu dizainparaugu pēc šā termiņa, tas nebūs aizsargāts pret uzbrukumiem.

Valsts vai Eiropas mēroga aizsardzība?

Kad esat nolēmis reģistrēt savu dizainparaugu, nākamais jautājums, uz ko jāatbild, ir "kur veikt reģistrāciju". Atbilde ir atkarīga no Jūsu komerciālās un intelektuālā īpašuma stratēģijas.

Ja veicat uzņēmējdarbību vienā ES valstī, varat reģistrēt savu dizainparaugu attiecīgajā valstī. Jums būs ekskluzīvas tiesības uz dizainparaugu Jūsu izvēlētajā valstī, taču Jūs nevarēsiet aizliegt kopēt dizainparaugu citās ES valstīs.

Ja veicat uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā ES valstī, Jums vajadzētu apsvērt iespēju iegūt dizainparauga tiesības, kas ir spēkā visā ES, proti, reģistrētu Kopienas dizainparaugu (RKD). RKD ir "visa vai nekā" darījums: vai nu Jūs to iegūstat, pretī saņemot visu, vai nesaņemat neko vispār.

 

RKD priekšrocības

Praktiskās priekšrocības

 • RKD tiek reglamentēti ar vienotu tiesību sistēmu, kas nodrošina stabilu un vienotu aizsardzību visā Eiropas Savienībā.
 • RKD ir viegli reģistrēt. Ir jāsagatavo vienu pieteikumu, jāaizpilda tas iesniegšanas valodā un jāapkopo dokumentācija.
 • RKD reģistrācija nodrošina iespēju iesniegt kombinētus pieteikumus (t. i., iekļaut vienā pieteikumā vairākus dizainparaugus, piemēram, viena un tā paša dizainparauga variantus).

Finansiālās priekšrocības

 • Maksa par viena dizainparauga reģistrēšanu un publicēšanu ir 350 EUR piecu gadu aizsardzības termiņam.
 • RKD ļauj ietaupīt tulkošanas un administratīvās izmaksas.
 • Dizainparaugu sistēma piedāvā "vairuma atlaidi". Kombinēta pieteikuma gadījumā nodevām par 2.–10. dizainparauga reģistrēšanu piemēro 50 % atlaidi, savukārt, sākot no 11. dizainparauga, nodeva ir tikai 25 % no pamata nodevas par dizainparaugu.

EUIPO vai WIPO?

Kopienas dizainparaugu reģistrācijai var pieteikt divos veidos.

Jūs varat iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) vai ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskā biroja starpniecību (otrajā gadījumā Jums pieteikumā jānorāda Eiropas Savienība).

Neatkarīgi no tā, kuru veidu izvēlēsieties, Jūsu pieteikumu izskatīt EUIPO.

EUIPO uztur reģistrēto Kopienas dizainparaugu publisku reģistru. Lai nodrošinātu reģistra uzturēšanu atbilstoši visaugstākajiem standartiem, esam paredzējuši vairāku speciālistu funkcijas.

Vārtzinis

Mēs pārbaudām visas pieteikumu veidlapas, lai pārliecinātos, ka tās ir aizpildītas pareizi.

Lēmumu pieņēmējs

Ja ir strīdi par RKD darbības jomu vai spēkā esamību, mēs izvērtējam konkrētos gadījumus.

Administratīvais darbinieks

Ja licencējat vai pārdodat savu dizainparaugu, mēs reģistrējam attiecīgo darījumu.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 27-04-2022
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit