Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Dizainparaugi pēc reģistrēšanas

Tirgojot savu dizainparaugu, aizvien pieaugs jūsu reģistrētā Kopienas dizainparauga nozīme.

Mūsu reģistrā mēs nepārraugām jūsu tiesību īstenošanu. Ja jums ir reģistrēts Kopienas dizainparaugs, jums jārīkojas proaktīvi.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.