Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Out-of-Commerce Works Portal

Komerciālajā apritē nepieejami darbi ir darbi, kurus aizstāv autortiesības, bet kas nav pieejami komerciāli, piemēram, literāri darbi, audiovizuāli darbi, fonogrammas, fotogrāfijas un unikāli mākslas darbi. Plašāka informācija par komerciālajā apritē nepieejamiem darbiem ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

Nenosakāmu autortiesību subjektu darbi ir darbi, kurus aizstāv autortiesības, bet kuru autori vai citi tiesību subjekti nav zināmi vai nav atrodami. Informāciju par nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem varat atrast mūsu tīmekļa vietnē un apskatot Nenosakāmu autortiesību subjektu darbu datubāzi.

Komerciālajā apritē nepieejamu darbu režīms papildina pasākumus, kas ieviesti attiecībā uz nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanu Eiropas līmenī.Komerciālajā apritē nepieejamu darbu portāls ir komerciālajā apritē nepieejamu darbu sistēmas galvenais publiskošanas līdzeklis, kas izveidots saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/790. Portāla galvenais mērķis ir nodrošināt piekļuvi informācijai par komerciālajā apritē nepieejamu darbu pašreizējo un turpmāko izmantošanu.

Portālā tiek apkopota informāciju par komerciālajā apritē nepieejamiem darbiem, kurus kultūras mantojuma iestādes vēlas izplatīt, piemēram, literāriem darbiem, audiovizuāliem darbiem, fotogrāfijām, videospēlēm, programmatūrām, fonogrammām un unikāliem mākslas darbiem, tostarp komerciālajā apritē nekad nepieejamiem darbiem, piemēram, plakātiem, skrejlapām, frontes žurnāliem vai amatieru audiovizuālajiem darbiem, kā arī nepublicētiem darbiem. Portālā arī sniegta informācija par to, kā komerciālajā apritē nepieejami darbi tiek izmantoti (t. i. licenču vai izņēmumu informācija).

Vēl viena svarīga portāla funkcija ir sniegt informāciju par atteikšanās mehānismiem, kas pieejami tiesību subjektiem, un palīdzēt tiesību subjektiem izņemt savu darbu(-us) no šīs sistēmas.Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) atbild par komerciālajā apritē nepieejamu darbu vienota tiešsaistes portāla izveidi un uzturēšanu. Portāls ir publiski pieejams un atrodams EUIPO tīmekļa vietnē.Kultūras mantojuma organizācija vai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija var piekļūt Komerciālajā apritē nepieejamu darbu portālam kā publisks lietotājs un pieprasīt savas organizācijas kā portāla lietotāja reģistrāciju. Lai to izdarītu, jāaizpilda lietotāja reģistrācijas pieprasījuma veidlapa, kas pieejama šeit.

Lietotāja reģistrācijas pieprasījumu izskatīs vai nu valsts kontaktpunkts (dalībvalstīs, kurās kontaktpunkts ir izveidots), vai arī EUIPO administrators (dalībvalstīs, kurās kontaktpunkts nav izveidots).Kā tiesību subjekts jūs jebkurā laikā varat izņemt savus darbus no licencēšanas mehānisma vai no izņēmuma vai ierobežojuma piemērošanas. Atteikšanās var būt vispārēja vai konkrēta.

Vispārēja atteikšanās attiecas uz visiem darbiem, visām licencēm vai visiem lietojumiem saskaņā ar izņēmumu vai ierobežojumu Tiesību subjekts var iesniegt vispārējas atteikšanās pieprasījumu, portālā aizpildot šo veidlapu.

Konkrēta atteikšanās attiecas uz konkrētiem darbiem, konkrētām licencēm vai lietojumiem saskaņā ar izņēmumu vai ierobežojumu. Lai iesniegtu konkrētas atteikšanās pieprasījumu, tiesību subjektam ir jāidentificē konkrēts ieraksts vai ieraksti portālā un jāaizpilda atteikšanās pieprasījuma veidlapa par norādītajiem ierakstiem.

Portāls atvieglo atteikšanās procesu. Tomēr pēc atteikšanās uzsākšanas portālā atteikums uzreiz nestājas spēkā. Atteikšanās pieprasījumus ārpus portāla apstrādā organizācija(-as), kas dalībvalstī(-īs) ir tiesīga(-as) izskatīt atteikšanās pieprasījumus.

Papildu informācija par tiesību subjekta funkcijām un iespējām ir pieejama portālā.Jā, izmantojot turpmāk iekļautās saites, jūs varat atrast lietotāja rokasgrāmatas. Tās būs noderīgas kā ievads par portāla funkcijām katram lietotāja veidam vai kā tehniskā rokasgrāmata lietošanas laikā.Ja jums rodas jautājumi vai nepieciešama tehniska palīdzība, lūdzam sazināties ar mums: outofcommerceworks@euipo.europa.eu. Lai palīdzētu mums noskaidrot problēmu, ļoti iesakām norādīt jūsu lietotājvārdu un, ja iespējams, ekrānuzņēmumu no portāla, kurā redzama problēma vai kļūdas paziņojums, kas jums tiek rādīts.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.