Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Nodevas un to apmaksa

 

Lai reģistrētu ES preču zīmi, ir jāiesniedz pieteikums. Par katru pieteikumu ir jāmaksā vienreizēja nodeva.
Nodevas summa ir atkarīga no tā:
  • vai pieteikums ir iesniegts elektroniski;
  • vai preču zīme ir individuāla ES preču zīme, ES kolektīvā preču zīme vai ES sertifikācijas zīme;
  • cik preču un/vai pakalpojumu klases ir iekļautas pieteikumā (parasti var piemērot divu veidu nodevas — pamata nodevu un nodevu par klasi).
Plašāku informāciju par nodevu sistēmu varat iegūt tīmekļa vietnes sadaļā “Nodevas un maksājumi”. Jūs varat arī aprēķināt precīzu nodevu atkarībā no klašu skaita un pieteikuma iesniegšanas veida, izmantojot nodevu kalkulatoru.
Pamata nodeva un attiecīgā gadījumā arī nodeva par klasi ir jāapmaksā viena  mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas, lai saglabātu pagaidu pieteikuma iesniegšanas datumu. Ja nodeva nav samaksāta viena  mēneša laikā, pagaidu pieteikuma iesniegšanas datums tiek zaudēts.


Pieteikuma iesniegšanas datumu piešķir, ja pieteikums atbilst šādām prasībām:
  • ir samaksāta pieteikuma nodeva;
  • pieteikums ir lūgums reģistrēt ES preču zīmi;
  • pieteikumā ir ietverta informācija, ar ko identificē pieteicēju;
  • pieteikumā ir ietverts preču zīmes attēlojums;
  • pieteikumā ir ietverts preču/pakalpojumu saraksts.
Ja kāda no iepriekš minētajām prasībām nav izpildīta, nosūta vēstuli par konstatētajām nepilnībām, aicinot zīmes pieteicēju iesniegt trūkstošo informāciju divu  mēnešu laikā no šīs vēstules izsūtīšanas datuma. Šis termiņš nav pagarināms. Pieteikuma iesniegšanas datumu nomaina uz datumu, kad ir sniegta visa obligātā informācija un ir veikts maksājums.

Plašāku skaidrojumu skatiet Pamatnostādņu A  daļas “Vispārīgi noteikumi” 3.  sadaļā “Nodevu, izmaksu un maksu maksājumi.


Pieļaujamie maksājuma veidi lielākajā daļā gadījumu ir bankas pārskaitījumi, Birojā uzturēto norēķinu kontu debetēšana un (tikai atsevišķiem tiešsaistes pakalpojumiem) maksājums ar debetkarti vai kredītkarti.
Ja pieteikumu iesniedzat elektroniski, lielākajai daļai lietotāju iesaka veikt maksājumu ar kredītkarti vai debetkarti, izņemot gadījumus, kad viņi ir regulāri vai bieži ES preču zīmju sistēmas lietotāji. Tādā gadījumā ir ieteicams atvērt norēķinu kontu.
Ja izvēlaties maksāt ar bankas pārskaitījumu, lūdzu, izmantojiet maksājuma apliecinājumā norādīto bankas darījuma kodu. Tāpat Jūs varat izmantot arī sagatavoto veidlapu un doties ar to uz savu banku.
Lūdzu, aplūkojiet maksājumu metodes mūsu tīmekļa vietnes sadaļā “Nodevas un maksājumi”.


To var izdarīt tiešsaistē, lejupielādējot un aizpildot pieteikuma veidlapu.

Minimālais noguldījums ir  1000  EUR. Iepazīstieties ar priekšrocībām, ko sniedz reģistrēšanās Galveno lietotāju programmā, kā arī ar sadaļu Lietotāja vide User Area, lai iegūtu plašāku informāciju par to, kas darāms tālāk.
 
Skatiet arī Biroja izpilddirektora 2017. gada 18. septembra Lēmumu Nr.  EX‑21-05 par nodevu un maksu apmaksas metodēm un nelielu nodevu un maksu summas noteikšanu.


Galvenais ieguvums ir tas, ka, izmantojot norēķinu konta sistēmu, Jūs varat iesniegt pieteikumus un pieprasījumus, kuriem noteikts iesniegšanas termiņš, piemēram, iebildumus vai apelācijas, pēdējā termiņa dienā, jo uzskata, ka maksājums ir veikts tajā pašā dienā, ja vien norēķinu kontā ir pietiekami daudz līdzekļu.
Pat tad, ja norēķinu kontu faktiski debetē vēlāk, par maksājuma datumu uzskata datumu, kad tika saņemts pieprasījums veikt maksājumu.
Biežiem sistēmas lietotājiem Birojs stingri iesaka atvērt norēķinu kontu EUIPO.

Iepazīstieties ar priekšrocībām, ko sniedz reģistrēšanās Galveno lietotāju programmā.


Ja Jums ir norēķinu konts, tad pēc iestatījuma maksājums no Jūsu konta tiek veikts uzreiz, izmantojot darbību “Veikt maksājumu tagad”. Ja nevēlaties veikt maksājumu līdz noteiktā viena mēneša termiņa beigām, Jums ir jāieklikšķina rūtiņa “Veikt maksājumu vēlāk”. Ja Jūs jau esat iesniedzis pieteikumu, izvēlieties elektroniskajos paziņojumos darbību “Pieprasījums veikt maksājumu tagad” (tikai norēķinu kontu īpašniekiem), norādot pieteikuma numuru un pieprasot tūlītēju samaksu no Jūsu norēķinu konta.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Nē, taču pieteikuma iesniegšanas datums vairs nav Jūsu pieteikuma saņemšanas datums, bet maksājuma saņemšanas datums.


Nē, lieta tiek slēgta, un Jums ir atkārtoti jānosūta jauns pieteikums.


Nē, ES preču zīmes nodevu maksā pieteikuma iesniegšanas brīdī, un šo nodevu neatmaksā.
Plašāku informāciju par nodevu atlīdzināšanu skatiet Pamatnostādņu A  daļas “Vispārīgi noteikumi” 3.  sadaļā “Nodevu, izmaksu un maksu maksājumi”.


Ja Jūs pievienojat papildu sarakstu, kas ir pielikums tiešsaistes pieteikumam vai tajā pašā dienā nosūtīts pa faksu, Jūs saņemat rakstisku paziņojumu ar prasību samaksāt papīra formāta nodevu (+150  EUR). Tādēļ preču un pakalpojumu papildu sarakstu neuzskata par iesniegtu līdz papīra formāta nodevas apmaksai. Tas ir īpaši nozīmīgi tiem pieteikuma iesniedzējiem, kuri neizvēlas vai neiekļauj preces un pakalpojumus savā tiešsaistes pieteikumā, jo viņi var pilnībā zaudēt savas preču zīmes pieteikuma datumu.
Ja papīra formāta nodevas maksājums (+150  EUR) ir veikts viena  mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas, saglabā sākotnējo pieteikuma iesniegšanas datumu. Taču, ja maksājumu veic vēlāk, bet vēl paziņojumā norādīto divu mēnešu laikā, pieteikuma iesniegšanas datumu maina uz datumu, kad ir veikts pilns maksājums.
EUIPO stingri iesaka pieteikuma iesniedzējiem pievienot preces un pakalpojumus tam paredzētajos tiešsaistes pieteikuma veidlapas laukumos. Pretējā gadījumā rodas papildu izmaksas, kā arī preču zīmes apstrāde notiek lēnāk. Tas var arī mainīt Jūsu pieteikuma iesniegšanas datumu. Preču un pakalpojumu veidotājs var Jums palīdzēt sagatavot sarakstu.

Plašākai informācijai par preču zīmju nodevām, lūdzu, skatiet sadaļu “Nodevas un maksājumi”.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.