Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Atpakaļ uz galveno Palīdzības centru

Iesniegt tiešsaistē paziņojumu par apelāciju

Elektroniskās apelācijas veidlapa ļauj reģistrētajiem lietotājiem iesniegt paziņojumu par apelāciju elektroniski visās ES valodās. Lūdzam ņemt vērā, ka, lai izmantotu šo sistēmu, ir jāpierakstās  un ka visām darbībām tiek piemērota maksa.

Piezīme: sarakste par konkrētu lietu vienmēr jāiesniedz, izmantojot savu lietotāja vidi User Area, pastu, iesniedzot personīgi vai ar īpašu kurjera pakalpojumu. Lūdzam vienmēr minēt lietas numuru.

Kur es varu piekļūt elektroniskās apelācijas veidlapai?

Lai piekļūtu elektroniskās apelācijas pieprasījuma veidlapai, navigējiet pa tīmekļa vietni, izmantojot kādu no šiem ceļiem:

 • “Sazinieties ar mums” (Contact us) — ritiniet lejup, līdz sasniedzat sadaļu “Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana” (Applying and filing documents with us), kur redzat saiti “Veidlapas un iesniegumi” (Forms and filings). Pēc tam nolaižamajā izvēlnē noklikšķiniet uz “Paziņojums par apelāciju” (Notice of appeal).
 • Piesakieties savā lietotāja vidē User Area. Noklikšķiniet uz “Tiešsaistes pakalpojumi” (Online services). Atlasiet “Iesniegt paziņojumu par apelāciju” (File a notice of appeal).
 • Savā lietotāja vidē User Area noklikšķiniet uz “Informācijas panelis” (Dashboard), pēc tam uz “Tiešsaistes pakalpojumi” (Online services) un “Iesniegt paziņojumu par apelāciju” (File a notice of appeal).
 • No portāla sadaļas “Sākums” Home) dodieties uz lapu “Tiesību akti un prakse” (Law and Practice) un “Apelācija” (Appeal).
 • No portāla sadaļas “Sākums” (Home) dodieties uz lapu “Tiešsaistes pakalpojumi” (Online services).
 • No lietotāja vides User Area dodieties uz logrīku “Tiešsaistes veidlapas” (Online forms).

Kurš var iesniegt paziņojumu par apelāciju?

Paziņojuma par apelāciju iesniegšanas procesā ir iesaistīti divi dalībnieki.

 • Apelācijas iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona, kas identificēta kā noteikto IĪ tiesību turētājs un kam ir piešķirts īpašs īpašnieka identifikācijas numurs. Apelācijas sūdzību drīkst iesniegt tikai tāda persona, kuru negatīvi ietekmē EUIPO lēmums.
 • Pārstāvis — persona, kura ir pilnvarota rīkoties IĪ tiesību īpašnieka vārdā. Lūdzam ņemt vērā, ka apelācijas iesniedzējiem, kuri nav EEZ rezidenti, gan ESPZ, gan RKD lietās ir nepieciešama pārstāvība.

Paziņojuma par apelāciju iesniegšanas kārtība

Ja EUIPO jums kā īpašniekam vai jūsu pārstāvim ir iepriekš izsniedzis identifikācijas numuru, jūsu informācija tiek automātiski iekļauta arī attiecīgajā “Apelācijas iesniedzēji” (Appellants) vai “Pārstāvji” (Representatives) sadaļā.

Ja jums ir jāpārbauda personiskais atsauces numurs, varat to ierakstīt “Atsauce” (Reference) cilnē.

Lūdzam ņemt vērā, ka informatīvie marķējumi ir paredzēti, lai sekmētu darbplūsmas izpildi un palīdzētu izprast elektroniskās iesniegšanas procesu un tā specifikācijas.

 

 • Apstrīdētā lēmuma identifikācija

  Jūs varat iesniegt elektronisko apelācijas veidlapu gan lēmumiem par preču zīmēm, gan lēmumiem par dizainparaugiem.

  Abos gadījumos nolaižamajā izvēlnē atlasiet apstrīdētā lēmuma veidu un ierakstiet lēmuma numuru.

  Piezīme: lēmuma numura vienumam ir dažādi formāti atkarībā no lēmuma veida. Abos gadījumos sistēma parāda piemēru, kam varat sekot.

 • Pievienot jaunu apelācijas iesniedzēju

  Apelācijas iesniedzēju var pievienot divos dažādos veidos.

  Esoša apelācijas iesniedzēja pievienošana:

  Ierakstiet pieteikuma iesniedzēja vārdu — tiks parādīts esošo pieteikumu iesniedzēju saraksts — izvēlieties vajadzīgo un noklikšķiniet uz “Importēt” (Import). Tiks parādīta informācija par apelācijas iesniedzēju, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot” (Add), lai turpinātu.

  Jauna apelācijas iesniedzēja pievienošana:

  1. Noklikšķiniet uz pogas “Izveidot jaunu” (Create new) un ievadiet informāciju manuāli.
  2. Izvēlieties pieteikuma iesniedzēja veidu no nolaižamās izvēlnes.
  3. Aizpildiet pārējo veidlapas daļu (obligātie lauki ir apzīmēti ar zvaigznīti *).
  4. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot” (Add), lai turpinātu.

  Piezīme: apelācijas iesniedzējs var būt gan privātpersona, gan uzņēmums no EEZ valsts. Saskaņā ar ESPZR 92.  pantu pārstāvība ir obligāta ESPZ lietās, kā arī apelācijas iesniedzējiem, kuri neatrodas EEZ. RKD lietās pārstāvība ir obligāta personām, kuras nav EEZ apelācijas iesniedzēji.

 • Pievienot jaunu pārstāvi

  Pārstāvi var pievienot divos dažādos veidos.

  Esošā pārstāvja pievienošana:

  Ierakstiet pārstāvja vārdu — tiks parādīts esošo pārstāvju saraksts — izvēlieties vajadzīgo un noklikšķiniet uz “Importēt” (Import). Tiks parādīta informācija par pārstāvi. Noklikšķiniet uz “Pievienot” (Add), lai turpinātu.

  Jauna pārstāvja pievienošana:

  1. Noklikšķiniet uz pogas “Izveidot jaunu” (Create new) un ievadiet informāciju manuāli.
  2. Izvēlieties pārstāvja veidu no nolaižamās izvēlnes.
  3. Aizpildiet pārējo veidlapas daļu (obligātie lauki ir apzīmēti ar zvaigznīti *).
  4. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot” (Add), lai turpinātu.

  Atlasot izvēli “Darbinieka pārstāvis” (Employee representative), parādās izvēles rūtiņa “Ekonomiskie sakari” (Economic connections). Ja to atzīmējat, jums ir jāaizpilda divi papildu lauki, no kuriem vienā jānorāda ekonomisko sakaru veids, kāds jums ir ar apelācijas iesniedzēju (piemēram, darbinieku vai darījumu partneri), bet otrajā ir jāieraksta darba devējs. Darbiniekiem, kuri rīkojas fizisku vai juridisku personu vārdā, jāiesniedz parakstīta pilnvara pievienošanai lietām.

  Pārstāvis var būt darbinieks, praktizējošs jurists vai EUIPO pārstāvis.

  Atkarībā no pārstāvja veida jums ir jāaizpilda papildu informācija, kā aprakstīts turpmāk.

  • Ja esat darbinieks, pēc personīgās informācijas ievadīšanas sistēma pieprasa pilnvaru.

   Jūs varat to “Pievienot” (Attach) pēc datu iesniegšanas vai varat noklikšķināt uz “Pievienot vēlāk” (To follow) un pievienot to vēlāk.

  Jums ir arī jāpārbauda, vai jūsu uzņēmums ir atšķirīgs no apelācijas iesniedzēja uzņēmuma (piem., ar konkrētiem ekonomiskiem sakariem), un jānorāda atšķirības(-u) būtība un darba devēja nosaukums.

  • Ja esat praktizējošs jurists vai EUIPO pārstāvis, jums ir arī iespēja “Izveidot” (Create) kontu asociācijai un tādēļ jums ir jāaizpilda mazliet vairāk obligāto lauku, piemēram, “Asociācijas nosaukums” (Association name) un “Reģistrācijas valsts” (Country of registration).

 • Procedūras valoda

  Vairumā gadījumu sistēma automātiski nosaka procedūras valodu. Taču izņēmuma gadījumos, kad tas nenotiek, sistēma jums lūdz izvēlēties vienu valodu.

 • Lēmumus var apstrīdēt pilnībā vai daļēji

  Ja izvēlaties iespēju “daļēji”, jums procedūras valodā ir jāieraksta teksts obligātajā teksta laukā.

 • Motīvu izklāsts un pielikumi

  Šeit lietotājs izvēlas un augšupielādē datnes, kas ietilpst “Motīvu izklāstā” (Statement of grounds).

  Jūs varat “Pievienot” (Attach) failus veidlapas aizpildīšanas laikā vai varat noklikšķināt uz “Pievienot vēlāk” (To follow), lai tos pievienotu vēlāk.

  Lūdzam ņemt vērā, ka motīvu izklāsts ir jāiesniedz procedūras valodā, turklāt, ja četru mēnešu laikā neiesniedzat rakstisku motīvu izklāstu, apelācijas sūdzība būs nepieņemama.

  Piezīme. Dokumenti, kas nav iesniegti teksta formātā, kavē procedūras norisi.

  Jūs varat arī augšupielādēt pielikumus “Motīvu izklāsta pielikumi” (Annexes to the Statement of Grounds).

 • Paraksts

  Aizpildot lauku “Vārds un uzvārds”, jūs apstiprināt, ka esat pārbaudījis informāciju un vēlaties parakstīt un apstiprināt pieteikuma veidlapas iesniegšanu.

 • Saglabāt, izdrukāt un atiestatīt

  Jūs varat saglabāt elektroniskās apelācijas veidlapu savā lietotāja vidē User Area. Aizpildot pieteikuma veidlapu, jūs to jebkurā brīdī varat saglabāt kā melnrakstu. Noklikšķiniet uz “Saglabāt pieteikumu” (Save application) slejā pieteikuma labajā pusē. Melnrakstam var piekļūt lietotāja vides User Area sadaļā “Melnraksti” (Drafts).

  “Izdrukāt” (Print) savas veidlapas pārskatu jebkurā pieteikuma iesniegšanas procesa brīdī.

  “Atiestatīt” (Reset), ja vēlaties sākt pieteikumu aizpildīt no jauna, noklikšķiniet uz pogas “Atiestatīt pieteikumu” (Reset application). Visi iepriekš aizpildītie lauki tiks notīrīti, un informācija tiks dzēsta.

 • Pirms iesniegšanas pārbaudiet paziņojumu par apelāciju

  Pirms iesniegšanas (Submit) un maksājuma veikšanas (Pay) jums ir iespēja pārskatīt “Paziņojumu par apelāciju” (Notice of Appeal).

  Pirms veicat maksājumu, tajā pašā lapā varat saglabāt (Save) “Paziņojumu par apelāciju” (Notice of Appeal) PDF dokumenta formātā.

 • Maksāšanas metode un apstiprināšana

  Jūs varat samaksāt elektroniskās apelācijas nodevas, izmantojot kredītkarti, bankas pārskaitījumu vai EUIPO norēķinu kontu. EUIPO sniedz tiešsaistes pakalpojumu norēķinu kontu turētājiem, nodrošinot piekļuvi visiem norēķinu konta darījumiem un informācijai.

  Lūdzam ņemt vērā, ka, ja izvēlaties maksāt ar bankas pārskaitījumu, iesakām piezīmēs norādīt maksājuma darījuma kodu, jo tas palīdz identificēt jūsu maksājumu.

  Noklikšķinot uz “Apstiprināt maksājumu” (Confirm payment) nākamajā logā, jūsu pieteikums tiek iesniegts.

 • Kas notiek pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas?

  Pēc iesniegšanas procesa pabeigšanas jūs saņemat apstiprinājumu, ka jūsu pieteikums ir pareizi iesniegts, kā arī oficiālo pieteikuma numuru. Saziņai ar biroju saistībā ar savu apelāciju jūs varat izmantot apelācijas numuru.

  Jums būs arī jālejupielādē vienā PDF failā oficiālā kvīts un apstiprinājums. Lūdzam ņemt vērā, ka birojs neizsniedz kvīšu kopijas.

 • Lēmumu veidu paskaidrojums

  Apstrīdēto lēmumu veidi: ESPZ/ starptautiskās reģistrācijas

  • ESPZ pārbaude: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Pārbaudes nodaļas lēmumu, ar ko atsaka reģistrēt jūsu ESPZ pieteikumu.
  • Iebildums: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Iebildumu nodaļas lēmumu.
  • Anulēšana: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Anulēšanas nodaļas lēmumu.
  • Starptautiskās reģistrācijas pārbaude: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Pārbaudes nodaļas lēmumu, ar ko atsaka piešķirt aizsardzību jūsu attiecinājumam uz ES saskaņā ar Madrides sistēmu. Tas jo īpaši ietver lēmumus, ar ko atsaka piešķirt aizsardzību uz absolūta pamata, lēmumus, kas saistīti ar formāliem trūkumiem attiecībā uz kolektīvām preču zīmēm, otras valodas trūkumu, senioritātes prasījumiem un pārstāvja iecelšanu.
  • Starptautiskais pieteikums: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par lēmumu, ko pieņēmis birojs, rīkojoties kā izcelsmes birojs saskaņā ar Madrides sistēmu. Tas jo īpaši ietver lēmumus par atteikumu virzīt jūsu starptautisko pieteikumu uz WIPO, lēmumus saistībā ar pārsūtīšanas maksas samaksu, prioritātes prasījumiem, tādām formalitātēm kā tiesības, apraksts, skaidrības trūkumus, aprakstot preces un pakalpojumus, nav sniegta preču zīmes transliterācija, kā arī tulkojuma problēmas.
  • ESPZ vēlāka attiecināšana: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par lēmumu, ko pieņēmis birojs, rīkojoties kā izcelsmes birojs, saistībā ar pieprasījumu paplašināt jūsu starptautiskās reģistrācijas teritoriju. Tas jo īpaši ietver lēmumu, kas attiecas uz formāliem trūkumiem, piemēram, izmantoto veidu, tās reģistrācijas nenorādīšanu, uz kuru balstās pieprasījums, problēmām preču un pakalpojumu sarakstā, tiesību problēmām, nepilnvarotu tulkojumu, sākotnējā pieteikuma valodas nelietošanu.
  • Ieraksts: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par lēmumu, kurā jo īpaši ir noraidīts kāds no turpmākajiem pieprasījumiem: pilnīga vai daļēja nodošana; pieteikumu, kas iesniegti saskaņā ar KPZR 44. pantu, sadalīšana; senioritātes prasība pēc reģistrācijas; senioritātes prasības atcelšana; lietu tiesību reģistrēšana; lietu tiesību atcelšana; preču zīmes mainīšana; izpildes panākšanas reģistrēšana; licences reģistrēšana; pārvēršana; atjaunošana u. tml.
  • Vispārēja pilnvara: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Biroja lēmumu nepieņemt vispārēju pilnvaru, kas iesniegta par darbinieku, kurš vēlas pārstāvēt savu darba devēju ESPZ jautājumā.
  • Pārbaudes pieprasījums: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par biroja lēmumu, ar ko atsaka pieprasījumu veikt lietas dokumentu pārbaudi saistībā ar ESPZ reģistru.
  • Pārstāvis: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par biroja lēmumu, ar ko atsaka pievienot pārstāvi profesionālu ESPZ pārstāvju sarakstam.

  Apstrīdēto lēmumu veidi: RKD

  • RKD pārbaude/ pilnīgs noraidījums: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Dizainparaugu nodaļas lēmumu, ar ko pilnībā atsaka reģistrēt jūsu RKD pieteikumu.
  • RKD pārbaude/ daļējs kombinētā pieteikuma noraidījums: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Dizainparaugu nodaļas lēmumu, ar ko daļēji atsaka reģistrēt jūsu RKD kombinēto pieteikumu.
  • RKD spēkā neesamība: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Anulēšanas nodaļas lēmumu.
  • RKD/Starptautiskā reģistrācija: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Dizainparaugu nodaļas lēmumu, ar ko atsaka piešķirt aizsardzību jūsu attiecinājumam uz ES saskaņā ar Hāgas sistēmu.
  • RKD ieraksts: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par biroja lēmumu, kurā jo īpaši ir noraidīts kāds no turpmākajiem pieprasījumiem: pilnīga nodošana; daļēja nodošana; lietu tiesību reģistrēšana; lietu tiesību atcelšana; izpildes panākšanas reģistrēšana; licences reģistrēšana; atjaunošana u. tml.
  • RKD vispārēja pilnvara: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par Biroja lēmumu nepieņemt vispārēju pilnvaru, kas iesniegta par darbinieku, kurš vēlas pārstāvēt savu darba devēju RKD jautājumā.
  • RKD pārbaudes pieprasījums: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par biroja lēmumu, ar ko atsaka pieprasījumu veikt lietas pārbaudi saistībā ar RKD reģistru.
  • RKD pārstāvis: izvēlieties šo, ja vēlaties iesniegt apelāciju par biroja lēmumu, ar ko atsaka pievienot pārstāvi profesionālu RKD pārstāvju reģistram.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.