Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Jaunas anulēšanas un spēkā neesamības tiešsaistes veidlapas?

Izmēģiniet jaunās veidlapas, lai iesniegtu pieteikumu ātrāk un efektīvāk.

Iesniegt pieteikumu tagad

Veidlapas un pieteikumi

Pieteikties ES preču zīmes reģistrācijai

(Nodevas, sākot no 850 EUR)

Pieteikties Kopienas dizainparauga reģistrācijai

(Nodevas, sākot no 350 EUR)

Pārreģistrācija, ieraksts, pārvēršana, pārbaude un pārstāvja maiņa

(Var būt jāmaksā nodevas)

Iesniedziet paziņojumu par iebildumu

(Var būt jāmaksā nodevas)

Mainīt īpašnieka datus

Iesniegt pieteikumu paziņošanai par ESPZ/SR spēkā neesamību

Iesniegt pieteikumu ESPZ/SR atsaukšanai

Iesniegt pieteikumu paziņošanai par reģistrēta Kopienas dizainparauga / starptautiski reģistrēta dizainparauga spēkā neesamību

Paziņojums par apelāciju

Pieteikums ievadīšanai profesionālo pārstāvju sarakstā jautājumos par preču zīmēm un dizainparaugiem

Profesionālie pārstāvji: pieprasījums pēc izņēmuma

Norēķinu konta pieteikums un paziņojuma veidlapa

Norēķinu konta slēgšanas veidlapa

Atļauja pārstāvībai EUIPO

Aizpildiet starptautisku preču zīmes pieteikumu, pamatojoties uz ESPZ pieteikumu (-iem)

Plašāka informācijas par starptautiska pieteikuma veidlapām

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.