Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Ideas Powered for Business SME Fund

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — GR/001/21 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus atbalsta Eiropas Komisija un EUIPO.

Pakalpojums Nr. 1. IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi (IP Scan) Šis pakalpojums var palīdzēt izlemt, kurām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt savu IĪ portfeli, ja jums jau ir reģistrētas tiesības, un kā plānot savu nākotnes stratēģiju;

Pakalpojums Nr. 2. Preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas pieteikumu maksas Ja jūs apsverat preču zīmes vai dizainparauga reģistrēšanu ES, reģionālā (Beniluksa) vai valsts līmenī.

 

Katrs MVU var saņemt kompensāciju līdz 1500 EUR kā granta pabalstu šo pakalpojumu atbalstīšanai.

Šī ir Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja programmas Ideas Powered for Business iniciatīva, ko atbalsta Eiropas Komisija un kas tiek organizēta sadarbībā ar ES valstu un reģionālajiem intelektuālā īpašuma birojiem.

Šajā lapā jūs varat:

 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Ļoti iesakām pirms pieteikuma veidlapas nosūtīšanas izlasīt oficiālo informāciju par šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. To var lejupielādēt tālāk redzamajā logā. Lūdzam atcerēties – lai pieteiktos šai shēmai, jūsu uzņēmējdarbībai ir jāatbilst maza un vidēja uzņēmuma oficiālajai definīcijai.

Šaubu gadījumā skatiet informāciju šeit: Eiropas Komisijas Lietotāja rokasgrāmata par MVU definīciju (pieejama visās ES valodās).

 

Download PDF

Lūdzam ņemt vērā, ka informācijas autoritatīvais avots ir versija angļu valodā. Ja pastāv domstarpības starp tulkotajām versijām un versiju angļu valodā, noteicošā ir angļu valoda.

 

LABOJUMS 

Labojums attiecas uz jauna iesniegšanas perioda pievienošanu, kas būs pieejams oktobrī no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus detalizēti grozījumi ir izklāstīti labojumā.

 

Lejupielādēt PDF

Lūdzam ņemt vērā, ka informācijas autoritatīvais avots ir versija angļu valodā. Ja pastāv atšķirības starp tulkotajām versijām un versiju angļu valodā, noteicošā ir angļu valoda.

 

Pirms pieteikties MVU fondam, iesakām iepazīties ar tālāk norādītajiem dokumentiem pirms pieteikuma procesa sākšanas:

 

 

Godprātības apliecinājums Rādīt Slēpt

Šī deklarācija nodrošina, ka visi labuma guvēji ievēro noteikumus un nav situācijā, kas tiem neļautu saņemt ES finansējumu (piemēram, bankrota situācijā).

Download PDF

 

Fiksētas summas/nodevas saraksts abiem pakalpojumiem ES valstīs Rādīt Slēpt

Šis saraksts var mainīties dažādos logos. Šeit tiks sniegta informācija par jebkuru šā saraksta atjauninājumu, tāpēc pieteikuma iesniedzējiem ir ļoti svarīgi regulāri apskatīt šo sarakstu.

Download PDF

 

Lēmuma par dotācijas piešķiršanu paraugs Rādīt Slēpt

Secinājumi par grantiem tiks izdarīti pēc biroja lēmuma (Lēmuma par granta piešķiršanu) tā, lai modelis kļūtu pieejams pieteikuma iesniedzēja informācijai.

Download PDF

 

 

Turklāt, ja jūs vēlaties izmantot pārstāvi (trešo personu) sava pieteikuma iesniegšanai, jums ir jāveic turpmāk norādītās deklarācijas augšupielāde, tā jāaizpilda, jāparaksta un pēc tam jāiesniedz savam pārstāvim, lai viņš var to augšupielādēt kopā ar pieteikumu un iesniegt jūsu vārdā.

 

Apliecinājums ar goda vārdu – Pārstāvji pieteikuma iesniedzēja vārdā Parādīt Slēpt

Pārstāvis: Jebkura trešā persona, fiziska vai juridiska persona, kuru MVU attiecīgi pilnvarojis to juridiski pārstāvēt šajā procedūrā un kura aizpilda e-veidlapu un to iesniedz pieteikuma iesniedzēja vārdā.

Lejupielādēt PDF

 

 


Laika grafiks un noteikumi

Grantam jūs varat pieteikties tikai atvērtā logā, izmantojot elektronisko pieteikuma veidlapu (e-veidlapu). Pieteikumi, kas iesniegti ārpus pieciem paredzētajiem laika periodiem, netiks ņemti vērā.

 

  1. LOGS 2. LOGS 3. LOGS 4. LOGS 5. LOGS 6. LOGS
Katrā fāzē pieejamais budžets SLĒGTS SLĒGTS SLĒGTS SLĒGTS SLĒGTS SLĒGTS
Pieteikuma perioda sākums 11.01.2021. 01.03.2021. 01.05.2021. 01.07.2021. 01.09.2021 01.10.2021.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 31.01.2021. 31.03.2021. 31.05.2021. 31.07.2021. 30.09.2021. 31.10.2021.

Pieteikumu iesniedzēji saņem rakstisku paziņojumu par rezultātiem, kā arī granta piešķiršanas gadījumā paziņojumu par lēmumiem par granta piešķiršanu

2021. gada februāris–marts 2021. gada aprīlis–maijs 2021. gada jūnijs–jūlijs 2021. gada augusts–septembris 2021. gada oktobris–novembris 2021. gada novembris

 

Kā norādīts uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 1.5. iedaļā, katram logam ir piešķirts indikatīvs budžets un, ja visi līdzekļi kādā konkrētā logā netiek izmantoti, tos var pārnest uz vēlākiem logiem.

Ja katram logam paredzētais piešķirtais budžets tiek sasniegts pirms derīguma termiņa beigām, logu var aizvērt pirms šeit norādītā laika. Mēs pastāvīgi atjaunināsim šo tabulu, lai informētu par izmaiņām, tāpēc iesakām to aplūkot regulāri.

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA: Covid-19 Provizorisko laika grafiku un budžeta izmaksu tāmes var pēc nepieciešamības tikt pārskatītas ar Covid-19 uzliesmojumu saistītajos dominējošajos apstākļos.

 

Iesniegšanas noteikumi

Jūs varat iesniegt tikai vienu pieteikumu katrā logā pakalpojumam Nr. 1 (IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi) vai pakalpojumam Nr. 2 (preču zīmes un/vai dizainparauga reģistrācija) vai abu kombinācijai.

Ja jūs saņemat kādu pakalpojumu vienā logā un vēlaties pieteikties citam pēc turpmākā loga atvēršanas, jūs nevarat vēlreiz pieteikties tam pašam pakalpojumam. Tātad, ja iepriekš saņēmāt pakalpojumu Nr 1, varat pieprasīt tikai pakalpojumu Nr. 2. Jūs nevarat divreiz pieprasīt to pašu pakalpojumu.

Ja tiekat noraidīts vienā logā, joprojām varat pieteikties citā, kad tas tiek atvērts. Tomēr, ja logā iesniedzat vairāk nekā vienu pieteikumu, ņemsim vērā tikai jūsu pieteikuma pirmo versiju. Visas citas jūsu nosūtītās versijas tiks automātiski uzskatītas par nepieņemamām.

 

Jautājumi un atbildes

Ja jums joprojām ir jautājumi par iesniegšanas procesu, noteikumiem, laika grafiku vai citiem ar šo shēmu saistītiem jautājumiem, varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu informācijas centru.

Jums ir arī jāzina, ka mēs publicēsim biežāk uzdoto jautājumu sadaļā visas atbildes uz jautājumiem, kas mums tiks nosūtīti ar potenciālajiem pieteikumiem. Mēs publiskosim šos jautājumus un atbildes, lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret visiem pieteikuma iesniedzējiem, ļaujot tiem piekļūt vienai un tai pašai informācijai.

 

Kā pieteikties?

Ļoti iesakām pieteikumu iesniedzējiem negaidīt pēdējo brīdi, lai nosūtītu mums veidlapu, jo prioritāte tiks piešķirta pirmajiem saņemtajiem pieteikumiem.

 

 



 

 

 

Rezultāti, paziņojumi un maksājuma pieprasījuma veids

Mēs individuāli informēsim jūs par novērtēšanas procesa rezultātiem pēc piešķiršanas lēmuma pieņemšanas katrā logā.

Mūsu lēmuma oficiālais paziņojums tiks pa e-pastu nosūtīts e-veidlapā norādītajām kontaktpersonām. Tāpēc jūsu pienākums ir iesniegt savas(-u) kontaktpersonas(-u) pareizo(-ās) adresi(-es).

  • Ja pieteikums ir nesekmīgs, jūs saņemsiet informāciju par mūsu negatīvā lēmuma iemesliem savā paziņojuma e-pastā.
  • Ja pieteikums ir sekmīgs, jūs saņemsiet pozitīva lēmuma apstiprinājumu un pielikumu, kas satur EUIPO parakstītu lēmumu par granta piešķiršanu.

Pozitīva lēmuma saņemšanas gadījuma jūs kļūstat par shēmas (MVU fonda) labuma guvēju. Pozitīvais lēmums stājas spēkā datumā, kurā mēs jums par to paziņojam, un tajā ir izklāstītas visas jūsu saistības sakarā ar šo shēmu.

 

Kad esat saņēmis paziņojumu par pozitīvu lēmumu, jums ir 30 dienu, lai:

  • Iesniegtu pieteikumu IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumam. IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi ir pieejami valstu birojos, kuri piedāvā šo pakalpojumu.
  • Iesniegtu savu preču zīmi un/vai dizainparaugu un par to samaksātu. Pieteikumus par preču zīmju un dizainparaugu reģistrāciju var iesniegt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojos (valsts līmenī), Intelektuālā īpašuma Beniluksa birojā (aptverot Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu reģionālajā līmenī) vai pie mums EUIPO (aptverot visas ES dalībvalstis).

 

Maksājuma pieprasīšana no mums

Pēc pakalpojuma(-u) izpildes labuma guvējiem ir jāiesniedz elektroniska maksājuma pieprasījuma veidlapa, izmantojot lēmumā par granta piešķiršanu pieejamo saiti.

Maksājums atbilstoši pieprasījumā iesniegtās informācijas un dokumentu apstiprinājumam tiks veikts viena mēneša laikā, un labuma guvēji tiks attiecīgi informēti pa e-pastu.

 

Kontrolsaraksts pieteikuma iesniedzējiem

Pirms pieteikšanās lūdzam pārliecināties, vai varat atbildēt “jā” uz visiem šiem jautājumiem:

Vai jūs esat Eiropas Savienībā izvietots mazais un vidējais uzņēmums?
 
Vai pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas esat izlasījis uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus?
 
Vai jums ir zināma sava uzņēmuma bankas informācija un vai jums ir bankas izraksts (paraugs) ar šādu informāciju: uzņēmuma kā konta turētāja nosaukums, IBAN numurs (piemēri) un BIC/SWIFT kods?
 
Vai jums ir uzņēmuma PVN maksātāja sertifikāts?
 
Vai zināt, kuram(-iem) pakalpojumam(-iem) plānojat pieteikties (Pakalpojumam Nr. 1/Pakalpojumam Nr. 2 vai abiem), kā norādīts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus?
 
Vai zināt, kādām IĪ tiesībām (par preču zīmēm un/vai dizainparaugiem) plānojat pieteikties (Pakalpojumam Nr. 2)
 
Vai jūs pilnībā saprotat, ka nevarat pieprasīt šos pakalpojumus, ja esat jau saņēmis valsts vai ES finansējumu tiem pašiem pakalpojumiem vai to daļai?
 

Ja varat atbildēt “jā” uz visiem šiem jautājumiem, aizpildiet pieteikuma veidlapu (pieteikuma logos):

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.