Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Palīdzība saistībā ar meklēšanas datubāzēm

Lai iegūtu plašāku informāciju par meklēšanas datubāzēm, lūdzu, skatiet šādus tematus:

   

eSearch plus

eSearch plus lietotne Jums sniedz plašu informāciju par preču zīmēm, dizainparaugiem, īpašniekiem, pārstāvjiem un biļeteniem. Ar to Jūs varat ātri un efektīvi veikt meklēšanu EUIPO datubāzēs.

 

Temati

 

eSearch Case Law

Meklēšana pēc Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) lēmumiem un Vispārējās tiesas, Eiropas Savienības Tiesas un valstu tiesu spriedumiem.

Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams lietot Mozilla Firefox vai Google Chrome pārlūkprogrammu.

 

Temati

Saskaņotā datubāze

Saskaņotā datubāze

Saskaņotajā datubāzē ir vairāk nekā 70 000 terminu, no kuriem mūsu lietotāji var izvēlēties preces un pakalpojumus, ko viņi vēlas aizsargāt preču zīmju pieteikumos. Šī datubāze tiek izmantota Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) preču zīmju tiešsaistes pieteikuma veidlapās —  Piecu soļu veidlapā un paplašinātajā veidlapā, un to veido termini, ko jau ir apstiprinājušas Eiropas Savienības (ES) visu valstu intelektuālā īpašuma iestādes.

Kad Jūs atlasāt savu preču vai pakalpojumu terminu Saskaņotajā datubāzē, tas tiks pieņemts, pēc tam kad mūsu darbinieki būs izskatījuši Jūsu pieteikumu. Tas arī nozīmē, ka termins jau ir iztulkots visās citās ES valodās (izņemot īru valodu). Tāpēc Jūsu pieteikumu apstrādās bez kavēšanās, jo EUIPO nav jātulko Jūsu preču un pakalpojumu sarakstā iekļautie termini.


Jūs varat piekļūt Saskaņotajai datubāzei, izmantojot vairākus piekļuves ceļus.

 1. Piecu soļu veidlapā Jūs varat pārlūkot vai meklēt datubāzē Jūsu pieteikuma 2. solī sadaļā “Preces un pakalpojumi”.

 1. Paplašinātajā veidlapā Jums tikai jāuzklikšķina uz “Meklēt” sadaļā “Preces un pakalpojumi”.
Paplašinātās veidlapas preču un pakalpojumu sadaļa.

 1. Ja Jūs vēlaties jau iepriekš sagatavot preču un pakalpojumu sarakstu, Jūs varat izmantot mūsu Preču un pakalpojumu izveidotāju Šajā rīkā ir iekļauti Saskaņotās datubāzes termini, un tas Jums ļauj saglabāt savu preču un pakalpojumu sarakstu turpmākiem pieteikumiem.
Preču un pakalpojumu izveidotājs

 1. Jūs arī varat piekļūt Saskaņotajai datubāzei, izmantojot TMclass. TMclass ir starptautiska datubāze, kurā iekļauti termini no Saskaņotās datubāzes, kā arī termini, kas ir pieņemti citās pasaules valstīs un starptautiskajās organizācijās, piemēram, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā. Meklēt šajā datubāzē var būt lietderīgi, ja gatavojat pieteikumu. Tas Jums ļauj gūt ātru pārskatu par līdzīgām preču zīmēm, kas pastāv tirgū, kurā vēlaties darboties.

Pareizais veids, kā klasificēt Jūsu preces un pakalpojumus

TMclass 


 

Par harmonizētās datubāzes (HDB) priekšrocībām

Preču zīmju pieteikumu iesniedzējiem arī ir plašas iespējas izmantot HDB. Lūk, daži vispārliecinošākie argumenti.

 1. Garantēta terminu atbilstība
  Klasificēšanas eksperti no ES katras dalībvalsts ir pārbaudījuši katru terminu HDB. Tas nozīmē, ka lietojot kādu HDB terminu, attiecībā uz jūsu ES preču zīmes (ESPZ) vai ES valsts preču zīmes pieteikumu nepastāv risks sakarā ar iebildumiem par klasificēšanu.

 2. Tirgus termini
  Harmonizētajā datubāzē ir apkopoti preču un pakalpojumu saraksti, kas iesniegti reālos pieteikumu iesniegumos. Tas nozīmē datubāzes atbilstību tirgus realitātei. Līdz ar jauniem terminiem, kas atspoguļo jaunākās uzņēmējdarbības tendences, datubāzi nepārtraukti pārskata, lai iekļautu jaunākos Nicas klasifikācijas atjauninājumus. Lietotāji var sazināties ar EUIPO vai valsts vai reģionālajiem birojiem, lai ieteiktu jaunus terminus pievienošanai datubāzē vai terminus, kas būtu dzēšami.

 3. Laika un resursu ietaupīšana
  Visi HDB termini ir iepriekš apstiprināti, kas nozīmē, ka tos automātiski pieņem katrs valsts vai reģionālais IĪ birojs, kā arī EUIPO. Lietotāji var izvairīties no kavējumiem un ietaupīt naudu par tulkojumiem, kad viņi vēlas paplašināt savu aizsardzību ģeogrāfiski, jo preču un pakalpojumu saraksti HDB tiek automātiski tulkoti. Lietotāji, kuri atbilst konkrētiem nosacījumiem, piemēram, kuri maksā avansā, var arī ātrāk publicēt savus pieteikumus, izmantojot mūsu Preču zīmju Fast Track pakalpojumu, ja viņi lieto terminus no HDB.

 4. Lielāka drošība un prognozējamība
  HDB izmantotā taksonomijas struktūra ļauj lietotājiem pilnībā izprast aizsardzības jomu, kādu paredz ar vispārējiem noteikumiem. Taksonomijas pamatā ir Nicas klasifikācijas sistēma, un tā ir izstrādāta, lai būtu vienkārša un pieejama, ļaujot lietotājiem bez priekšzināšanām par klasificēšanas sistēmām veikt savu darbu hierarhijas struktūrā vajadzīgo preču un pakalpojumu atrašanai. Vispārēji termini parādās augšdaļā, bet detalizētāki termini (kuriem dots vispārējs apraksts) ir apakšdaļā. Lietotājiem nodrošina to pašu aizsardzības jomu, ja viņi izmanto HDB tulkojumus ģeogrāfiskai izvērsei.

 5. HDB papildina pirmsiesniegšanas norādes
  Lietotāji, kuri vēlas pārbaudīt, vai ir iespējami konflikti ar agrākām preču zīmēm, var izvēlēties izmantot preču un pakalpojumu Līdzības rīku, kas ļauj IĪ birojiem, kuri piedalās, sniegt savu atzinumu par līdzības pakāpi starp precēm un/vai pakalpojumiem. Tā kā Līdzības rīkā izmanto tikai terminus no HDB, lietotāji var iegūt precīzāku informāciju par iespējamiem konfliktiem, pirms viņi nolemj ieviest kādu produktu vai pakalpojumu.

 

Vai es varu ieteikt jaunus terminus iekļaušanai Saskaņotajā datubāzē?

Saskaņotā datubāze ir mainīgu terminu kopums, kuru atvērtā un caurskatāmā veidā atjaunina visi iesaistītie biroji. Ja Jūs neatrodat meklētās preces un pakalpojumus, Jūs varat ieteikt jaunus, izmantojot saziņas veidlapu.


Ko domā mūsu lietotāji?

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit