Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Tehniskā informācija

Lai iegūtu plašāku informāciju par tehnisko informāciju, lūdzu, skatiet šādus tematus:

 

Temati

 

Sistēmas prasības

 • Datortehnika

  Vajadzīgs dators ar interneta iespējām. Velams ātrdarbīga platjoslas interneta pieslēgums.

 • Programmatūra

  Lietotnēm vajadzīga viena no šādām tīmekļa pārlūkprogrammām:

  • Internet Explorer 9 vai vēlāka versija
  • Firefox 3 vai vēlāka versija
  • Safari 4 vai vēlāka versija
  • Chrome 5 vai vēlāka versija

  Lai gan lietotnes varētu darboties ar minēto pārlūkprogrammu agrākām versijām, varētu rasties savietojamības problēmas, t. i., varētu būt nepareizi attēlota grafiskā saskarne vai varētu attiecīgi nedarboties dažas funkcijas. Vēlams instalēt jaunākās pārlūkprogrammas versijas.

  Tā kā tehnisks starpgadījums var liegt Jums lietot elektronisko saziņu, izmantojot Explorer 8, mēs iesakām lietot jaunāku Internet Explorer versiju vai citu saderīgu pārlūkprogrammu: Firefox, Google Chrome.

  Lūgums ņemt vērā, ka Jūsu personīgie drošības iestatījumi un personālā datora savietojamība var atsaukties uz datora darbību un bloķēt zināmu saturu vai elementus.

Lietotājvārds un parole

Piereģistrējot EUIPO lietotāja vides kontu Jums būs nepieciešams izvēlēties lietotājvārdu un paroli turpmākai piekļuvei kontam. To izvēles kritēriji ir šādi:

 
 • Lietotājvārds

  Jūsu lietotājvārdam ir:

  • jābūt 8 līdz 20 zīmēm;
  • jābūt latīņu alfabēta burtiem (tikai mazie burti);
  • jābūt vismaz vienam ciparam (0-9).
 • Parole

  Jūsu parolei:

  • jābūt jums unikālai;
  • jāatšķiras no jūsu lietotājvārda;
  • jāsatur vismaz viena skaitļa rakstzīme;
  • jābūt bez trīs vienādām rakstzīmēm pēc kārtas (piem., aaa, 111), secīgām rakstzīmēm (piem., 123, abc) vai īpašām rakstzīmēm (piem., #, *);
  • jāsatur vismaz astoņas rakstzīmes.
 • Jūsu paroles maiņa

  Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām regulāri mainīt Jūsu paroli.

Tehniskās prasības elektroniskās iesniegšanas un saziņas pielikumiem

Piezīme: šīs informācijas oficiālais avots ir atrodams Lietotāja vides (“User area”) lietošanas nosacījumos, kas pievienoti Biroja izpilddirektora 2020. gada 3. novembra Lēmumam EX-20-9 par saziņu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 

 • Eiropas Savienības preču zīmes pieteikuma e-iesniegšana

  Ja ESPZ atveidojums ir iesniegts elektroniski, elektroniskā faila izmērs ir šāds:

  • maksimālais izmērs katram pielikumam: 2 MB (20 MB – MP4, OBJ, STL un X3D failiem);
  • maksimālais kopējais apjoms pielikumiem: 20 MB;
  • pielikuma failu nosaukuma garuma ierobežojums: 25 rakstzīmes.

  Ja ESPZ pieteikuma atveidojums ir iesniegts elektroniski, elektroniskā faila formāti ir šādi:

  a) JPEG
  Šis ir standarta faila formāts, kāds jāizmanto pieteiktās zīmes atveidojumam (pieejams visiem preču zīmju veidiem, izņemot vārdiskām un multivides zīmēm), un tam jāatbilst šādiem standartiem:

  • attēla maksimālais izmērs: 2835 × 2010 pikseļi;
  • izdrukas izšķirtspēja: minimums 96, maksimums 300 dpi.
  • krāsu režīms: RGB, pelēktoņu, melnbalts vai CMYK.

  Attēli tiek automātiski mērogoti uz 250 × 250 pikseļiem. Augšupielādētais attēls tiek attēlots tā, kā tas vēlāk būs redzams reģistrācijas sertifikātā.

  CMYK attēli tiek konvertēti par RGB attēliem, izmantojot īpašu konvertēšanas programmatūru. Dažos CMYK attēlos pēc pārvēršanas RGB attēlos atsevišķas krāsas var izskatīties citādi nekā oriģinālā. Tāpēc ir ļoti ieteicams pirms attēla augšupielādes mainīt krāsu režīmu, lai saglabātu sākotnējās attēla krāsas.

  b) MP3:
  Šo faila formātu var izmantot, iesniedzot pieteikumu skaņas zīmes reģistrēšanai (kopā ar JPEG), un tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • diskretizācijas frekvence: 8 kHz tikai balsij, 11,025 kHz skaņas efektiem, 22,05 kHz vai 44,1 kHz mūzikai;
  • bitu dziļums: 8 vai 16 biti;
  • kanāli: 1=Mono; 2=Stereo.

  c) OBJ, STL un X3D:
  Šos failu formātus var izmantot, iesniedzot pieteikumu telpiskas zīmes reģistrācijai.

  X3D failu nevar augšupielādēt, izmantojot Internet Explorer 11. versiju.

  d) MP4:
  Šo faila formātu var izmantot, iesniedzot pieteikumu kustību, multivides un hologrāfiskas zīmes reģistrācijai, un tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • ISO standarts: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG-4, 14. daļa);
  • video kodeki: MP4 pieņem dažādus video kodekus (MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP6, VP5, H.263 u. tml.), bet ieteicams izmantot kodeku H.264;
  • audio kodeki: MP4 pieņem dažādus audio kodekus (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), bet ieteicams izmantot kodeku AAC-LC;
  • kadru nomaiņas ātrums 24 un 30 kadri/s;
  • bitu ātrums no 1200 līdz 8000 kb/s,
  • mediju veidi: video/MP4, audio/MP4, aplikācija/MP4.
 • Reģistrēta Kopienas dizainparauga e-iesniegšana

  Ja RKD atveidojums ir iesniegts elektroniski, elektroniskā faila izmērs ir šāds:

  • maksimālais izmērs katram pielikumam: 2 MB (20 MB – OBJ, STL un X3D failiem);
  • Maksimālais kopējais apjoms pielikumiem: 20 MB;
  • pielikuma failu nosaukuma garuma ierobežojums: 25 rakstzīmes.

  Ja RKD pieteikuma atveidojums ir iesniegts elektroniski, elektroniskā faila formātiem jābūt šādiem:

  a) JPEG
  Šis ir standarta faila formāts, kāds jāizmanto iesniegtā dizainparauga atveidojumam, un tam ir jāatbilst šādiem standartiem:

  • Attēla maksimālais izmērs: 5000 × 5000 pikseļi;
  • izdrukas izšķirtspēja: min. 72, maks. 300 dpi
  • krāsu režīmi: CMYK (kuru konvertē uz RGB), pelēktoņu, melnbalts vai RGB;
  • JPEG progresīvos attēlus konvertē uz pamatlīniju attēliem;
  • 3D dinamisko skatu UN citu statisko skatu augšupielāde ir ierobežota.

  b) OBJ, STL un X3D
  Šos formātus var izmantot, lai augšupielādētu vienu 3D dinamisko skatu papildinformācijai, un kā statisku attēlu avotu dizainparaugu reģistrācijai.

  X3D failu nevar augšupielādēt, izmantojot Internet Explorer 11. versiju.

 • Iebilduma un anulēšanas e-iesniegšana

  Faila lieluma ierobežojumi:

  • maksimālais izmērs katram pielikumam: 5 MB;
  • maksimālais kopējais apjoms pielikumiem: 20 MB;
  • pielikuma failu nosaukuma garuma ierobežojums: 150 rakstzīmes.

  Pieņemamie failu veidi:

  JPEG
  Jāizmanto standarta faila veids, kas atbilst šādiem standartiem:

  • attēla maksimālais izmērs: 2008 × 2835 pikseļi;
  • izdrukas izšķirtspēja: minimums 96, maksimums 300 dpi;
  • tikai RGB 8b (nevis CMYK);
  • JPEG progresīvi attēli netiek atbalstīti.

  PDF
  Pieņem tikai standarta, statiskus PDF failus. Nepieņem aizpildāmas PDF veidlapas un PDF failus, kuros pievienoti objekti (piemēram, paraksti, rediģēts (aizkrāsots) teksts, izcelts teksts, bultiņas). Informējam, ka augšupielādes procesa laikā pievienotie objekti tiks pazaudēti un oriģinālais dokuments bez šiem objektiem var tikt izpausts citām procesā iesaistītajām pusēm vai kļūt publiski pieejams, iesniedzot pieteikumu failu inspekcijai.


  MP3
  Šo faila formātu var izmantot tikai agrāku skaņas zīmju attēlošanai, un tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • diskretizācijas frekvence: 8 kHz tikai balsij, 11,025 kHz skaņas efektiem, 22,05 kHz vai 44,1 kHz mūzikai;
  • bitu dziļums: 8 vai 16 biti;
  • kanāli: 1=Mono; 2=Stereo.

   

 • Citu dokumentu e-iesniegšana (pieprasījuma iesniegšana ierakstīšanai, atjaunošanai, konvertēšanai, inspekcijai, starptautiska pieteikuma uz ESPZ(A) vai apelācijas pamata iesniegšana)

  Faila lieluma ierobežojumi:

  • maksimālais izmērs katram pielikumam: 2 MB (20 MB e-apelācijas gadījumā);
  • maksimālais kopējais apjoms pielikumiem: 20 MB.

  Pieņemamie failu veidi:

  JPEG
  Jāizmanto standarta faila veids, kas atbilst šādiem standartiem:

  • izdrukas izšķirtspēja: minimums 96, maksimums 300 dpi;
  • tikai RGB 8b (nevis CMYK);
  • JPEG progresīvi attēli netiek atbalstīti.

  PDF
  Pieņem tikai standarta, statiskus PDF failus. Nepieņem aizpildāmas PDF veidlapas un PDF failus, kuros pievienoti objekti (piemēram, paraksti, rediģēts (aizkrāsots) teksts, izcelts teksts, bultiņas). Informējam, ka augšupielādes procesa laikā pievienotie objekti tiks pazaudēti un oriģinālais dokuments bez šiem objektiem var tikt izpausts citām procesā iesaistītajām pusēm vai kļūt publiski pieejams, iesniedzot pieteikumu failu inspekcijai.

  MP3
  Šo faila formātu var izmantot tikai skaņas zīmju attēlošanai, un tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  • diskretizācijas frekvence: 8 kHz tikai balsij, 11,025 kHz skaņas efektiem, 22,05 kHz vai 44,1 kHz mūzikai;
  • bitu dziļums: 8 vai 16 biti;
  • kanāli: 1=Mono; 2=Stereo.

   

 • Cita elektroniskā saziņa un darbības

  Faila lieluma ierobežojumi:

  • maksimālais izmērs katram pielikumam: 20 MB;
  • maksimālais kopējais apjoms pielikumiem: 1 GB (100 MB paziņojumiem par iebildumiem, anulēšanu un apelāciju),
  • pielikuma failu nosaukuma garuma ierobežojums: 20 rakstzīmes.

  Ja paziņojumu ar pielikumiem kopskaits pārsniedz 20 MB, Birojs joprojām saņems pielikumus, bet priekšskatījumā un galīgajā rēķinā būs redzams tikai paziņojums.

  Pieņemamie failu veidi:

  JPEG
  Jāizmanto standarta faila veids, kas atbilst šādiem standartiem:

  • izdrukas izšķirtspēja: minimums 96, maksimums 300 dpi;
  • tikai RGB 8b (nevis CMYK);
  • JPEG progresīvi attēli netiek atbalstīti.

  PDF
  Pieņem tikai standarta, statiskus PDF failus. Nepieņem aizpildāmas PDF veidlapas un PDF failus, kuros pievienoti objekti (piemēram, paraksti, rediģēts (aizkrāsots) teksts, izcelts teksts, bultiņas). Informējam, ka augšupielādes procesa laikā pievienotie objekti tiks pazaudēti un oriģinālais dokuments bez šiem objektiem var tikt izpausts citām procesā iesaistītajām pusēm vai kļūt publiski pieejams, iesniedzot pieteikumu failu inspekcijai.

  MP3
  Jāizmanto standarta MP3 faili, un tiem jāatbilst šādām prasībām:

  • diskretizācijas frekvence: 8 kHz tikai balsij, 11,025 kHz skaņas efektiem, 22,05 kHz vai 44,1 kHz mūzikai;
  • bitu dziļums: 8 vai 16 biti;
  • kanāli: 1=Mono; 2=Stereo.

  MP3 faili ir pieņemami pielikumi tikai šādām iebildumu e-darbībām:

  • papildu faktu iesniegšana;
  • lietošanas pierādījuma iesniegšana;
  • citu dokumentu iesniegšana.

  MP4
  Jāizmanto standarta MP4 faili, un tiem jāatbilst šādām prasībām:

  • ISO standarts: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPE-G4, 14. daļa);
  • video kodeki: MP4 pieņem dažādus video kodekus (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 u. tml.), bet ieteicams izmantot kodeku H.264;
  • audio kodeki: MP4 pieņem dažādus audio kodekus (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), bet ieteicams izmantot kodeku AAC-LC;
  • kadru nomaiņas ātrums 24 un 30 kadri/s;
  • bitu ātrums no 1200 līdz 8000 kb/s;
  • mediju veidi: video/MP4, audio/MP4, aplikācija/MP4.

   

  MP4 faili ir pieņemami pielikumi tikai šādām iebildumu e-darbībām:

  • papildu faktu iesniegšana;
  • lietošanas pierādījuma iesniegšana;
  • citu dokumentu iesniegšana.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.