Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Starptautiskā pieteikuma veidlapas

Kopš 2004. gada 1. oktobra ir iespējams iesniegt starptautisku pieteikumu vai vēlāku attiecinājumu, pamatojoties uz Eiropas Savienības preču zīmi (ESPZ) vai ESPZ pieteikumu.

 

Starptautiskā pieteikuma veidlapa

Oficiālās veidlapas, ko nodrošina Birojs vai Starptautiskais birojs, lietošana ir obligāta (ESPZR 183. un 184. pants, ESPZDR 65. pants un ESPZĪR 28. pants). Starptautisko pieteikumu var iesniegt tiešsaistē:

Iesniegt Starptautisko pieteikumu tiešsaistē

Lai iesniegtu starptautisko pieteikumu, EUIPO ir jāiemaksā 300 EUR pārsūtīšanas nodeva. Visi pārējie maksājumi saistībā ar starptautiskiem pieteikumiem ir jāmaksā tieši WIPO. Jebkuri starptautisko pieteikumu maksājumi, kas nosūtīti EUIPO, tiks sūtīti atpakaļ iesniedzējiem. Plašāka informācija par maksājumiem ir pieejama WIPONodevu maksāšanas sadaļā.

Plašākai informācijai par starptaustisko pieteikumu iesniegšanu, kur EUIPO ir izcelsmes birojs, skatīt atsauci uz Pamatnostādņu M daļu Starptautiskās zīmes

 

 

Vēlāka attiecinājuma veidlapa

Oficiālās veidlapas lietošana ir obligāta, proti:

  • angļu, franču vai spāņu valodai izmantojiet attiecīgo WIPO veidlapu (MM4);
     
  • pārējām 20 ES oficiālajām valodām (izņemot īru valodu) izmantojiet EUIPO veidlapu (EM4). Tai ir tāds pats saturs un gandrīz tāds pats izkārtojums kā WIPO veidlapai (MM4).

Nodevas aprēķina lapu (PDF, Word) uzskata par vēlāka attiecinājuma būtisku daļu. Ja tā nav aizpildīta pareizajā valodā (t. i., valodā, kurā starptautiskais pieteikums ir iesniegts WIPO) un pievienota pie EM2, WIPO pieteikumu uzskata par neatbilstošu.

 

Starptautisko pieteikumu un vēlāka attiecinājuma veidlapas, ja ir izraudzīta ES (EUIPO kā izraudzītais birojs)

No 2004. gada 1. oktobra ir iespējams izraudzīties Eiropas Savienību, izmantojotWIPO veidlapas

  • MM2(starptautiskās reģistrācijas (SR) pieteikumu regulē tikai Madrides protokols)

  • MM4 (vēlāks attiecinājums uz SR)

WIPO ir mainījusi šīs veidlapas, lai tajās varētu norādīt otru valodu, kas atšķiras no pirmās, kura ir starp četrām EUIPO valodām, ja izraudzīta ir ES.

Attiecībā uz agrāku izcelsmi, ko pieprasa starptautiskā pieteikumā, ir izstrādāta atsevišķa veidlapa, kas jāpievieno pieteikumam, izraugoties Eiropas Savienību vai vēlāk attiecinot uz Eiropas Savienību.

  • MM17 (agrākas izcelsmes prasība — Eiropas Savienība)

 

Starptautiskās reģistrācijas (SR) pārvēršanas pieteikums, ar kuru izraugās ES

Visu veidu pārvēršanām aizpildīta veidlapa (piezīmes) ir jāsūta tieši uz EUIPO Alikantē.

Tā kā atkāpšanās (opting back) veida pārvēršanu izskata WIPO kā vēlāku attiecinājumu, šāda veida pārvēršanā visas nodevas saistībā ar vēlāku attiecinājumu (attiecinājumiem) ir tieši jāmaksā WIPO.

Tādēļ WIPO nodevu aprēķina lapa (PDF, Word) ir jāpievieno SR valodā.

 

Starptautiskās reģistrācijas (SR), kas attiecināta uz ES, dalīšanas pieteikums

Kopš 2019. gada 1. februāra starptautiskajā reģistrācijā var pieprasīt dalīt attiecinājumu uz ES.
Obligāti jāizmanto oficiālā WIPO veidlapa MM22 (tostarp arī attiecīgā nodevu aprēķina lapa), kas pieejama angļu, franču un spāņu valodā.

Veidlapa jāiesniedz EUIPO SR valodā. Tā kā WIPO veidlapā nav paredzētas norādes par precēm un pakalpojumiem, kam jāpaliek sākotnējā reģistrācijā, veidlapai ir jāpievieno papildu lapa ar šo norādi atbilstoši ESPZĪR 8. un 11. pantam.

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit