Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Spēkā neesamība

 

Spēkā neesamības pieteikumus EUIPO var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī valsts iestāde, kas ir pilnvarota to darīt. Lai pieprasītu spēkā neesamības atzīšanu, ir jāmaksā nodeva.
 
Plašāka informācija par spēkā neesamības pieteikumiem ir pieejama Pamatnostādņu sadaļā “Pieteikumu par dizainparaugu spēkā neesamību izskatīšana.


Plašāka informācija par nodevu, kas jāmaksā, iesniedzot pieteikumu atzīšanai par spēkā neesošu, ir pieejama sadaļā nodevas un maksājumi.


Kopienas dizainparauga spēkā neesamības pieteikuma izskatīšanas procesā pieteikuma iesniedzējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, galvenā uzņēmējdarbības vieta vai reāls un aktīvs tirdzniecības uzņēmums neatrodas EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā), ir nepieciešama pārstāvniecība darbībām ar Biroju. Lai piekļūtu Biroja pārstāvju sarakstam, lūdzu, izmantojiet eSearch plus datubāzi.


Valodu režīms lietas izskatīšanā par dizainparaugu spēkā neesamību nav tāds pats kā izskatīšanā par preču zīmju spēkā neesamību.
Iesniegums spēkā neesamības pasludināšanai ir jāiesniedz izskatīšanas valodā, kas ir valoda, kura izmantota apstrīdētā Kopienas dizainparauga reģistrēšanas pieteikuma iesniegšanai (iesniegšanas valoda), ja iesniegšanas valoda ir viena no piecām Biroja valodām (KDR 98. pants, KDĪR 29. pants).
Ja iesniegšanas valoda nav viena no piecām Biroja valodām, izskatīšanas valoda ir otrā valoda, kas norādīta apstrīdētā Kopienas dizainparauga pieteikumā (KDR 98. panta 4. punkts, KDĪR 29. panta 1. punkts).
Plašākai informācijai skatiet Pamatnostādņu sadaļu “Pieteikumu izskatīšana par dizainparauga atzīšanu par spēkā neesošu”.


Spēkā neesamības pieteikumus saņem EUIPO, kas kopā ar Kopienas dizainparaugu tiesām ir kompetents risināt konfliktus, kādi rodas saistībā ar reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem. No otras puses, konfliktus saistībā ar nereģistrētiem Kopienas dizainparaugiem izskata tikai un vienīgi Kopienas dizainparaugu tiesas.
Tiklīdz EUIPO un kompetentās dalībvalstu tiesas (Kopienas dizainparaugu tiesas) būs pieņēmuši daudzus lēmumus par šiem jautājumiem, loģiski un pakāpeniski tiks pilnveidota judikatūra. Viss minētais tiks dokumentēts, pievienojot komentārus, lai visi varētu konsultēties.
Lai iepazītos ar judikatūru, lūdzu, izmantojiet eSearch Case Law rīku.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.