Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Nicas klasifikācija (preču zīmes)

Nicas klasifikācija ir sistēma preču un pakalpojumu klasificēšanai Eiropas Savienības (ES) preču zīmju pieteikumiem. Tajā ir 45 klases.

Pēc Nicas klasifikācijas precēm piešķir no 1. klases līdz 34. klasei, pakalpojumiem — no 35. klases līdz 45. klasei. Katrai klasei ir klases virsraksts, kas sniedz vispārēju informāciju par attiecīgajām precēm un pakalpojumiem. Piemēram, 25. klases nosaukums ir "Apģērbi, apavi, galvassegas" un 15. klases nosaukums — "Mūzikas instrumenti".

Katrā klasē ir ietverts terminu kopums, kas ļauj labāk definēt preces un pakalpojumus, kas ir aizsargājamas ar ES preču zīmes pieteikumu. Norādot ES preču zīmes pieteikumā preces un pakalpojumus, pieteikumu iesniedzējiem stingri iesaka izmantot Nicas klasifikācijas terminus, lai izvairītos no reģistrēšanas procedūras kavēšanās, ko izraisa nepieciešamība tulkot iesniegtos terminus. Šo vispārējo terminu lietošana arī uzlabos meklēšanas iespējas ES preču zīmju datubāzēs, un tādējādi tiks panākta lielāka pārredzamība.

Nicas klasifikācijā var meklēt, izmantojot interaktīvu meklēšanas rīku TMclass, kas ir pieejams visās oficiālajās ES valodās, kā arī ķīniešu, japāņu, korejiešu, krievu un turku valodā.

Jāpiezīmē, ka sākotnējo preču un pakalpojumu sarakstu, kas ir iekļauts ES preču zīmes pieteikumā, var tikai sašaurināt, nevis paplašināt. Citiem vārdiem, Jūs nevarat pievienot preces, pakalpojumus vai klases sākotnēji iesniegtajam pieteikumam.

Iesniedzot pieteikumu, jūs varat norādīt jebkādu klašu skaitu, bet pieteikuma nodeva (850 EUR) aptver tikai vienu klasi. Ja jūs izvēlaties vairākas klases, par katru nākamo klasi ir jāmaksā papildu nodeva.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.