Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Tiešsaistes pieprasījuma veidlapa

Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā aizpildīt tiešsaistes pieprasījuma veidlapas pārbaudei, reģistrēšanai, pārreģistrēšanai, pārvēršanai un pārstāvja maiņai.

Lai piekļūtu tiešsaistes veidlapām, Jums jāreģistrējas.

Veidlapām var piekļūt dažādi.

 • Caur lietotāja vides User area cilni "Tiešsaistes pakalpojumi" Jūsu informācijas paneļa kreisās puses izvēlnē.
 • Caur lodziņu "Tiešsaistes pakalpojumi" EUIPO mājaslapā.
 • Caur rīku eSearch plus.

 • Piekļuve tiešsaistes veidlapām caur rīku eSearch plus

  Atveriet pārskatīšanai izvēlētās preču zīmes, dizainparauga vai starptautiskās reģistrācijas detalizēto skatījumu, noklikšķinot uz attiecīgā nosaukuma virsraksta rindā.

  Pārvietojieties uz sadaļu "Darbību un ziņojumi" un izvēlieties Eiropas Savienības preču zīmi (ESPZ), reģistrēto Kopienas dizainparaugu (RKD) vai starptautisko reģistrāciju (SR) atkarībā no tā, vai meklējat preču zīmi, dizainparaugu vai starptautisko reģistrāciju.

  Tiešsaistes pieprasījuma veidlapu atvēršanai izmantojiet šādas opcijas.

  • Pārbaude
  • Reģistrācija
  • Pārreģistrācija
  • Pārstāvja maiņa
  • Pārvēršana
 • Valodas un reģistrācijas numurs

  ES preču zīmes vai reģistrēta Kopienas dizainparauga pieteikums
  Ja Jūsu pieprasījumā ir iekļauts Eiropas Savienības preču zīmes (ESPZ) vai reģistrēta Kopienas dizainparauga (RKD) pieteikums, kas vēl ir pieteikšanas stadijā (t. i., nav vēl reģistrēts), Jums ir jālieto pieteikuma pirmā vai otrā valoda, kurai jābūt vienai no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

  Reģistrēta ES preču zīme vai reģistrēts Kopienas dizainparaugs
  Ja pieprasījumā ir iekļauta jau reģistrēta ESPZ vai RKD, Jums ir jālieto viena no piecām oficiālajām EUIPO valodām (spāņu, vācu, angļu, franču vai itāļu).

  Pieteikuma/reģistrācijas Nr.
  Katram reģistrācijas pieteikumam Jums ir jānorāda to rūpniecisko īpašumtiesību pieteikuma vai reģistrācijas numurs(-i), kas ir lietots(-i), to/tās importējot vai meklējot attiecīgajā sadaļā. Ja vēlaties iesniegt reģistrācijas pieteikumu, kas attiecas uz abiem rūpniecisko īpašumtiesību veidiem (ES preču zīme un RKD), Jums tie ir jāpieprasa atsevišķi.

 • Prasītājs

  Identifikācijas Nr.
  Ja EUIPO iepriekš prasītājam ir piešķīris ID numuru, ir pietiekami ar ID numura norādīšanu kopā ar īpašnieka vārdu/pārstāvja vārdu.
  Pretējā gadījumā prasītājam pašam jāidentificējas pēc viņa vārda, adreses un valstspiederības/reģistrācijas valsts.

  Atsauce
  Šī ir personīgā atsauce, kādu prasītājs vēlētos lietot turpmākajā sarakstē ar EUIPO. Atsauci var veidot līdz 30 burtciparu rakstzīmes, izmantojot latīņu alfabētu: a–z, A–Z, 0–9. Neizmantojiet atstarpes.

  Tomēr jebkādiem iespējamiem pieprasījumiem attiecībā uz Jūsu preču zīmi, lūdzu, izmantojiet oficiālo EUIPO atsauci. Jūsu personīgā atsauce tiks izmantota tikai attiecībā uz Jūsu pieprasījumu, neaizstājot atsauci, kas atbilst pieprasījumā iekļautajām ES preču zīmēm vai dizainparaugiem.

  Prasītāja veids
  Prasītājam ir jānorāda, vai viņš ir uzņēmums (juridiska persona) vai fiziska persona.

  Adrese sarakstei
  Pasta adrese/sarakstes adrese ir jānorāda tikai tad, ja tā atšķiras no oficiālās adreses.

 • Tiesību pārņēmējs vai tiesību turētājs

  Ja prasītājs ir tiesību pārņēmējs vai tiesību turētājs un viņam NAV biroja, pastāvīgas adreses, galvenās uzņēmējdarbības vietas vai reāla rūpnieciska vai komerciāla uzņēmuma Eiropas Savienībā, viņiem ir jāieceļ profesionāls pārstāvis, kurš ar EUIPO darbojas viņu vārdā (plašākai informācijai skatīt Pamatnostādnes).

 • Preces un pakalpojumi

  Ja reģistrācijas pieteikumā ir iekļautas tikai dažas preces un pakalpojumi, uz kuriem attiecas minētā reģistrācija vai pieteikums, Jums ir jānorāda, uz kurām precēm un pakalpojumiem vēlaties reģistrāciju attiecināt.

 • Paraksts

  Tiešsaistes veidlapai ir jābūt parakstītai, kā arī jābūt norādītam parakstītāja (prasītāja) vārdam. Pretējā gadījumā EUIPO nevarēs to apstrādāt.

  Ja sākotnējā īpašnieka ieceltais pārstāvis ir iecelts arī par tiesību pārņēmēja vai tiesību turētāja pārstāvi, pārstāvis drīkst parakstīt pieprasījumu gan sākotnējā, gan jaunā īpašnieka vārdā.

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit