Tiešsaistes pakalpojumi

Mūsu tiešsaistes veidlapas ļauj Jums ietaupīt laiku un dažos gadījumos — naudu. Tajās iebūvētās palīdzības un meklēšanas iespējas atvieglo pieteikuma pabeigšanu. Tās ir arī drošākas Jūsu darījumiem, jo mēs saņemam Jūsu maksājumu caur mūsu drošajiem serveriem.

 

Piesakiet preču zīmi, izmantojot mūsu jauno
ESPZ pieteikuma veidlapu
,
maksas, sākot no 850 EUR.

Fast Track pieteikuma logotips pēc izvēles

Iesniedziet pieteikumu tiešsaistē 

Iesniedziet preču zīmes pieteikumu, izmantojot mūsu Easy Filing
Nodevas, sākot no 850 EUR.

Logo Fast Track application

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

Iesniedziet dizainparauga pieteikumu, izmantojot mūsu piecu soļu veidlapu
Nodevas, sākot no 350 EUR.

<i>Fast Track</i> pieteikuma logotips

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

 

Iesniedziet dizainparauga pieteikumu, izmantojot mūsu paplašināto veidlapu
Nodevas, sākot no 350 EUR.

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

Iesniedziet dizainparaugu, izmantojot mūsu vienkāršoto veidlapu
maksas, sākot no 350 EUR.

Iesniedziet pieteikumu tiešsaistē 

Pieprasījums pēc pārbaudes, ieraksta, atjaunošanas vai pārstāvja maiņas
Iepazīstieties ar nodevām, kas maksājamas EUIPO par preču zīmēm un dizainparaugiem.

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

 

Iesniedziet paziņojumu par iebildumu
. Iepazīstieties ar nodevām, kas maksājamas EUIPO par preču zīmēm un dizainparaugiem.

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

Iesniedziet pieteikumu paziņošanai par ESPZ/SR spēkā neesamību
Iepazīstieties ar nodevām, kas maksājamas par preču zīmēm un dizainparaugiem.

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

Iesniedziet pieteikumu paziņošanai par ESPZ/SR atcelšanu
Iepazīstieties ar nodevām, kas maksājamas par preču zīmēm un dizainparaugiem.

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

 

Iesniedziet pieteikumu paziņošanai par Reģistrēta Kopienas dizainparauga / starptautiski reģistrēta dizainparauga spēkā neesamību
Iepazīstieties ar nodevām, kas maksājamas par preču zīmēm un dizainparaugiem.

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

Preču un pakalpojumu izveidotājs
Sagatavojiet sarakstu pirms pieteikuma iesniegšanas un ietaupiet laiku.

Izveidojiet savu sarakstu 

Iesniedziet apelāciju tiešsaistē
Iesniedzot apelāciju par preču zīmi, nodeva ir 720 EUR, par dizainparaugu — 800 EUR.

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

 

Iesniedziet Starptautiskās preču zīmes pieteikumu, pamatojoties uz ESPZpieteikumu (-iem)

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē