Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

<i>IP Scan</i> ilustrācijas spuldzes

 

IP Scan

Identificējiet savu intelektuālo īpašumu un uzziniet, kā iekļaut intelektuālā īpašuma stratēģiju uzņēmuma uzņēmējdarbības plānos.

Jūsu intelektuālā īpašuma (IĪ) aizsardzība ir vienīgais likumīgais veids, kā izvairīties no tā, ka jūsu unikālās idejas, produkti vai pakalpojumi tiek kopēti vai izmantoti bez atļaujas.

IP Scan var jums sniegt iespēju tieši sazināties ar valsts intelektuālā īpašuma biroja norīkotu IĪ ekspertu, kurš strādās ar jums, lai pārskatītu savu uzņēmējdarbības modeli, produktus/pakalpojumus un izaugsmes plānus.

Sadarbojoties ar ekspertu, jūs norādīsiet, kādus nemateriālos aktīvus aizsargāt un kādā veidā jūsu intelektuālais īpašums var palīdzēt atbalstīt uzņēmējdarbības izaugsmi. IP Scan nav juridisks pakalpojums, tas ir paredzēts, lai palīdzētu jūsu uzņēmumam reģistrēties un gūt labumu no IĪ gan tagad, gan nākotnē.

IP Scan tiek piedāvāts turpmāk norādītajās ES dalībvalstīs.

“Tā bija ļoti laba un noderīga. “Tas mums ietaupīja laiku, mēs saņēmām speciālistu palīdzību, un tagad esam reģistrējuši savas preču zīmes, kas palielina mūsu uzņēmuma vērtību.”

- Laura Andelin, ONIT Sport (Somija)

IP Scan pamati

IP Scan var noteikt jūsu uzņēmuma intelektuālā īpašuma stratēģijas pamatu.

Aizsargāts intelektuālais īpašums ietver dažādus reģistrējamus un nereģistrējamus aktīvus, tostarp preču zīmes, dizainparaugus un patentus. Reģistrētie nemateriālie aktīvi ne tikai nodrošina tiesisko aizsardzību. Tie arī piešķir jums ekskluzivitāti un konkurences priekšrocības tirgū.

Augstvērtīgu IĪ var izmantot, lai noteiktu jaunus ienākumu avotus, piemēram, no licencēšanas, pārdošanas vai zīmolu koplietošanas nolīgumiem. Attiecībā uz finansējuma saņemšanu reģistrēts IĪ tiek uzskatīts par norādi uz to, ka uzņēmums ir spēcīgs un veselīgs.

  • Pārskatiet savu uzņēmējdarbības modeli ar intelektuālā īpašuma ekspertu.
  • Uzziniet, kādi ir jūsu uzņēmuma IĪ aktīvi un kā tos reģistrēt un pārvaldīt.
  • Noskaidrojiet veidus, kā aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, un to, kā rīkoties, ja kāds pārkāpj jūsu tiesības.
  • Uzziniet, kā novērst intelektuālā īpašuma konfliktus ar konkurentiem vai potenciālajiem partneriem.
  • Izstrādājiet skaidru intelektuālā īpašuma stratēģiju jūsu uzņēmumam – kā reģistrēties, kur reģistrēties un kā izmantot savu intelektuālo īpašumu, izmantojot licencēšanu, partnerību, internacionalizāciju u. tml.

Jūsu uzņēmuma rīcībā var būt viens vai vairāki nemateriālie aktīvi, un tie pat nav zināmi:

  1. Pamati: Jūsu uzņēmuma nosaukums un tā tiešsaistes domēna nosaukums
  2. Reģistrējams IĪ: preču zīmes, patenti, dizainparaugi, funkcionālie modeļi, autortiesības, augu šķirnes vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
  3. Nereģistrējams IĪ: komercnoslēpumi un nereģistrēti dizainparaugi
 

IP Scan process

IP Scan ir visaptverošs un uz sadarbību orientēts. Saņemot IĪ eksperta palīdzību, jūs izskatīsiet visus jūsu uzņēmuma intelektuālā īpašuma aspektus.

Visi nemateriālie aktīvi, kas varētu būt jūsu uzņēmuma rīcībā, tiek novērtēti IP Scan laikā, tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai IĪ eksperts palīdzētu jums iegūt visu attiecīgo informāciju. Šim procesam ir vajadzīgs laiks no jūsu uzņēmuma puses, lai savāktu vajadzīgo informāciju, piedalītos intervijas procesā un sadarbotos ar IĪ ekspertu. IP Scan ir sadalīts trijās fāzēs:

1. Sagatavošana
Sagatavošanās posms, kurā jūsu uzņēmumam jāaizpilda īsa pašnovērtējuma anketa. To pārskata IĪ eksperts, lai izprastu jūsu uzņēmuma attiecības ar intelektuālo īpašumu.
2. Analīze
Analīzes posms, kurā IĪ eksperts jūs intervē, lai izpētītu jūsu uzņēmējdarbības modeli, novērtētu jūsu intelektuālo īpašumu un noteiktu jūsu uzņēmumam vispiemērotāko intelektuālā īpašuma stratēģiju.
3. Ziņojums
Ziņošanas posms, kurā IĪ eksperts iepazīstina ar analīzes rezultātiem un sniedz ieteikumus par to, kā integrēt intelektuālā īpašuma stratēģiju jūsu uzņēmuma uzņēmējdarbības plānā.

IP Scan ziņojums

IĪ eksperta ziņojumā ir ietverti vispārēji secinājumi par pirmo un otro posmu un aplūkoti pieci galvenie temati:

MVU uzņēmējdarbības modelis un uzņēmuma stratēģija;

esošo IĪ un ar IĪ saistīto aktīvu identificēšana un analīze;

IĪ meklējumu izmantošana:

intelektuālā īpašuma pārvaldība un stratēģija: kā vislabāk pārvaldīt savus intelektuālā īpašuma aktīvus

Kopsavilkums un stratēģiskie ieteikumi.

MVU fonds sedz IP Scan izmaksas

Saņemiet 90 % no IP Scan izmaksu atlīdzinājumu no MVU fonda dotācijas.

Ir pieejama finansiāla palīdzība

MVU fonds ir dotāciju shēma, kas izveidota, lai palīdzētu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) segt IĪ reģistrācijas izmaksas. MVU, kas veic IP Scan, var saņemt atlīdzību 90 % apmērā no pakalpojuma izmaksām, vispirms nodrošinot MVU fonda dotāciju no EUIPO.

ES MVU ekskluzīva iespēja

Lai pieprasītu dotāciju, jūsu uzņēmumam jābūt MVU, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā. Lūdzam pārbaudīt ES MVU oficiālo definīciju, lai pārliecinātos par jūsu uzņēmuma atbilstību.

 

MVU fonda pieteikšanās procesam nav vajadzīgas daudzas veidlapas vai dokumenti. Jums tikai jābūt gatavai pamatinformācijai, piemēram, jūsu uzņēmuma PVN apliecībai un bankas konta rekvizītiem.

Pirmais solis ir pieteikties MVU fondam un saņemt dotāciju. Ir vajadzīgs maz laika, lai pieteiktos, un tikai dažas dienas, lai to uzklausītu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet MVU fonda mājaslapu un atlasiet savu valsti sīkākai informācijai. Ja jums ir jautājumi, varat arī ielūkoties mūsu bieži uzdotajos jautājumos vai tieši sazināties ar mums, izmantojot mūsu tiešsaistes tērzēšanu. Iepriekšminētajās saitēs jūs varat sazināties arī ar savas valsts intelektuālā īpašuma biroju.

 

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 06-06-2022
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit