Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Veids, kā reģistrēties ar
FastTrack

Vai vēlaties aizsargāt savu preču zīmi vai dizainu?

PREČU ZĪMES DIZAINS

Jūsu preču
zīmes reģistrēšana
Kāda var būt
preču zīme?
Kādi ir
ieguvumi?

Eiropas Savienības preču zīme piešķir tās īpašniekam ekskluzīvas tiesības visās Eiropas Savienības pašreizējās un nākotnes dalībvalstīs, veicot vienreizēju reģistrāciju. Reģistrācija ir derīga 10 gadus, un to var neierobežoti atjaunot ik pēc 10 gadiem.

Vēlamies piedāvāt ātru un uzticamu Eiropas Savienības preču zīmes reģistrēšanas iespēju.

Jūs varat izveidot un iesniegt pieteikumu trīs vienkāršos soļos, izmantojot veidlapu, kas sniedz norādes MVU un privātpersonām, kuras atrodas Eiropas Ekonomikas zonā, bez preču zīmju speciālista palīdzības.

 
 

Jūsu
dizaina reģistrēšana
Kāds var būt
dizains?
Kādi ir
ieguvumi?

Vēlamies piedāvāt ātru un uzticamu opciju Eiropas Savienības dizaina reģistrēšanai.

Varat izveidot un iesniegt pieteikumu, veicot četrus soļus atbilstoši norādēm. Nepieciešams:

 • jūsu vārds, uzvārds un adrese;
 • Jūsu dizainparaugs (7 skati)
 • Vai jūsu dizainparaugs ir jauns? Sava dizaina pieejamību varat noskaidrot šeit.
 • Ar ko nodarbojas jūsu uzņēmums? Vai jūs pārdodat produktus? Vai jūs piedāvājat pakalpojumus? Atbilstīgos terminus meklējiet šeit.
 • Pamatmaksa par dizaina reģistrēšanu un publicēšanu ir 350 eiro.

Iesniedziet reģistrētu Kopienas dizainu, izmantojot četru soļu pieteikumu

Mūsu Fast Track opcija, lai reģistrētu dizainu

Logotipa <i>Fast Track</i> pieteikums
 
 • Jūsu pieteikuma izveide un iesniegšana var aizņemt tikai 10 minūtes.
 • Mēs sniegsim norādes par katru pieteikuma iesniegšanas procedūras soli.
 • Uzziniet vairāk par Fast Track.
 • Maksājumus var veikt tikai ar kredītkarti vai no norēķinu konta. Bankas pārskaitījumi netiek pieņemti.

Mēs, EUIPO darbinieki, piedāvājam mūsu dizainparaugu pieteicējiem iespēju viņu dizainparaugu ātrākai reģistrēšanai. Šī paātrinātā procedūra tiek saukta par Fast Track.

Kad jūsu pieteikums būs saņemts EUIPO, to izskatīs mūsu pārbaudītāji. Ja tas atbildīs konkrētiem standartiem un tajā nekonstatēs trūkumus, to varēs apstrādāt ātrāk, un jūsu dizainparaugs būs reģistrēts divu darbadienu laikā.

Plašāku informāciju par mūsu pakalpojumu standartiem skatiet EUIPO pakalpojumu koncepcijā mūsu kvalitātes lapā.

 

Kādi ir Fast Track nosacījumi?

Ja vēlaties reģistrēt savu dizainparaugu, izmantojot Fast Track procedūru:

 • izmantojiet mūsu četru soļu tiešsaistes pieteikuma veidlapu;
 • izmantojiet DesignClass datu bāzi, kad norādāt produktus, uz kuriem attiecas jūsu dizainparaugs;
 • iekļaujiet visus vajadzīgos pielikumus, ja vēlaties pieprasīt prioritāti;
 • maksājiet no norēķinu konta vai ar kredītkarti;
 • ja esat pārstāvis, izmantojiet EUIPO datu bāzē atrodamos ID numurus.

Kāds var būt kopienas dizains?
Tas ir jūsu produkta vai iepakojuma izskats. Reģistrēts dizains aizsargā jūsu ieguldījumu produkta izskatā un neļauj citiem uzņēmumiem to kopēt. Tas rada pievienoto vērtību jūsu uzņēmumam un ļauj tam atšķirties no citiem visā Eiropas Savienībā!

 

Fast track” nosacījumi

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) mēs piedāvājam preču zīmes pieteikuma iesniedzējiem iespēju pieteikumus pārbaudīt un publicēt ātrāk, ja tie atbilst “Fast track” nosacījumiem.

Kad EUIPO saņem pieteikumu, mūsu darbinieki to pārbauda, lai noteiktu, vai tā varētu būt derīga preču zīme. Jo sarežģītāks pieteikums, jo ilgāks laiks mūsu darbiniekiem vajadzīgs, lai to pārbaudītu. Tāpēc pieteikumus, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem, EUIPO apstrādā ātrāk un tie ātrāk sasniedz reģistrācijas procesa pirmo soli, proti, pieteikuma publicēšanu. Šo paātrināto procedūru mēs saucam par “Fast track”.


Pārbaudes periods “<i>Fast track</i>” režīmā ir īsāks.

 

Kādas ir priekšrocības?

 • Tas ir ātrāk. Jūsu pieteikumu var publicēt divreiz īsākā laikā vai vēl ātrāk salīdzinājumā ar parastajiem pieteikumiem.
 • Tas ir drošāk. Izmantojot “Fast track” pieteikumu, jāizvēlas preces un pakalpojumi no terminu datubāzes, ko jau ir apstiprinājis EUIPO un visi ES intelektuālā īpašuma biroji un kas zināma kā Saskaņotā datubāze (HDB). Tas lielā mērā novērš trūkumus, un jūs varat būt drošs, ka esat izdarījis pareizo izvēli.

Plašākai informācijai par mūsu pakalpojumu standartiem skatiet EUIPO pakalpojumu hartu mūsu kvalitātes lapā.

 

Kā es varu panākt atbilstību “Fast track” nosacījumiem?

Pastāv šādi divi pamatnosacījumi sekmīgam “Fast track” pieteikumam:

 • Terminu datubāzē, ko jau ir apstiprinājis EUIPO, jāatlasa preces un pakalpojumi, uz kuriem attieksies jūsu preču zīme. Piecu soļu veidlapa ir izstrādāta, lai jums palīdzētu izdarīt izvēli un jūsu pieteikumu varētu apstrādāt “Fast track” režīmā.
 • Jums iepriekš ir jāsamaksā, jo mūsu pārbaudītāji var sākt pārbaudīt jūsu pieteikumu tikai tad, kad maksājums ir veikts. Ja maksājums ir veikts uzreiz un pieteikuma iesniegšanas un pārbaudes laikā nav konstatēti nekādi trūkumi, jūsu pieteikumu apstrādās “Fast track” režīmā.

Ja maksājat no norēķinu konta, lūdzam ņemt vērā, ka jūsu konts tiks debitēts nekavējoties. Ja maksājat ar bankas pārskaitījumu, pārskaitījums jāveic uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas. 

Lai gan daži pieteikumi var atbilst paātrinātās kārtības “Fast track” nosacījumiem to iesniegšanas brīdī, vēlāk tie var zaudēt atbilstību šiem nosacījumiem. Iemesls var būt kāda nepilnība, piemēram, preču zīmei, ko vēlaties reģistrēt, nav pietiekamas atšķirtspējas. Ja jūsu pieteikums būs zaudējis atbilstību “Fast track” nosacījumam, jūs informēs rakstveidā.

 

Visi “Fast track” visi nosacījumi

 1. Pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietai jābūt Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Pretējā gadījumā pieteikuma iesniedzējam jānorāda likumīgs pārstāvis.
 2. Preču zīme nedrīkst būt kolektīva preču zīme vai sertifikācijas zīme.
 3. Pieteikumā nepieprasiet valsts vai Eiropas meklēšanas ziņojumu.
 4. Attiecībā uz prioritātes vai senioritātes prasījumiem:
  • nedrīkst būt norādīti prioritātes/senioritātes prasījumi vai,
  • ja prioritātes/senioritātes prasījums ir norādīts, preču zīmes, uz kurām tas attiecas, var importēt no TMView datubāzes pieteikšanās procesa laikā, vai,
  • ja ir norādīts prioritātes/senioritātes prasījums un saistītā(-s) preču zīme(-es) nav TMView datubāzē, jāpievieno atbilstošā apliecība.
 5. Ja ir pieprasīta izstādīšanas prioritāte, “Fast track” pieteikums joprojām ir iespējams, ja pielikumā pievieno atbilstošo apliecību.
 6. Preču zīmei jāatbilst kādam no šiem veidiem: vārdiska, grafiska, telpiska vai skaņas zīme.
 7. Ja preču zīme ir grafiska vai telpiska zīme, pieteikt krāsas vairs nav iespējams
 8. Ja preču zīme ir grafiska, telpiska vai skaņas zīme, jāiekļauj attiecīgie derīgi pielikumi.
 9. Visi termini preču un pakalpojumu sarakstā jāatlasa terminu datubāzē, ko jau ir apstiprinājis EUIPO.
 10. Maksājums jāveic, izmantojot kādu no pieņemtajiem maksājuma veidiem. Tomēr “Fast track” gadījumā nedrīkst maksāt no trešās personas norēķinu konta.
 11. Uz nodevu maksājumiem attiecas šādi nosacījumi:
  • kredītkartes — nav īpašu prasību;
  • bankas pārskaitījumi — pieteikuma iesniedzējs (1) izmanto maksājuma transakcijas kodu, ko ģenerē veidlapa, un preču zīmes numuru, lai identificētu lietu, (2) apņemas nekavējoties pārskaitīt summu un (3) vēlams, veic atsevišķu maksājumu par katru iesniegto pieteikumu.
  • Ja maksājumu veic no norēķinu konta, pieteikuma iesniedzējam maksājuma veidlapā jāizvēlas “Debitēt tagad”.
 12. Ja pieteikuma valoda nav kāda no EUIPO piecām valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu), pieteikuma iesniedzējam jāpiekrīt Biroja piedāvātajam tulkojumam otrajā valodā, kas ir kāda no piecām apstiprinātajām valodām.

Maksājumi, kas veikti ar bankas pārskaitījumu, norādot atbilstošo transakcijas kodu, jāsaņem EUIPO deviņās dienās pēc pieteikuma iesniegšanas. Kavēšanās gadījumā EUIPO nevar garantēt “Fast track” standartu savlaicīgu piemērošanu.

Izdrukāt visus nosacījumus
 

Visi termiņi ir norādīti tikai kā piemērs un nav Birojam saistoši.

Kāda preču zīme var būt ES preču zīme?

ES preču zīme var ietvert visus apzīmējumus, jo īpaši vārdus (tostarp personvārdus), modeļus, burtus, ciparus, krāsas, preču vai to iepakojuma formas, skaņas.

2017. gada 1. oktobrī ar grozījumu Regulu (ES) 2015/2424 tika atcelta grafiska atveidojuma prasība.

Praksē tas nozīmē: ja jūsu preču zīme atbilst vienai no biroja apstiprinātajām preču zīmju kategorijām un to var atveidot, izmantojot pieņemamus formātus, jūs to varat iesniegt kā pieteikumu, neatveidojot to grafiski.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Kāda veida preču zīmi vēlaties aizsargāt?

Jums ir pieejamas vairākas preču zīmju iespējas atkarībā no tā, ko vēlaties aizsargāt (vārdu, attēlu, krāsu u. c.). Apskatīt pieejamās izvēles.

Apzīmējumiem, kas veido preču zīmi, jāspēj atšķirt viena uzņēmuma preces un pakalpojumus no cita uzņēmuma precēm un pakalpojumiem.

Lai preču zīmi varētu reģistrēt, tai jābūt ar atšķirtspēju, kā arī tā nedrīkst aprakstīt to, ko jūs pārdodat.

 
 

Jūsu preču zīmei jābūt ar atšķirtspēju

Patērētājiem jāspēj atpazīt jūsu preču zīmi un jāsaprot, uz ko tā attiecas, piemēram, ka tā ir izcelsmes norāde. Tai jābūt tādai, lai pēc tās jūs varētu atšķirt no citiem tirgū esošajiem uzņēmumiem un lai tādējādi jūs varētu aizsargāt un veidot sava zīmola identitāti un vērtību.

Jūsu preču zīme nedrīkst aprakstīt to, ko jūs pārdodat

Jūsu preču zīme nedrīkst monopolizēt apzīmējumu, kas vienkārši raksturo preces un/vai pakalpojumus, ko piedāvājat. Šādiem apzīmējumiem jābūt pieejamiem ikvienam: gan jums, gan jūsu konkurentiem.

 

Joprojām ir šaubas? Nākamajam piemēram vajadzētu kliedēt visas atlikušās šaubas

Bez atšķirtspējas
Patērētājs neuzskatīs šeit redzamo pudeli par tādu apzīmējumu, pēc kura var atšķirt vienu uzņēmumu no cita. Šim apzīmējumam jābūt pieejamam visiem uzņēmumiem.

Vīns

Pārāk aprakstoša
Šajā gadījumā patērētāji neuzskatīs, ka pudelei piemīt atšķirtspēja, un vārds "vīns" tikai raksturo pudeles saturu. Viņi uzskatīs to par produkta aprakstu.

Piemērs, kādai vajadzētu būt jūsu preču zīmei — ar atšķirtspēju un ne pārāk aprakstošai

Joe
Bloggs

Reģistrējama preču zīme
Tomēr, kā redzams šajā piemērā, ja pudelei, kurai vienai pašai nav atšķirtspējas, piestiprina etiķeti ar nosaukumu, kam ir atšķirtspēja, patērētāji to uzskatīs par preču zīmi, kas norāda uz vienu konkrētu zīmolu.

 

EUIPO noraidīs jūsu preču zīmes pieteikumu, ja tiks uzskatīts, ka tas neatbilst šīm un dažām citām prasībām. Ja vēlaties, varat uzzināt vairāk par citiem iemesliem, kāpēc jūsu preču zīme var tikt noraidīta (sauktiem arī par absolūtiem atteikuma pamatojumiem).

Šaubu gadījumā piesakieties profesionālai konsultācijai Mēs nevaram sniegt šādas konsultācijas.

 

Kāda veida preču zīmes es varu reģistrēt?

Jūs varat reģistrēt trīs  veidu preču zīmes: individuālas zīmes, sertifikācijas zīmes un kolektīvas zīmes.

Individuāla zīme atšķir konkrēta uzņēmuma preces un pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem.

Taču tas nenozīmē, ka individuālai preču zīmei jāpieder vienai personai: individuālas preču zīmes var piederēt vienai vai vairākām juridiskām vai fiziskām personām. Tas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzēji ir vairāki.

Pieteikuma pamatnodeva individuālai preču zīmei ir sākot no 850 EUR (iesniedzot elektroniski).

Kolektīvas zīmes atšķir uzņēmumu grupas vai apvienības dalībnieku preces un pakalpojumus no konkurentu precēm un pakalpojumiem. Kolektīvas zīmes var izmantot, lai vairotu patērētāju uzticību produktiem un pakalpojumiem, kurus piedāvā ar kolektīvu zīmi. Ļoti bieži tās izmanto, lai identificētu produktus, kuriem ir kopīgas konkrētas iezīmes.

Kolektīvām zīmēm pieteikumu var iesniegt tikai ražotāju apvienības, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji vai tirgotāji, kā arī juridiskas personas, kuras regulē publisko tiesību akti.

Kolektīvas zīmes pieteikuma nodeva ir 1 500 EUR (iesniedzot elektroniski).

Sertifikācijas zīmes EUIPO tika ieviestas 2017. gada 1. oktobrī. Šis ir jauns preču zīmju veids ES līmenī, lai gan valstu sistēmās tās jau pastāv daudzus gadus. Šādas preču zīmes izmanto, lai norādītu, ka preces un pakalpojumi atbilst sertifikācijas iestādes vai organizācijas sertifikācijas prasībām. Tās norāda uz uzraudzītu kvalitāti.

Jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp institūcijas, iestādes un struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti, var iesniegt ES sertifikācijas zīmes pieteikumu, ar noteikumu, ka šāda persona neveic darījumdarbību, kas saistīta ar sertificētu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu.

Sertifikācijas zīmes pieteikuma nodeva ir 1 500 EUR (piesakoties elektroniski).

Pilns preču zīmju nodevu saraksts 

 

 

Dizainparaugu definīcija

Dizainparaugu aizsardzība ir būtisks uzņēmējdarbības ieguvums ne tikai lielajiem, bet visu izmēru uzņēmumiem.

EUIPO pētījums parāda, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kam pieder dizainparaugi, ir par 17 % augstāki ienākumi uz katru darbinieku nekā MVU, kuriem nav intelektuālā īpašuma tiesību.

Eiropas Savienībā dizainparaugi ir precīzi definēti:

“Visa ražojuma vai tā daļas izskats, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla”.

Regulas par dizainparaugiem 3. pants

 

Dizainparaugu piemēri.

Gandrīz ikviens rūpniecības vai amatniecības izstrādājums var pretendēt uz dizainparauga aizsardzību (izņemot datorprogrammas)

Meklēt piemēru ražojumu iepakojumam

Ražojumu iepakojums

RKD Nr. 002710731-0001
Meklēt piemēru ražojumam/ ražojumu komplektam

Ražojums/ ražojumu komplekts

RKD Nr. 002490193-0001
Meklēt piemēru kombinētiem ražojumiem

Kombinēti ražojumi

RKD Nr. 000408166-0001
Meklēt piemēru ražojumu daļām

Ražojumu daļas

RKD Nr. 229752-0001
 
Meklēt piemēru datoru ikonām

Datoru ikonas

RKD Nr. 003001494-0002
Meklēt piemēru zīmējumiem un mākslas darbiem

Grafiskie dizainparaugi

RKD Nr. 004547370-0002
 
Meklēt piemēru tīmekļa vietnes dizainam

Tīmekļa vietnes dizains

RKD Nr. 003465632-0001
 

Mazliet teorijas

Intelektuālais īpašums

Koncepcija intelektuālā īpašuma pamatā ir vienkārša un sen pazīstama. Intelektuālais īpašums mums ir visapkārt, lai arī kurp mēs dotos.

Intelektuālais īpašums definē un aizsargā cilvēku inovācijas un jaunradi. Tas neaizsargā tikai domas un idejas

 • Preču zīmes norāda patērētājiem uz ražojumu izcelsmi
 • Dizainparaugi precizē ražojuma ārējo veidolu
 • Autortiesības attiecas uz māksliniecisko jaunradi, piemēram, grāmatām, mūziku, gleznām, skulptūrām un filmām
 • Patenti aizsargā tehniskos izgudrojumus jebkurā tehnoloģijas jomā.

Intelektuālais īpašums atalgo inovatoru ieguldījumu un ļauj ikvienam gūt labumu no saviem sasniegumiem.

 

Intelektuālā īpašuma metro — dizaineri bieži atsvaidzina idejas, lai izgatavotu kaut ko jaunu, noderīgu un unikālu. Lejupielādēt šo karti — tā palīdzēs jums reģistrēt jūsu tiesības.


Metro kartes koncepcijas adaptācija, atspoguļojot dažādu ar intelektuālo īpašumu saistītu procesu termiņus.

 

Vairāk resursu par intelektuālo īpašumu

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit