Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Preču zīmju
pārbaude

Stratēģija

Eiropas Savienības preču zīmes aizsardzība nodrošina jums lielisku potenciālu veidot un aizsargāt savu zīmolu un piekļūt daudzām iespējām, ko var piedāvāt intelektuālais īpašums. Tomēr jums šis potenciāls ir jāapzinās — jo vairāk ieguldāt, jo vairāk iegūstat.

 

Stratēģija, ko pieņemsiet attiecībā uz savu preču zīmi, būs jums unikāla. Tā atspoguļos jūsu uzņēmuma plašākas intereses un tā intelektuālā īpašuma portfeli. Īstenojot šīs intereses, jums īpaši jāņem vērā trīs aspekti:

 

Jūsu preču zīmes izmantošana

Kā jau minēts, nav tiesību bez pienākumiem. Jums piešķirtās tiesības ir spēcīgs instruments, ko varat izmantot, lai veidotu sava zīmola atpazīstamību tirgū. Tomēr jūsu monopolam vajadzētu kalpot noteiktam mērķim, vai arī tas var tikt atņemts. Jūsu preču zīmes mērķis ir atšķirt jūsu preces un/vai pakalpojumus no tiem, ko tirgū piedāvā jūsu konkurenti. Tāpēc jūsu preču zīme ir jāizmanto. Ja jūs to neizmantojat, trešās personas var apstrīdēt jūsu preču zīmi, atsaucoties uz to, ka tā netiek izmantota. Likums paredz, ka ES preču zīme jāsāk faktiski izmantot Eiropas Savienībā piecu gadu laikā no tās reģistrācijas.

Jūsu preču zīme var tikt anulēta arī tad, ja tās izmantošanas veida dēļ tā kļūst par sugas vārdu, ar kuru apzīmē preci vai pakalpojumu, vai ja tā kļūst maldinoša attiecībā uz reģistrēto preču un pakalpojumu būtību, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi.

Jūsu preču zīmes aizsardzība

Tas, ka jums pieder preču zīme, nenozīmē, ka trešās personas to vairs neapstrīdēs. Trešām personām, kas ir nokavējušas termiņus novērojumu vai iebildumu iesniegšanai, tiek dota otrā iespēja, kuru īstenojot, tās var mēģināt panākt jūsu tiesību anulēšanu.

Var šķist, ka tas ir mazliet netaisnīgi, tomēr, ja lomas būtu mainītas, jūsu viedoklis būtu citādāks. Iedomājieties, ka jūs nokavējat termiņu iebildumu iesniegšanai pret kādu no jūsu konkurentu preču zīmēm.

Līdz ar anulēšanas pieteikuma iesniegšanu sākas procedūra, kurā notiek argumentu apmaiņa starp iesaistītajām pusēm. Ja vienošanās netiek panākta, mēs pieņemsim lēmumu.

Par anulēšanas prasību jāmaksā 630 EUR. Jūs varat izmantot divas dažādas veidnes: spēkā neesamības paziņošanas veidni un atcelšanas veidni. Tās atšķiras ar to, ka spēkā neesamība padara preču zīmi par spēkā neesošu ar atpakaļejošu spēku (šādā veidā pilnīgi dzēšot to no Preču zīmju reģistra), bet atcelšanu piemēro no datuma, kad prasība iesniegta birojā.

Jūsu zīmola pilnveide

Jūsu intelektuālā īpašuma (IĪ) stratēģija gadu gaitā pilnveidosies, līdz ar to augs jūsu vēlme paplašināt savu darbību. Ja jūsu plāni pārsniedz ES robežas, jums jālūdz savas preču zīmes paplašinājums, lai tā aptvertu arī valstis ārpus ES.

To var īstenot dažādi. Jūs varat vai nu iesniegt individuālus pieteikumus tieši jebkuram IĪ birojam ārpus ES, vai iesniegt starptautisku pieteikumu, izmantojot Madrides protokolu.

Madrides protokols ir svarīgs instruments preču zīmju aizsardzībai pasaulē. Tā ir starptautiska reģistrācijas sistēma, ko pārvalda Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) Ženēvā. To akreditējušas daudzas pasaules valstis, tostarp gandrīz visas Eiropas valstis, ASV, Japāna, Austrālija, Ķīna, Krievija un — 2004. gada oktobrī — Eiropas Savienība.

Madrides protokols nosaka, ka pamata preču zīme var tikt paplašināta uz citām valstīm, kas noslēgušas Madrides nolīgumu un/vai protokolu. Atcerieties, ka no juridiskā viedokļa jums nav jāgaida, līdz jūsu ES preču zīmes pieteikums tiek reģistrēts, lai iesniegtu pieteikumu jūsu preču zīmes paplašināšanai ārpus ES. Tomēr būs piecu gadu atkarības periods starp EZPZ un starptautisko reģistrāciju. Tāpēc, ja ES preču zīmes pieteikums nekad nenonāk līdz reģistrācijai (neatkarīgi no iemesla), jūsu starptautiskā reģistrācija tiks zaudēta.

Starptautiskais pieteikums jāiesniedz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO). Lai izmantotu EUIPO kā "izcelsmes biroju", ES preču zīmes īpašniekam / pieteikuma iesniedzējam jābūt ES dalībvalsts valstspiederīgajam vai tā faktiskajai rūpnieciskās vai komerciālās darbības vietai vai juridiskajai adresei jāatrodas Eiropas Savienībā. Proti, ne visi ES preču zīmes īpašnieki / pieteikumu iesniedzēji var iesniegt starptautiskas reģistrācijas (SR) pieteikumu, pamatojoties uz ES preču zīmi.

Starptautiska pieteikuma iesniegšanai obligāti jāizmanto oficiālās veidlapas. Pieteikumu iesniedzēji nedrīkst izmantot citas veidlapas vai mainīt veidlapu saturu un izkārtojumu.

 • EUIPO nodrošina e-pieteikuma rīku, kas pieejams visās ES oficiālajās valodās un kam ir tāds pats formāts kā EUIPO EM 2 veidlapai. EUIPO ļoti iesaka izmantot e-pieteikuma rīku, jo tas pieteikuma iesniedzējam dod norādes, tādējādi samazinot iespējamo nepilnību skaitu un paātrinot izskatīšanu. E-pieteikuma rīks ir pieejams visās ES oficiālajās valodās, taču jānorāda arī Madrides protokola valoda (angļu, franču vai spāņu), jo pieteikums tiks nosūtīts WIPO šajā izvēlētajā valodā.
   
 • EUIPO EM 2 veidlapa drukātā formātā (EUIPO pielāgota WIPO MM2 veidlapa) ir pieejama visās ES oficiālajās valodās.
   
 • WIPO MM2 veidlapa angļu, franču vai spāņu valodā

Pieprasot starptautisko pieteikumu, jāmaksā apstrādes nodeva 300 EUR apmērā EUIPO, savukārt ar starptautiskajiem pieteikumiem saistītās nodevas jāmaksā tieši WIPO. Visi WIPO paredzētie maksājumi, kas nosūtīti EUIPO, tiks atmaksāti pieteikuma iesniedzējam.

Pēc starptautiskā pieteikuma satura un pilnīguma pārbaudes EUIPO to pārsūta WIPO. EUIPO ir jāinformē WIPO par visām būtiskajām izmaiņām, kas ietekmē ES preču zīmi atkarības periodā (piecus gadus, sākot no starptautiskā pieteikuma datuma).

Jūs varat pievienot savam starptautiskajam pieteikumam vairāk valstu, tiklīdz WIPO to ir reģistrējusi. Lai gan to var izdarīt ar EUIPO kā izcelsmes biroja starpniecību, daudz vienkāršāk ir iesniegt papildu nosaukumus tieši WIPO Starptautiskajam birojam.

Kāda preču zīme var būt ES preču zīme?

ES preču zīme var ietvert visus apzīmējumus, jo īpaši vārdus (tostarp personvārdus), modeļus, burtus, ciparus, krāsas, preču vai to iepakojuma formas, skaņas.

2017. gada 1. oktobrī ar grozījumu Regulu (ES) 2015/2424 tika atcelta grafiska atveidojuma prasība.

Praksē tas nozīmē: ja jūsu preču zīme atbilst vienai no biroja apstiprinātajām preču zīmju kategorijām un to var atveidot, izmantojot pieņemamus formātus, jūs to varat iesniegt kā pieteikumu, neatveidojot to grafiski.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Kāda veida preču zīmi vēlaties aizsargāt?

Jums ir pieejamas vairākas preču zīmju iespējas atkarībā no tā, ko vēlaties aizsargāt (vārdu, attēlu, krāsu u. c.). Apskatīt pieejamās izvēles.

Apzīmējumiem, kas veido preču zīmi, jāspēj atšķirt viena uzņēmuma preces un pakalpojumus no cita uzņēmuma precēm un pakalpojumiem.

Lai preču zīmi varētu reģistrēt, tai jābūt ar atšķirtspēju, kā arī tā nedrīkst aprakstīt to, ko jūs pārdodat.

 
 

Jūsu preču zīmei jābūt ar atšķirtspēju

Patērētājiem jāspēj atpazīt jūsu preču zīmi un jāsaprot, uz ko tā attiecas, piemēram, ka tā ir izcelsmes norāde. Tai jābūt tādai, lai pēc tās jūs varētu atšķirt no citiem tirgū esošajiem uzņēmumiem un lai tādējādi jūs varētu aizsargāt un veidot sava zīmola identitāti un vērtību.

Jūsu preču zīme nedrīkst aprakstīt to, ko jūs pārdodat

Jūsu preču zīme nedrīkst monopolizēt apzīmējumu, kas vienkārši raksturo preces un/vai pakalpojumus, ko piedāvājat. Šādiem apzīmējumiem jābūt pieejamiem ikvienam: gan jums, gan jūsu konkurentiem.

 

Joprojām ir šaubas? Nākamajam piemēram vajadzētu kliedēt visas atlikušās šaubas

Bez atšķirtspējas
Patērētājs neuzskatīs šeit redzamo pudeli par tādu apzīmējumu, pēc kura var atšķirt vienu uzņēmumu no cita. Šim apzīmējumam jābūt pieejamam visiem uzņēmumiem.

Vīns

Pārāk aprakstoša
Šajā gadījumā patērētāji neuzskatīs, ka pudelei piemīt atšķirtspēja, un vārds "vīns" tikai raksturo pudeles saturu. Viņi uzskatīs to par produkta aprakstu.

Piemērs, kādai vajadzētu būt jūsu preču zīmei — ar atšķirtspēju un ne pārāk aprakstošai

Joe
Bloggs

Reģistrējama preču zīme
Tomēr, kā redzams šajā piemērā, ja pudelei, kurai vienai pašai nav atšķirtspējas, piestiprina etiķeti ar nosaukumu, kam ir atšķirtspēja, patērētāji to uzskatīs par preču zīmi, kas norāda uz vienu konkrētu zīmolu.

 

EUIPO noraidīs jūsu preču zīmes pieteikumu, ja tiks uzskatīts, ka tas neatbilst šīm un dažām citām prasībām. Ja vēlaties, varat uzzināt vairāk par citiem iemesliem, kāpēc jūsu preču zīme var tikt noraidīta (sauktiem arī par absolūtiem atteikuma pamatojumiem).

Šaubu gadījumā piesakieties profesionālai konsultācijai Mēs nevaram sniegt šādas konsultācijas.

 

Kāda veida preču zīmes es varu reģistrēt?

Jūs varat reģistrēt trīs  veidu preču zīmes: individuālas zīmes, sertifikācijas zīmes un kolektīvas zīmes.

Individuāla zīme atšķir konkrēta uzņēmuma preces un pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem.

Taču tas nenozīmē, ka individuālai preču zīmei jāpieder vienai personai: individuālas preču zīmes var piederēt vienai vai vairākām juridiskām vai fiziskām personām. Tas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzēji ir vairāki.

Pieteikuma pamatnodeva individuālai preču zīmei ir sākot no 850 EUR (iesniedzot elektroniski).

Kolektīvas zīmes atšķir uzņēmumu grupas vai apvienības dalībnieku preces un pakalpojumus no konkurentu precēm un pakalpojumiem. Kolektīvas zīmes var izmantot, lai vairotu patērētāju uzticību produktiem un pakalpojumiem, kurus piedāvā ar kolektīvu zīmi. Ļoti bieži tās izmanto, lai identificētu produktus, kuriem ir kopīgas konkrētas iezīmes.

Kolektīvām zīmēm pieteikumu var iesniegt tikai ražotāju apvienības, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji vai tirgotāji, kā arī juridiskas personas, kuras regulē publisko tiesību akti.

Kolektīvas zīmes pieteikuma nodeva ir 1 500 EUR (iesniedzot elektroniski).

Sertifikācijas zīmes EUIPO tika ieviestas 2017. gada 1. oktobrī. Šis ir jauns preču zīmju veids ES līmenī, lai gan valstu sistēmās tās jau pastāv daudzus gadus. Šādas preču zīmes izmanto, lai norādītu, ka preces un pakalpojumi atbilst sertifikācijas iestādes vai organizācijas sertifikācijas prasībām. Tās norāda uz uzraudzītu kvalitāti.

Jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp institūcijas, iestādes un struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti, var iesniegt ES sertifikācijas zīmes pieteikumu, ar noteikumu, ka šāda persona neveic darījumdarbību, kas saistīta ar sertificētu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu.

Sertifikācijas zīmes pieteikuma nodeva ir 1 500 EUR (piesakoties elektroniski).

Pilns preču zīmju nodevu saraksts 

 

 

Preču zīmju paraugi

Vārdiska preču zīme

 

 

Grafiska preču zīme

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG

 

Grafiska preču zīme, kas satur vārdiskus elementus*

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG

 

Telpiska preču zīme

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Telpiska preču zīme, kas satur vārdiskus elementus*

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Novietojuma preču zīme

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG

 

Ornamenta preču zīme

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG

 

(Atsevišķas) krāsas preču zīme

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG

 

(Kombinētu) krāsu preču zīme

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG

 

Skaņas preču zīme

Tā kā ir atcelta prasība par grafisku atveidojumu, no 2017. gada 1. oktobra iesniegtie ESPZ pieteikumi skaņas preču zīmēm var būt tikai audiodatnes ar attiecīgās skaņas reprodukciju vai skaņas precīzs atveidojums nošu rakstā.

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG, MP3 (ne vairāk kā 2 Mb)

 

Kustības preču zīme

Birojs pieņem šādus failu formātus: MP4 (video), JPEG (nekustīgu secīgu attēlu virknēm).

 

Multivides preču zīme

Šī ir jauna preču zīmju kategorija (no 2017. gada 1. oktobra).

Birojs pieņem šādus failu formātus: MP4 (ne vairāk kā 20 Mb)

 

Hologrāfiska preču zīme

Birojs pieņem šādus failu formātus: JPEG, MP4 (ne vairāk kā 20 Mb)

 

*Piezīme. Preču zīmju veidi, kas marķēti ar zvaigznīti, saskaņā ar ES preču zīmju īstenošanas regulu nav atsevišķas kategorijas. Tomēr praktisku un tehnisku apsvērumu dēļ e-iesniegšanā tos izšķir.


 

Preces un pakalpojumi

Eiropas Savienības preču zīmes pieteikumā jābūt ietvertam reģistrējamās preču zīmes atveidojumam un to preču un/vai pakalpojumu sarakstam, uz ko attiecināma preču zīme.

Pastāv konkrēti noteikumi par to, kā noformēt preču un pakalpojumu sarakstu

 • Preces un pakalpojumi jānorāda pēc iespējas konkrētāk un precīzāk.
 • Tie jāklasificē kādā no Nicas klasifikācijas klasēm.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir pieņēmis Nicas klasifikāciju preču un pakalpojumu klasificēšanai. Nicas klasifikācijā preces un pakalpojumi ir iedalīti 45 kategorijās (jeb klasēs).

Samaksājot pieteikuma nodevu EUR 850 apmērā, Jūs varat izvēlēties vienu klasi. Par papildu maksu  EUR 50 apmērā, Jūs varat pievienot otru klasi. Lai pievienotu trīs vai vairākas klases, Jums jāsamaksā  EUR 150 par katru klasi.

 

Atrodiet un klasificējiet savas preces un pakalpojumus

Iesniedzot pieteikumu preču zīmei un izmantojot jebkuru no mūsu tiešsaistes pieteikuma veidlapām, t. i., Piecu soļu veidlapu un Paplašināto veidlapu, Jūs varat meklēt un pārlūkot preču un pakalpojumu sarakstu, kas pazīstams kā Harmonizētā datubāze.

Šajā datubāzē ir termini, ko jau ir apstiprinājis EUIPO un Eiropas Savienības valstu un citu valstu visas intelektuālā īpašuma iestādes.

Ātrākais preču zīmes publicēšanas veids

Ja atlasāt savas preces un pakalpojumus Harmonizētajā datubāzē, mēs Jūsu pieteikumu varam apstrādāt ātrāk. Jūsu pieteikumu var arī pieņemt Fast Track režīmā, kas ir EUIPO paātrinātā procedūra, lai Jūsu pieteikumu varētu publicēt ātrāk.

Pirms pieteikuma iesniegšanas varat izmantot mūsu ‘Preču un pakalpojumu izveidotāju' sava saraksta sagatavošanai. Tas ir ieteikums profesionāliem pārstāvjiem, jo dažkārt vienlaicīgi ir jāpiesaka vairāki pieteikumi.

Preču un pakalpojumu specifikācija nozīmē līdzsvarošanu.

Domājiet plaši!

Iespējams, ka Jūs kā uzņēmums faktiski nodrošināt vairāk preču un pakalpojumu, nekā Jums var šķist. Lai gan Jūs, iespējams, esat pārliecināts par to, kādā tirgū Jūs darbojaties šodien, padomājiet, kā Jūs vēlētos attīstīt savu zīmi nākotnē. Piemēram, ja pašlaik ražojat konfektes, iespējams, pēc diviem vai pieciem gadiem Jūs vēlēsieties piedāvāt vairāk preču (piem., saldējumu).

Esiet reālistisks!

Varētu šķist vilinoši iekļaut pieteikumā plašu preču un/vai pakalpojumu klāstu, tomēr atcerieties, ka gadījumā, ja neizmantojat savu zīmi visām precēm vai pakalpojumiem, kam piesakāties, Jūsu ES preču zīme var būt neaizsargāta pret uzbrukumu.

Sašaurinot specifikāciju, Jūs samazināsiet konflikta risku ar citām zīmēm.

Līdzsvars uz akmens, ilustrējot līdzsvarošanas darbību — preču un pakalpojumu izvēli Jūsu preču zīmei

Vēlamies atgādināt, ka gari preču un/vai pakalpojumu saraksti var radīt vairākus trūkumus, proti:

 • augstāks klasifikācijas nepilnību risks;
 • ESPZ publicēšanas un reģistrācijas kavējumi;
 • paaugstināts risks, ka varētu rasties konflikti ar citām preču zīmēm (iebildumi);
 • palielināts risks, ka preču zīmi galu galā varētu atcelt sakarā ar līdzību ar agrāku preču zīmi vai visu reģistrēto preču un/vai pakalpojumu neizmantošanu.

Lūdzu, neaizmirstiet! Pēc pieteikuma iesniegšanas specifikāciju nav iespējams mainīt, tāpēc rūpīgi apdomājiet, kādas preces un/vai pakalpojumus izvēlēties.

Īpašumtiesības

Aizpildot pieteikuma veidlapu, Jums vajadzēs norādīt savus datus.

 • Sniegtā informācija tiks izmantota, lai Jūs skaidri identificētu kā preču zīmes vienīgo īpašnieku.
 • Iespējams, mēs sazināsimies ar Jums gadījumā, ja mums būs vajadzīga papildu informācija reģistrācijas procesa laikā vai pēc tam.

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs pastāvīgi mūs informētu par visām Jūsu personīgās informācijas izmaiņām, piemēram, jaunu kontakttālruņa numuru u. tml.

Kāda informācija Jums jāsniedz?

Ja esat iepriekš iesniedzis mums pieteikumu, Jums ir tikai jāieraksta Jums piešķirtais unikālais identifikācijas numurs. Izmantojot šo numuru, mēs izgūstam Jūsu informāciju, un Jums nav nepieciešams to ierakstīt atkārtoti.

Jūs varat atrast savu identifikācijas numuru vai nu iepriekšējā sarakstē, vai izmantojot eSearch lietojumprogrammu.

Iesniedzot pieteikumu pirmo reizi, Jums ir jānorāda sava informācija. Tā tiks saglabāta datnē visas turpmākās sarakstes vajadzībām.

Jums ir jānorāda, vai iesniedzat pieteikumu kā uzņēmums vai kā privātpersona.

Ikonu izmanto, ja īpašnieks ir uzņēmums, ko veido persona un ēka

Uzņēmums

Uzņēmumiem ir jāsniedz šāda informācija:

 • pilns nosaukums un juridiskais statuss
 • reģistrācijas valsts
 • adrese
Ikonu izmanto, ja īpašnieks ir privātpersona, ko veido persona

Privātpersona

Privātpersonām ir jāsniedz šāda informācija:

 • vārds un uzvārds
 • valstspiederība
 • adrese

Abos gadījumos ir ļoti svarīgi, lai Jūs norādītu mums arī e-pasta adresi, tālruņa numuru un faksa numuru (ja tāds ir), lai mēs varētu viegli ar Jums sazināties.

EUIPO sazināsies ar Jums?

Vienkāršākais un ātrākais veids, kā ar mums sazināties, ir izmantot savu lietotāja vidi tiešsaistes User area.

Dodieties uz EUIPO´ pārvaldības rīku User area.

Tā Jums nodrošina drošu platformu, ar kuras palīdzību Jūs varat elektroniski sazināties ar EUIPO.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs pieņemam e-pasta sūtījumus tikai neoficiālai saziņai.

Vai Jums ir obligāti jāieceļ savs pārstāvis?

Parasti pieteikumu iesniedzējiem nav vajadzīgs pārstāvis. Tomēr, kad ne uzņēmējdarbības vieta, ne uzņēmuma faktiskā atrašanās vieta, ne juridiskā adrese neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā, ir nepieciešams iecelt pārstāvi visām Biroja procedūrām, izņemot pieteikuma iesniegšanu. Eiropas Ekonomikas zonā ietilpst visas Eiropas Savienības dalībvalstis un Islande, Lihtenšteina, Norvēģija.

Pārstāvis var būt kāda no turpmāk minētajām personām.

Advokāts (vai tam līdzvērtīga persona atkarībā no valsts)

Advokāts, kas kvalificēts kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un kura darbības vieta arī atrodas EEZ. Turklāt viņam jābūt tiesīgam darboties kā pārstāvim ar preču zīmēm un/vai dizainparaugiem saistītos jautājumos attiecīgajā valstī.

Profesionāls pārstāvis

Profesionāls pārstāvis, kura vārds norādīts EUIPO uzturētajā sarakstā.

Fiziskas vai juridiskas personas darbinieks

Tādu fizisku vai juridisku personu darbinieks, kura dzīvesvieta vai galvenā uzņēmējdarbības vieta, vai arī reāls un strādājošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums atrodas Eiropas Ekonomikas zonā, var pārstāvēt citas juridiskas personas, ja starp abām juridiskajām personām ir ekonomiska saikne.

Ceļš uz reģistrāciju

Jūs varat izveidot un iesniegt pieteikumu trīs vienkāršos soļos, izmantojot veidlapu, kas sniedz norādes MVU un privātpersonām, kuras atrodas Eiropas Ekonomikas zonā, bez preču zīmju speciālista palīdzības.

Pieteikuma veidlapā ir trīs svarīgas informācijas grupas

 • Īpašumtiesības — jebkura privātpersona vai uzņēmums var būt ES preču zīmes īpašnieks; šī informācija tiek publiskota, un tai vienmēr jābūt aktuālai, lai nebūtu šaubu par to, kam attiecīgā preču zīme pieder.
 • Kāda preču zīme var būt ES preču zīme? — Jūsu preču zīmei jābūt skaidri attēlotai.
 • Preces un pakalpojumi — tiem jābūt definētiem tā, lai citi tirgotāji saprastu, uz kādām precēm un pakalpojumiem attiecas Jūsu pieteikums.

Turpmāk norādītajās saitēs ir sniegta informācija par to, kā pieteikt un reģistrēt ES preču zīmi. Nevaram garantēt, ka Jūsu pieteikums būs veiksmīgs, tomēr, jo labāk sagatavosieties, jo lielāka būs veiksmīga iznākuma iespējamība.

Reģistrācijas process

Jūs tikko esat iesniedzis preču zīmes pieteikumu. Kas notiek tālāk?

Pēc preču zīmes pieteikuma iesniegšanas Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) mēs to apstrādāsim, lai pārbaudītu, vai preču zīmi var reģistrēt. Šajā procesā ir vairāki soļi.

Termiņš ietver pārbaudes periodu, iebildumu periodu un reģistrāciju. Ekspertīzes periods sākas no pieteikuma saņemšanas un beidzas ar pieteikuma publicēšanu. Iebildumu periods sākas no pieteikuma publicēšanas un beidzas iebildumu perioda beigās. Tad seko reģistrācija. Reģistrēto preču zīmi publicē.

Ekspertīzes periods

Iebildumu periods

Reģistrācija

 • Pieteikuma iesniegšana

 • Pieteikuma publicēšana

 • Iebildumu perioda beigas

 • Reģistrētās preču zīmes publicēšana

 

Kas notiek ekspertīzes periodā?

Turpmāk izklāstītā darbplūsma sniedz pārskatu par darbībām, ko EUIPO veic ekspertīzes periodā. Darbības notiek gandrīz vienlaicīgi. Jūs varat sekot sava pieteikuma statusa izmaiņām tiešsaistē, piekļūstot eSearch datubāzei, vai User Area.

Turpmāk izklāstītais attiecas uz pieteikumiem, kas iesniegti tieši EUIPO. Uzziniet, kāds ir ceļš uz reģistrāciju starptautiskiem pieteikumiem, kuros norādīta Eiropas Savienība (ES).

Termiņš ietver šādus soļus: pieteikuma iesniegšanas datums, klasifikācija, formalitātes, absolūtie pamatojumi, tulkošana un meklējumi. Uzklikšķinot uz katra no šiem soļiem, varat saņemt plašāku informāciju. Pēc visu soļu pabeigšanas preču zīmi publicē.

Iebildumu periods

 
 

Ja konstatējam kļūdu vai mums ir jāpaziņo jums par iebildumu, mēs nosūtām oficiālu paziņojumu uz jūsu User Area, norādot, ko esam konstatējuši un dodot jums divus mēnešus trūkumu novēršanai un atbildes sniegšanai. Jūs varat lūgt sākotnēju termiņa pagarinājumu par diviem mēnešiem atbildes sagatavošanai. Pirmo pagarinājumu parasti piešķir automātiski, bet otrais ir jāpamato.

Dažās procedūrās mūsu pārbaudītāji pa tālruni sazinās ar pieteikuma iesniedzējiem (vai pārstāvjiem), lai atrisinātu vienkāršus iebildumus.

Ja uzskatīsim, ka jūsu atbilde pilnīgi nekliedē mūsu bažas, vai jūs nesniegsiet atbildi, mēs pieņemsim galīgu lēmumu, pilnīgi vai daļēji noraidot jūsu pieteikumu vai jūsu pieteikumā izteikto prasījumu (piemēram, prioritātes prasījumu). Alternatīvi mēs attiecīgos gadījumos varam mainīt jūsu pieteikuma informāciju (piemēram, svītrot aprakstu vai pievienot prasījumu par krāsu). Atcerieties, ka gadījumā, ja neesat apmierināts ar iznākumu vai uzskatāt, ka ir pieļauta kļūda, jums ir tiesības iesniegt apelāciju.

Ja jūsu pieteikums tiek noraidīts, joprojām ir iespējama ES preču zīmes pieteikuma konversija (intelektuālā īpašuma tilts) par valsts preču zīmes pieteikumu, ja nav konflikta.

Ja nebūs iesniegti iebildumi, mēs publicēsim jūsu preču zīmi 24 ES oficiālajās valodās. Tas nozīmē, ka mēs publiski paziņosim, ka jūs esat pieteicies konkrētajai preču zīmei attiecībā uz norādītajām precēm un/vai pakalpojumiem.

Kas notiek iebildumu periodā?

Sākot no publicēšanas dienas, trešajām personām, kas uzskata, ka Jūsu preču zīme nebūtu jāreģistrē, ir trīs mēneši iebildumu iesniegšanai.

Parasti ir divi iebildumu motīvi

Trešajai personai ir agrākas tiesības (vai vairākas agrākas tiesības), un tā uzskata, ka jūsu tiesības, ja preču zīmi reģistrēs, konfliktēs ar tās tiesībām

Lai nepieļautu jūsu preču zīmes reģistrāciju, trešajai personai ir jāiebilst pret jūsu preču zīmi, aizpildot veidlapu un samaksājot nodevu EUR 350 apmērā. Iebildumu iesniegšanas gadījumā pret jūsu preču zīmi tiks sākta iebildumu procedūra, kurā jums jāuzvar. Iebildumu pieteikumu var iesniegt trīs mēnešos no preču zīmes publicēšanas.
 

Iebildumu procedūra

Par katru piekto ES preču zīmes pieteikumu tiek saņemti iebildumi no tirgū jau esošu preču zīmju īpašniekiem. Mēs pieņemam lēmumus par šādiem strīdiem pēc tam, kad abas iesaistītās personas (pieteikuma iesniedzējs un iebildumu iesniedzējs) ir iesniegušas pierādījumus un argumentus. Pieteikuma iesniedzējs var mazināt iebildumu risku, meklējot potenciālus konfliktus, pirms tie kļūst aktuāli.
 

Turpmākajā diagrammā ir sniegts pārskats par dažādajiem iebildumu procedūras soļiem.

Termiņš, kas sākas ar pieteikuma publicēšanu un beidzas ar reģistrētās preču zīmes publicēšanu, ietver šādus soļus: iebildumu iesniegšana, pieņemamības pārbaude, nogaidīšanas (cooling-off) periods, procedūras pušu savstarpējo iebildumu iesniegšanas daļa un procedūras beigas. Uzklikšķinot uz katra no šiem soļiem, varat saņemt plašāku informāciju.

Nogaidīšanas (cooling-off) periods

Ekspertīzes periods

Reģistrācija


 

Visus lēmumus par iebildumiem publicē tiešsaistē, un visām personām, ko lēmumi nelabvēlīgi ietekmē, ir tiesības iesniegt apelāciju.

Ja iebildumi tiek pieņemti, joprojām ir iespējama ES preču zīmes pieteikuma pārvēršana (intelektuālā īpašuma tilts) par valsts preču zīmes pieteikumu, ja nav konfliktu.

Trešā persona uzskata, ka jūsu preču zīmi nevajadzēja apstiprināt

Tā var atsaukties uz jebkādu absolūtu pamatu, ko tā uzskata par atbilstošu. Absolūtie pamatojumi ir prasības, kurām jūsu preču zīmei jāatbilst, piemēram, tai jāpiemīt atšķirtspējai, tā nedrīkst būt aprakstoša attiecībā uz jūsu uzņēmējdarbību un tai jābūt skaidri atveidotai. Lai iebilstu pret jūsu preču zīmi, trešajai personai ir jānosūta Birojam attiecīgs paziņojums, paskaidrojot, kāpēc tā uzskata, ka preču zīme nebūtu jāreģistrē. Mēs tos saucam par trešo personu apsvērumiem, un tos var iesniegt bez maksas. Tomēr tie būtu jāizmanto tikai tad, ja ir nopietns iemesls apstrīdēt preču zīmi.

Pēc apsvērumu saņemšanas Birojs izsniedz saņemšanas apstiprinājumu personai, kas iesniegusi apsvērumus (apsvērumu iesniedzējam), un apsvērumus paziņo pieteikuma iesniedzējam. Apsvērumu iesniedzējs nesaņem nekādus turpmākus EUIPO paziņojumus. Konkrēti, apsvērumu iesniedzēju neinformē par pieteikuma atkārtotas pārbaudes rezultātiem. Tomēr apsvērumu iesniedzēji, kas vēlas uzzināt par attiecīgā ES preču zīmes pieteikuma turpmāko apstrādi, var piekļūt informācijai par pieteikuma statusu eSearch datubāzē.

Reģistrācijas pierādījums

Ja neviens neiesniedz iebildumus vai trešo personu apsvērumus, Jūsu preču zīmi reģistrē un reģistrāciju publicē. To dara, lai citi preču zīmju īpašnieki un sabiedrība kopumā zinātu, ka konkrētā preču zīme pieder jums.

Reģistrāciju publicē bez maksas un izsniedz reģistrācijas apliecību.

Aicinām lejupielādēt apliecību divas dienas pēc publicēšanas. Reģistrācijas apliecību kopijas papīra formātā neizsniedz. Taču jūs var pieprasīt apliecinātas vai neapliecinātas reģistrācijas apliecības kopijas. Tās var būt vajadzīgas, ja vēlaties pieprasīt savas ES preču zīmes prioritāti. Dažas jurisdikcijas pieņem atsauci uz mūsu datubāzi (eSearch), bet citas pieprasa oficiālāku dokumentu, ko varat iegūt, izmantojot dokumentu pārbaudes pieprasījumu.

Kā apstrīdēt biroja lēmumu?

Puses, ko nelabvēlīgi ietekmē galīgais lēmums, var iesniegt apelāciju. Elektroniskās apelācijas rīkā var sagatavot vienu pieteikumu, lai elektroniski iesniegtu paziņojumu par apelāciju. Apelācijas iesniegšana tagad ir ātrāka un vieglāka. Jūs varat tieši piekļūt elektroniskajai apelācijai, izmantojot savu lietotāja vidi User area, tiešsaistes pakalpojumu sadaļā, ejot uz sadaļu “Veidlapas un pieteikumi”, un sadaļā “Darbības un paziņojumi” pēc tam, kad esat piekļuvis failam meklēšanas rīkā eSearch Plus.

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit