Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Paplašinātā meklēšana

Izmantojiet paplašinātās meklēšanas funkciju, lai EUIPO datubāzē meklētu informāciju par publicētām preču zīmēm, dizainparaugiem, īpašniekiem, pārstāvjiem un Biroja lēmumiem. Paplašinātās meklēšanas sadaļā iespējams lejupielādēt arī ikdienas publikācijas (biļetenus).

Izmantojiet paplašinātās meklēšanas funkciju, lai veiktu detalizētāku meklēšanu un ātrāk iegūtu rezultātus par:

 • preču zīmēm
 • dizainparaugiem
 • informāciju par īpašniekiem
 • informāciju par pārstāvjiem

Paplašinātās meklēšanas funkcija ļauj veikt detalizētu meklēšanu par katru atsevišķo kategoriju (preču zīmēm, dizainparaugiem u. tml.), izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus. Izmantojiet šo funkciju konkrētāku meklēšanas rezultātu iegūšanai. Meklēšanu var pielāgot, lai meklētu konkrētus vārdus, vārdus vai frāzes, kas satur konkrētu rakstzīmju virkni, frāzes, iekļaujot dažus vārdus, bet neiekļaujot citus, virknes, kas satur aizstājējzīmes, u. tml.


 • Paplašinātās meklēšanas kritēriji

  Paplašinātās meklēšanas opcija ļauj precizēt meklēšanu.

  Paplašinātās meklēšanas funkcijas noklusējuma meklēšanas kritēriji ir redzami pelēkajā panelī saskarnes labajā pusē. Kreisajā pusē ir saraksts ar papildu meklēšanas kritērijiem, ko var pievienot meklēšanas opcijām.

  Meklēšanas kritēriju pievienošana
  Pievienojiet pieprasījumam meklēšanas kritērijus, uzklikšķinot uz ekrāna kreisajā pusē norādītās(-ajām) opcijas(-ām). Jaunā(-s) opcija(-s) parādīsies meklēšanas kritēriju saraksta apakšā.

  Meklēšanas kritēriju dzēšana
  Lai dzēstu meklēšanas kritērijus no saraksta, uzklikšķiniet uz krustiņa ikonas blakus opcijai(-ām), ko vēlaties dzēst.

  Meklēšanas kritēriju dzēšana

  Lai notīrītu laukā(-os) ievadītos datus un atjaunotu "Jautājumi un atbildes iepriekš paziņotu vielu reģistrētājiem" noklusējuma iestatījumu, uzklikšķiniet uz pogas "Notīrīt kritērijus" lappuses apakšā.

  Lai atjaunotu meklēšanas kritēriju noklusējuma iestatījumus, uzklikšķiniet uz pogas "Atjaunot noklusējuma iestatījumus" zem meklēšanas kritēriju saraksta.

 • Nosacījuma meklēšanas operatori

  "Nosacījuma meklēšanas operatori" (un, vai, izņemot) ļauj precizēt meklēšanu dažādos laukos. Tie ir strukturēti šādi:

  • un — lieto, lai meklēšanā iekļautu papildu terminus
  • vai — lieto, lai meklēšanā norādītu alternatīvus terminus
  • izņemot — lieto, lai meklēšanā izslēgtu konkrētus terminus

  Nosacījuma meklēšanas operatori attiecas tikai uz meklēšanas kritērijiem tajā pašā rindiņā, kurā ir meklēšanas operators.

 • Nolaižamās izvēlnes ar meklēšanas virkņu noteikumiem

  Lai sašaurinātu rezultātus, katru meklēšanas lauku, ko aizpildāt (virkņu meklēšana), papildiniet ar noteikumu, ko varat atlasīt nolaižamajās izvēlnēs (satur, ir, sākas ar, beidzas ar).

  Nolaižamā izvēlne ar meklēšanas virkņu noteikumiem

  Atlasiet savai meklēšanas virknei piemērotāko noteikumu. Piemēram, ja izmantojat meklēšanas virkni "nut", rezultāti būs atkarīgi no piemērotā noteikuma:

  • ir – sniegs tikai tos rezultātus, kuri precīzi atbilst vārdam ("nut")
  • satur – sniegs visus rezultātus, kuri satur teksta virkni "nut", neatkarīgi no to atrašanās vietas teksta virknē, piemēram, "minute".
  • sākas ar – sniegs visus rezultātus, kuri satur teksta virkni, kas sākas ar "nut", piemēram, "nutshell".
  • beidzas ar – sniegs visus rezultātus, kuri satur teksta virkni, kas beidzas ar "nut", piemēram, "donut".

  Vīnes klasifikācijas teksta lauks
  Šis lauks ir opcija, ko var atrast preču zīmju un dizainparaugu cilnē.

  Aizpildot šo lauku, automātiskās pabeigšanas funkcija atvieglo grafiskajiem elementiem atbilstošo Vīnes klasifikācijas klašu un apakšklašu meklēšanu, piedāvājot ieteikumus.

  Uzklikšķinot uz zvaigznītes (*), atveras EUIPO Grafisko zīmju klasifikācijas rokasgrāmata PDF formātā.

  NB! Vīnes klasifikācija ir ievadīta tikai attiecībā uz reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem (RKD) šādās Lokarno klasēs: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 un 32.00. Pieteikumos kopš 2009. gada 1. janvāra (kopš devītās Lokarno klasifikācijas redakcijas stāšanās spēkā) netiek izmantota 99.00 klase , bet tā vēl arvien pastāv attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti pirms šī datuma.

  Lokarno klasifikācijas teksta lauks
  Šis lauks ir opcija, ko var atrast dizainparaugu cilnē.

  Aizpildot šo lauku, automātiskās pabeigšanas funkcija atvieglo attiecīgajām precēm atbilstošās Lokarno klasifikācijas klases meklēšanu, piedāvājot ieteikumus.

  Uzklikšķinot uz zvaigznītes (*), atveras meklēšanas rīks, ko sauc par DesignClass un kas satur visu Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroju pieņemtos paplašinātus produktu apzīmējumus.

  Plašāka informācija par Lokarno klasifikāciju

 • Teksta meklēšanas opcijas

  Teksta meklēšanas laukā izmanto šādus kritērijus:

  • "Teksts" ir jebkura burtciparzīme. Teksta laukā var ierakstīt jebkuru rakstzīmi. Tomēr zvaigznīte (*), jautājuma zīme (?) un dubultpēdiņas (" ") ir īpašas aizstājējzīmes ar konkrētām funkcijām. Lai uzzinātu vairāk, sk. sadaļu par aizstājējzīmēm.
  • Teksta lauks ir reģistrnejutīgs, t. i., ierakstot "coke" vai "Coke", iegūsiet tos pašus rezultātus.
  • Meklēšanas sistēma nav jutīga pret speciālām rakstzīmēm, t. i., ierakstot "Müller", iegūsiet tos pašus rezultātus, kā ierakstot "Muller".
  • Aizstājējzīmes (*) un (?) var tikt iekļautas jebkurā meklēšanas virknes vietā un izmantotas, ja nav zināma viena vai vairākas rakstzīmes.
 • Aizstājējzīmes

  Aizstājējzīmi var izmantot, lai aizstātu citu rakstzīmi vai rakstzīmju virkni.

  Jautājuma zīme (?)
  Aizstāj vienu nezināmu rakstzīmi.

  Piemēram, ierakstot "compl?ment", meklēšanas rezultātos būs iekļauts gan "complement", gan "compliment".

  Vienā meklēšanas virknē var ierakstīt vairākas jautājuma zīmes.

  NB! Jautājuma zīme (atšķirībā no zvaigznītes) neaizstāj atstarpi.

  Zvaigznīte (*)
  Aizstāj vienu vai vairākas nezināmas rakstzīmes (ieskaitot atstarpes).

  Piemēram, ierakstot "compl*ment", meklēšanas rezultātos būs iekļauts gan "compliment", gan"C omplete Management".

  Meklēšanas virknē zvaigznīti var lietot kopā ar jautājuma zīmi.

  Piemēram, ierakstot "*1?3", rezultāts būs "123" un "Farmacia +123".

  Dubultpēdiņas(" ")
  Vārda vai frāzes ielikšana dubultpēdiņās ierobežo meklēšanu tikai ar pēdiņās esošo rakstzīmju meklēšanu.

  Piemēram, ierakstot ""Hello"", rezultāts būs "Hello".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.