Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Kontrolsaraksts

Esam apkopojuši visus kritērijus, kas Jums būtu jāņem vērā pirms pieteikuma iesniegšanas.

 

Jūsu stratēģija

Vai esat izstrādājis dizainparauga aizsardzības stratēģiju?

Es vēlos pārbaudīt

pārbaudīt
Vai vēlaties, lai mēs publicējam Jūsu dizainparaugu(-s) tūlīt pēc reģistrācijas? pārbaudīt

Atkarībā no stratēģijas, iesniedzot dizainparauga pieteikumu, Jūs varat pieprasīt, lai dizainparauga publicēšana tiek atlikta uz 30 mēnešiem no pieteikuma iesniegšanas dienas vai, ja tiek pieprasīta prioritāte, noprioritātes datuma.

Publicēšanas atlikšana ļauj Jums nodrošināt sava dizainparauga konfidencialitāti, tajā pašā laikā izmantojot reģistrācijas sniegtās priekšrocības. Šī iespēja ir visnoderīgākā strauji mainīgās ekonomikas nozarēs, piemēram, modes dizaina nozarē. Konfidencialitātes periodā Jūs varat pilnveidot savu tirgvedības stratēģiju vai pabeigt sagatavošanos ražošanai, bet Jūsu konkurenti neko nezina par Jūsu dizainparaugu.

Iesniedzot pieteikumu, ir jāsamaksā nodeva par publicēšanas atlikšanu. Kombinēta pieteikuma gadījumā Jūs varat prasīt publicēšanas atlikšanu tikai attiecībā uz dažiem dizainparaugiem, nevis visu to kopumu. Lasīt kā publicēt Jūsu dizainparaugu.

 

Kāds dizainparaugs var būt reģistrēts Kopienas dizainparaugs?

Vai esat pārbaudījis, kāda ir konkurence?

Es vēlos pārbaudīt

pārbaudīt
Vai Jūsu dizainparaugs ir jauns? Vai tam ir individuāla būtība? pārbaudīt
Vai esat sagatavojis sava(-u) dizainparauga(-u) grafisko attēlojumu? pārbaudīt
 

Dizainparaugs un tā ražojums(-i)

Vai zināt, uz kuru no Lokarno klasifikācijā iekļautajiem ražojumiem attiecas Jūsu dizainparaugs?

Es vēlos pārbaudīt

pārbaudīt
Ja vēlaties iesniegt vairāk nekā vienu dizainparaugu, vai tie visi pieder pie vienas un tās pašas klases? pārbaudīt
 

Īpašumtiesības

Jums vajadzēs iesniegt mums precīzus datus par dizainparauga īpašnieku. Vai Jums ir šī informācija?

Es vēlos pārbaudīt

pārbaudīt
Vai Jums ir vajadzīgs pārstāvis? pārbaudīt

Šķiet, ka Jums ir viss nepieciešamais, lai iesniegtu dizainparauga pieteikumu.
Pieteikt tiešsaistē tūlīt.

 

Lūdzu, atcerieties! Ja neesat pārliecināts par kādu no šiem jautājumiem, varat prasīt speciālista padomu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.