Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

 

Nodevas un maksājumi

Piesakiet Kopienas dizainparaugu tiešsaistē no 350 EUR

Reģistrējiet savu dizainparaugu
Ātri un vienkārši

Iesniedziet pieteikumu tiešsaistē

Reģistrēts Kopienas dizainparaugs ir spēkā piecus gadus. To var pārreģistrēt ik pēc pieciem gadiem kopumā uz ne vairāk kā 25 gadiem.

 

Nodevu struktūra

Uz reģistrētā Kopienas dizainparauga (RKD) pieteikumu attiecas trīs nodevas: reģistrācijas, publicēšanas un atlikšanas nodeva.

Reģistrācija

230 EUR

Papildu reģistrēšana
Papildu dizainparaugam:

par 2.–10. dizainparaugu = 115  EUR

par katru dizainparaugu vairāk nekā 11 dizainparaugu gadījumā = 50  EUR

Publicēšana

120 EUR

Papildu publicēšana
Papildu dizainparaugam:

par 2.–10. dizainparaugu = 60  EUR

par katru dizainparaugu vairāk nekā 11 dizainparaugu gadījumā = 30  EUR

Publicēšanas atlikšana*

40 EUR

Papildu atlikšana
Papildu dizainparaugam:

par 2.–10. dizainparaugu = 20  EUR

par katru dizainparaugu vairāk nekā 11 dizainparaugu gadījumā = 10  EUR

* Jūs varat pieprasīt dizainparauga publicēšanas atlikšanu. Tādējādi varat saglabāt savu sākotnējo pieteikuma datumu bez tūlītējas publicitātes.

 

Maksājamās nodevas ir atkarīgas no diviem faktoriem.

  • Vai pieteikumā ir ietverts viens vai vairāki dizainparaugi?
  • Vai dizainparaugu publicēšana tiks atlikta?

Nodevu struktūra attiecībā uz dizainparaugiem ir šāda:

  • pamata nodeva par vienu dizainparaugu vai pirmo dizainparaugu kombinētā pieteikumā;
  • samazināta nodeva par 2.–10. dizainparaugu;
  • nodevas papildu samazinājums par katru dizainparaugu, sākot no 11. dizainparauga.
 

Vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu ir jāsamaksā reģistrācijas un publicēšanas nodeva. Ja pieteikumā ir ietverts atlikšanas pieprasījums, atlikšanas nodeva aizstāj publicēšanas nodevu. Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) neizsniegs maksājuma pieprasījumu.


 

Nodevu kalkulators

Jūs varat aprēķināt precīzu nodevu atkarībā no dizainparaugu skaita un tā, vai tiek pieprasīta publicēšanas atlikšana.

Pilns RKD nodevu saraksts

Nodevu saraksts Komisijas 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2246/2002

Maksāšanas metodes

Jūs varat samaksāt uz RKD attiecināmās nodevas, izmantojot kredītkarti, bankas pārskaitījumu vai EUIPO norēķinu kontu. EUIPO nodrošina tiešsaistes pakalpojumu norēķinu kontu īpašniekiem, nodrošinot piekļuvi visiem norēķinu konta darījumiem un informācijai.

Kredītkarte

 

Vislabākā izvēle tiešsaistes pieteikumiem, kā arī ieteicama izvēle lielākajai daļai lietotāju.

Bankas pārskaitījumi

 

Banku pārskaitījumi jāveic uz kādu no turpmāk norādītajiem EUIPO kontiem.

EUIPO norēķinu konts

 

Ieteicams profesionāliem lietotājiem.

 

Krāpnieciski maksājumu pieprasījumi

Brīdinājums: maldinoši rēķini

Ja saņemat nepieprasītu aicinājumu veikt apmaksu par pārreģistrāciju, publicēšanu, nodošanu vai jebkādu citu procedūru saistībā ar sava RKD reģistrāciju, NEVEICIET MAKSĀJUMU, pirms neesat rūpīgi pārbaudījis, kādi pakalpojumi tiek piedāvāti un vai to avots ir oficiāls!

 

Turpmāk ir norādīti daži krāpniecisku pieprasījumu piemēri.

Papildu informācija

Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par finanšu jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Finanšu departamentu — Nodevu nodaļu.

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.