Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Nodevas, kas tieši maksājamas EUIPO

To nodevu saraksts, kas maksājamas tieši EUIPO
Nodevas kods Nodevas apraksts Summa
D-001 Reģistrācijas nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 36. panta 4. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) 230 EUR
Papildu reģistrācijas nodeva par katru nākamo dizainparaugu, kas iekļauts kombinētā pieteikumā (Regulas (EK) Nr. 6/2002 37. panta 2. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts):
D-002 Nodeva par katru dizainparaugu no 2. līdz 10. dizainparaugam 115 EUR
D-003 Nodeva par katru dizainparaugu, sākot no 11. dizainparauga 50 EUR
  Individuāla maksa par norādījumu starptautiskai reģistrācijai (Regulas (EK) Nr. 6/2002 106.c pants; Ženēvas Akta 7. panta 2. punkts — (par katru dizainparaugu) informācija 62 EUR
D-011 Publicēšanas nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 36. panta 4. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) 120 EUR
Papildu publicēšanas nodeva par katru nākamo dizainparaugu, kas iekļauts kombinētā pieteikumā (Regulas (EK) Nr. 6/2002 37. panta 2. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts):
D-012 Nodeva par katru dizainparaugu no 2. līdz 10. dizainparaugam 60 EUR
D-013 Nodeva par katru dizainparaugu, sākot no 11. dizainparauga 30 EUR
D-021 Nodeva par publicēšanas atlikšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 36. panta 4. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) 40 EUR
Papildu nodeva par publicēšanas atlikšanu — par katru nākamo dizainparaugu, kas iekļauts kombinētā pieteikumā, uz kuru attiecas publicēšanas atlikšana (Regulas (EK) Nr. 6/2002 37. panta 2. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts):
D-022 Nodeva par katru dizainparaugu no 2. līdz 10. dizainparaugam 20 EUR
D-023 Nodeva par katru dizainparaugu, sākot no 11. dizainparauga 10 EUR
D-004 Nodeva par reģistrēšanas nodevas samaksas kavējumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta a) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 10. panta 3. punkts) 60 EUR
D-014 Nodeva par publicēšanas nodevas samaksas kavējumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Regulas (EK) Nr. 2245/2002 10. panta 3. apakšpunkts un 15. panta 4. punkts) 30 EUR
D-024 Nodeva par publicēšanas atlikšanas nodevas samaksas kavējumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta c) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 10. panta 3. punkts) 10 EUR
D-030 Nodeva par papildu nodevu par kombinētu pieteikumu samaksas kavējumu, kā minēts šā pielikuma 2., 4. un 6. punktā (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta d) apakšpunkts, Regulas (EK) Nr. 2245/2002 10. panta 3. punkts un 15. panta 4. punkts) 25 %
no papildu nodevām
Pārreģistrācijas nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 13. panta 1. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 22. panta 2. punkta a) apakšpunkts) par katru dizainparaugu, neatkarīgi no tā, vai tas ir iekļauts kombinētā reģistrācijas pieteikumā:
D-041 Nodeva par pārreģistrācijas pirmo periodu 90 EUR
D-042 Nodeva par pārreģistrācijas otro periodu 120 EUR
D-043 Nodeva par pārreģistrācijas trešo periodu 150 EUR
D-044 Nodeva par pārreģistrācijas ceturto periodu 180 EUR
D-045 Nodeva par pārreģistrācijas nodevas maksājuma kavējumu vai pārreģistrācijas pieprasījuma iesniegšanas kavējumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 13. panta 3. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 22. panta 2. punkta b) apakšpunkts) 25 %
no papildu nodevām
Individuāla pārreģistrācijas nodeva par starptautisku reģistrāciju (Regulas (EK) Nr. 6/2002 13. panta 1. punkts un 106.c pants; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 22. panta 2. punkta a) apakšpunkts) par katru dizainparaugu: informācija
  Nodeva par pārreģistrācijas pirmo periodu — (par katru dizainparaugu) 31 EUR
  Nodeva par pārreģistrācijas otro periodu — (par katru dizainparaugu) 31 EUR
  Nodeva par pārreģistrācijas trešo periodu — (par katru dizainparaugu) 31 EUR
  Nodeva par pārreģistrācijas ceturto periodu — (par katru dizainparaugu) 31 EUR
D-050 Nodeva par pieteikumu spēkā neesamības pasludināšanai (Regulas (EK) Nr. 6/2002 52. panta 2. punkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 28. panta 2. punkts) 350 EUR
D-052 Pārsūdzības nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 57. pants; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 35. panta 3. punkts) 800 EUR
D-054 Tiesību atjaunošanas nodeva (Regulas (EK) Nr. 6/2002 67. panta 3. punkts) 200 EUR
D-060 Nodeva par Kopienas dizainparauga pieteikuma nodošanas reģistrāciju (Regulas (EK) Nr. 6/2002 34. panta 2. punkts un 107. panta 2. punkta f) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 23. panta 7. punkts) 200 EUR
par katru dizainparaugu informācija
D-061 Nodeva par reģistrēta Kopienas dizainparauga nodošanas reģistrāciju (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta f) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 23. panta 3. punkts) 200 EUR
par katru dizainparaugu informācija
D-062 Nodeva par licences vai citu tiesību reģistrāciju saistībā ar reģistrētu Kopienas dizainparaugu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta g) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 23. panta 3. punkts un 24. panta 1. punkts) vai par Kopienas dizainparauga pieteikumu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 34. panta 2. punkts un 107. panta 2. punkta g) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 23. panta 3. punkts, 24. panta 1. punkts un 24. panta 4. punkts):
a) licences piešķiršana;
b) licences nodošana;
c) lietu tiesību radīšana;
d) lietu tiesību nodošana;
e) izpildes panākšana.
200 EUR
par katru dizainparaugu informācija
D-063 Nodeva par licences vai citu tiesību reģistrācijas anulēšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta h) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 26. panta 3. punkts) 200 EUR
par katru dizainparaugu informācija
Nodeva par reģistrēta Kopienas dizainparauga pieteikuma kopijas izsniegšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta n) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 74. panta 5. punkts), reģistrācijas apliecības kopijas izsniegšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta e) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 17. panta 2. punkts) vai reģistra izraksta izsniegšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta i) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 69. panta 6. punkts):
D-070 Neapliecināta kopija vai izraksts 10 EUR
D-071 Apliecināta kopija vai izraksts 30 EUR
D-072 Nodeva par dokumentācijas apskati (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta j) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 74. panta 1. punkts) 30 EUR
Nodeva par dokumentācijā esošo dokumentu kopiju izsniegšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta k) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 74. panta 5. punkts):
D-073 Neapliecināta kopija 10 EUR
D-074 Apliecināta kopija 30 EUR
  Plus par katru nākamo lapu, pārsniedzot 10 lapas 1 EUR
D-075 Nodeva par dokumentācijā esošas informācijas paziņošanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta l) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 75. pants) 10 EUR
  Plus par katru nākamo lapu, pārsniedzot 10 lapas 1 EUR
D-080 Nodeva par atlīdzināmo procedurālo izmaksu noteikšanas pārskatīšanu (Regulas (EK) Nr. 6/2002 107. panta 2. punkta m) apakšpunkts; Regulas (EK) Nr. 2245/2002 79. panta 4. punkts) 100 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.