Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Rūpes par Jūsu tiesībām

"Reģistrēts Kopienas dizainparaugs piešķir tā īpašniekam ekskluzīvas tiesības to izmantot un neļaut trešām personām to izmantot bez viņa piekrišanas."

Regulas par Kopienas dizainparaugiem 19. pants

 
 

Jūsu dizainparauga tiesību aizsardzība ir tikpat svarīga kā tā reģistrēšana.

Jūs esat atbildīgs par sava reģistrētā Kopienas dizainparauga tiesību aizsardzību. Lai to efektīvi izdarītu, Jums jābūt modram. Reģistrēts Kopienas dizainparaugs būs kā brīdinājums konkurentiem par to, ka Jums ir tiesības, bet gadījumā, ja kāds bez atļaujas izmantos Jūsu dizainparaugu vai tam līdzīgu dizainparaugu, tikai no Jums būs atkarīgs, vai Jūs rīkosieties, lai to apturētu.

 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir atbildīgs par Kopienas preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanu.

EUIPO nav tiesībaizsardzības aģentūra, tāpēc mēs nevaram sniegt juridiskus padomus par preču zīmju vai dizainparaugu tiesību aizsardzību.

 

Reģistri

Pārliecinieties, vai neviens nemēģina aizsargāt identisku vai līdzīgu dizainparaugu.

Pārbaudiet, vai dizainparaugu reģistros nav dizainparaugu, kas ir identiski vai līdzīgi Jūsējam.

Mēs piedāvājam rīku reģistrētu dizainparaugu meklēšanai. Reģistrēti lietotāji var sakonfigurēt automātiskus uzraudzības brīdinājumus un saņemt paziņojumu ikreiz, kad EUIPO saņem potenciāli konfliktējošus RKD pieteikumus.

DesignView ir dizainparaugu meklētājprogramma, ar kuru var meklēt gan RKD, gan valsts pieteikumus un reģistrācijas ES dalībvalstīs.

Ja nevarat veikt savus meklējumus, profesionāli juristi nodrošina profesionālus dizainparaugu uzraudzības pakalpojumus.

Ja konstatējat, ka kāds konkurents ir reģistrējis dizainparaugu, kas ir līdzīgs vai identisks Jūsējam, Jūs varat īstenot savas agrākās tiesības un pieprasīt, lai vēlāk reģistrētais dizainparaugs tiktu paziņots par spēkā neesošu.

Esiet aktīvs un rīkojieties.

Tirgus

Pārliecinieties, vai neviens tirgū neizmanto Jūsu dizainparaugu.

Pārraugiet tirgu, lasot presi, tirdzniecības publikācijas un tīmekli, lai noskaidrotu, vai citi uzņēmumi neizmanto Jūsu dizainparaugu bez atļaujas.

Atcerieties, ka Jūsu dizainparaugs var tikt nelikumīgi izmantots gan kā fiziska prece, gan reklāmas materiālos, tostarp, tīmekļa vietnēs, ko izmanto tirdzniecības veicināšanai.

Apsveriet iespēju iesniegt savas valsts muitas dienestam pieteikumu par muitas pārraudzību. Konstatējot ražojumus, kas, iespējams, ir dizainparauga pārkāpums, muitas darbinieki var veikt meklēšanu datubāzēs, kurās apkopoti visi pieteikumi, un tādējādi atklāt iespējamus pārkāpumus un konfiscēt viltotas preces.

Jūs varat arī ievadīt informāciju par saviem produktiem un zīmoliem IP Enforcement Portal. Šī datubāze ir paredzēta, lai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm atpazīt viltotas preces. Par datubāzes izmantošanu nav jāmaksā, un Jūs varat ievadīt informāciju, piemēram, iesaiņojumu, marķējumu vai kontaktinformāciju. Tiesībaizsardzības iestādes tad izmanto šo informāciju viltotu preču atšķiršanai no autentiskajām precēm.

EUIPO

Iesniedziet pieteikumu identisku vai līdzīgu dizainparaugu paziņošanai par spēkā neesošiem.

 

Tiesās un uzņēmējdarbībā

Vērsieties pret pārkāpēju!

Pirms jebkādas darbības veikšanas mēs iesakām sazināties ar juristu.

 

Informējiet iespējamo pārkāpēju — vēstules par prettiesiskas rīcības izbeigšanu

Kad ir konstatēts pārkāpums, apsveriet iespēju nosūtīt vēstuli par prettiesiskas rīcības izbeigšanu, kurā informējiet savu konkurentu par konfliktu. Tādējādi Jūsu konkurents tiek oficiāli informēts par Jūsu tiesībām un to, ka gadījumā, ja viņš turpinās neievērot Jūsu tiesības, pret to varētu tikt vērsta turpmāka rīcība.

 

Veiciet sarunas!

Dažos gadījumos ir iespējams veikt sarunas par mierizlīgumu ar starpnieka vai šķīrējtiesas palīdzību. Šie dienesti ir piemēroti strīdu izšķiršanai starp likumīgiem uzņēmumiem, ja abas puses vēlas panākt rentablu un praktisku risinājumu.

 

Civiltiesiski pasākumi

Ja Jūsu mēģinājumi brīdināt vai veikt sarunas ar iespējamo pārkāpēju ir neveiksmīgi, ir pieejami citi tiesiski pasākumi pārkāpumu apkarošanai, piemēram, pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi un konfiskācija piesardzības nolūkos, lai novērstu Jūsu dizainparauga nelikumīgu izmantošanu. Visos gadījumos tiesībaizsardzības darbībai saskaņā ar civiltiesībām jānotiek valsts līmenī attiecīgajās ES jurisdikcijās. Tomēr viena no RKD priekšrocībām ir tāda, ka viena tiesa ir kompetenta izdot rīkojumu par šāda pasākuma īstenošanu visās dalībvalstīs.

 

Krimināltiesiski pasākumi

Viltošanas un pirātisma gadījumos tiek piemēroti krimināltiesiski pasākumi. Jums jāsazinās ar savas valsts tiesībaizsardzības un kriminālvajāšanas iestādēm attiecīgajā ES jurisdikcijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka krimināltiesību noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību ES nav saskaņoti. Tiesībaizsardzības darbības atbilstoši krimināltiesībām tiek īstenotas valsts līmenī, piemērojot attiecīgās valsts tiesību aktus. Līdz ar to Eiropas līmenī pieejamās iespējas krimināltiesību īstenošanai būtiski atšķiras un ne vienmēr ir iespējams krimināltiesiskus pasākumus visās valstīs piemērot vienādi.

Ja tiesvedībā Jums prasa pierādīt Jūsu RKD esamību, Jūs varat saņemt neapliecinātu vai apliecinātu savas reģistrācijas kopiju, izmantojot Lietotāja vidi.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.