Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Pārvaldība

Reģistrētus Kopienas dizainparaugus (RKD) var pārdot, licencēt un pārreģistrēt. Izmaiņas attiecībā uz RKD tiek publicētas Kopienas dizainparaugu biļetenā.

 

Kā būt vienmēr aizsargātam?

Reģistrēts Kopienas dizainparaugs ir spēkā piecus gadus, bet to var pārreģistrēt četras reizes (t. i., maksimālais aizsardzības periods ir 25 gadi). Ik pēc pieciem gadiem Jums nāksies izlemt, vai vēlaties pārreģistrēt savu dizainparaugu. Atbilde ir atkarīga no Jūsu intelektuālā īpašuma stratēģijas.

Vai vēlaties, lai Jūsu dizainparaugs arī turpmāk būtu aizsargāts?

Pārreģistrēt 

Jums ir divas iespējas.

 

Kombinētā pieteikumā Jūs varat pārreģistrēt tikai dažus no dizainparaugiem.

 1. Pārreģistrēt. Ja vēlaties, lai Jūsu dizainparaugs arī turpmāk būtu aizsargāts, Jūs varat veikt pārreģistrāciju tiešsaistē.

  Pārreģistrācijas nodeva par vienu dizainparaugu, neatkarīgi no tā, vai tas ir iekļauts kombinētā reģistrācijā, ir šāda:

  • pēc 5 gadiem — 90 EUR;
  • pēc 10 gadiem — 120 EUR;
  • pēc 15 gadiem — 150 EUR;
  • pēc 20 gadiem — 180 EUR.

 2. Neveikt pārreģistrāciju. Ja nolemjat nepārreģistrēt savu dizainparaugu ES, tad ar to saistītās tiesības zaudē spēku.

Kad veikt pārreģistrāciju?

Jums ir pienākums pārliecināties par pārreģistrācijas termiņu. Tomēr Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) parasti informēs Jūs vai Jūsu pārstāvi sešus mēnešus pirms termiņa beigām, par to, ka tuvojas Jūsu RKD pārreģistrācijas termiņš. Tāpat Birojs informēs arī visas pārējās personas, kurām ir tiesības uz Jūsu RKD, piemēram, licenciātu.

Pārreģistrācijas veidlapa ir jāiesniedz un pārreģistrācijas nodeva jāsamaksā sešu mēnešu laikā pirms Jūsu RKD derīguma termiņa beigām. Veidlapu var iesniegt līdz tā mēneša pēdējai dienai, kurā beidzas aizsardzība.

Ja neesat ievērojis termiņu, bet tomēr vēlaties pārreģistrēt savu dizainparaugu, Jūs to varat izdarīt sešu mēnešu laikā pēc termiņa beigām, tomēr tādā gadījumā piemēro 25 % maksas uzcenojumu.

Katrs periods, sākot no pirmā saraksta, beidzas ar nākamajā sarakstā norādīto soli.

 • Reģistrācijas periods
 • Pārreģistrācija tiešsaistē
  Parastā nodeva
 • Kavēta pārreģistrācija tiešsaistē
  Papildu nodeva
  (25 % uzcenojums)
 • 01.01.2009.

  Pieteikuma datums
 • 01.08.2013.

  Pārreģistrācijas perioda sākums
 • 31.01.2014.

  Pēdējā diena pārreģistrācijai ar parasto nodevu
 • 31.07.2014.

  Pēdējā pārreģistrācijas iespēja
 

Kā veikt pārreģistrāciju?

Jūsu RKD jāpārreģistrē tiešsaistē. Atcerieties, ka, dizainparaugu pārreģistrējot, Jūs nevarat to mainīt.

Informējiet mūs par izmaiņām savos datos!

Piemēram, ja mainās Jūsu vārds, uzvārds vai Jūsu uzņēmuma nosaukums, adrese vai kontaktinformācija.

Ieviesiet izmaiņas savā personīgajā informācijā!

User Area 

Kāpēc?

Ja neesat iecēlis savu pārstāvi, mums vajadzēs sazināties ar Jums tiešā veidā. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, ka Jūs informējat mūs par visām savām personīgās informācijas izmaiņām. Pat tad, ja esat iecēlis savu pārstāvi, Jūsu interesēs ir nodrošināt darbības informācijas aktuālitāti. Mums vai kādai trešai personai var rasties nepieciešamība sazināties ar Jums.

 

Kad?

Nepastāv oficiāls termiņš informēšanai par izmaiņām, tomēr labāk ir ātrāk mūs informēt par jebkādām izmaiņām.

 

Kā?

Ja Jums ir pārstāvis, informējiet viņu un viņš izdarīs visu pārējo. Jūs varat ērti veikt informācijas izmaiņas arī, izmantojot savu tiešsaistes Lietotāja vidi. Vienkārši ieejiet savā Lietotāja vidē un, izmantojot iespēju izvēlni, veiciet attiecīgās izmaiņas savā personīgajā informācijā.

Izmaiņas personīgajā informācijā nedrīkst ietekmēt pieteikuma iesniedzēja/īpašnieka identitāti. Pieteikuma iesniedzēja identitātes izmaiņas sauc par nodošanu.

Juridiskām personām var būt tikai viena reģistrētā adrese. Šaubu gadījumā Birojs var pieprasīt pierādījumus par juridisko statusu vai adresi.

Norādot savu EUIPO numuru, Jums nav jāizklāsta visas Jums piederošās tiesības. Izmaiņas automātiski attieksies uz visām šīm tiesībām.

Vai es varu pārdot vai iznomāt savu RKD?

Jūsu RKD ir materiāla vērtība. Īpašumtiesības uz to var tikt licencētas vai pārdotas. Galvenā atšķirība starp šīm iespējām ir tāda, ka, pārdodot savu RKD, Jūs neatgriezeniski nododat īpašumtiesības citai personai, savukārt, to licencējot, Jūs paturat īpašumtiesības sev. Tas ir līdzīgi mājas pārdošanai vai iznomāšanai. Pēc vienošanās panākšanas Jums ir jāinformē EUIPO par noteikumiem.

Iesniedziet reģistra ierakstu ātri un viegli tiešsaistē!

Iesniedziet pieteikumu tiešsaistē 

Licencēšana un īpašumtiesību nodošana — sīkāka informācija

Tas, vai izlemsiet licencēt vai nodot savu RKD, ir Jūsu ziņā. EUIPO vienkārši vēlas garantēt reģistrētā rezultāta pareizumu. Daži jautājumi, kas jāapsver, ir norādīti turpmāk.

Licencēt vai nodot?

Kombinētā pieteikumā iekļauti atsevišķi dizainparaugi tiks apstrādāti tā, it kā tie nebūtu savstarpēji saistīti. Proti, katru kombinētajā pieteikumā iekļauto dizainparaugu var nodot vai licencēt atsevišķi no pārējiem.

Licencēt vai nodot?

 
  Nodošana Licencēšana
Nodeva Administratīvā nodeva — 200 EUR par katru dizainparaugu
Maksimālā nodeva — 1 000 EUR (ar nosacījumu, ka nemainās iesaistītās personas)
Administratīvā nodeva — 200 EUR par katru dizainparaugu
Maksimālā nodeva — 1 000 EUR (ar nosacījumu, ka nemainās iesaistītās personas)
Ģeogrāfiskā darbības joma Jūsu tiesības tiks nodotas visā ES. Jūsu tiesības var tikt licencētas konkrētās ES valstīs.
Laiks Jūsu tiesības tiks nodotas bez jebkāda laika ierobežojuma. Jūs varat licencēt savas tiesības uz noteiktu termiņu.
 

Kad?

Tiklīdz ir panākta vienošanās starp Jums un citu personu, dariet mums to zināmu.

 

Kā?

Jums ir tikai jāpieprasa, lai nodošana vai licence tiek reģistrēta reģistrā — šo pieprasījumu sauc par "reģistra ierakstu". Jūs varat iesniegt reģistra ierakstu ātri un ērti tiešsaistē!

Ja abām pusēm ir iecelts viens un tas pats profesionālais pārstāvis (un tas pārstāv pašreizējo īpašnieku), šāds pārstāvis var parakstīt pieprasījumu Jūsu vārdā. Šādos gadījumos Jums nav jāiesniedz nodošanas vai licencēšanas akta kopija.

Ko vēl Jūs varat darīt ar savām tiesībām?

Ir arī citi, mazāk izplatīti veidi, kā rīkoties ar šīm tiesībām. Informāciju par visām iespējām Jūs varat atrast tiešsaistes veidlapā, bet kopējais pārskats ir sniegts turpmāk.

 • Lietu tiesības: Jūs varat izmantot savu dizainparaugu kā nodrošinājumu.

 • Atteikšanās: Jūs varat atteikties no tiesībām, kas iegūtas reģistrācijas rezultātā.

 • RKD labošana: Jūs var izlabot formulējuma kļūdas, kas radušās pavairošanas dēļ, vai acīmredzamas kļūdas. Ja konstatējat šādas kļūdas, dariet mums to zināmu! Ja kļūdu pieļāvis EUIPO, tiks izsniegta jauna apliecība. Dizainparauga attēlojuma labojumus principā noraida, ja vien kļūdu nav pieļāvis EUIPO.

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 27-06-2016
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit