Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Īpašumtiesības

Aizpildot reģistrācijas veidlapu, Jums vajadzēs norādīt savus datus.

  • Sniegtā informācija tiks izmantota, lai skaidri identificētu Jūs kā Jūsu dizainparauga vienīgo īpašnieku.
  • Mēs, iespējams, sazināsimies ar Jums gadījumā, ja mums būs vajadzīga papildu informācija reģistrācijas procesa laikā vai pēc tā.

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs pastāvīgi mūs informētu par visām Jūsu personīgās informācijas izmaiņām, piemēram, jaunu kontakttālruņa numuru u. tml.

Kāda informācija Jums jāsniedz?

Ja esat iepriekš iesniedzis pieteikumu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO), Jums tikai jāieraksta Jums piešķirtais unikālais identifikācijas numurs. Izmantojot šo numuru, mēs izgūstam Jūsu informāciju, un Jums nav nepieciešams to ierakstīt atkārtoti.

Jūs varat atrast savu EUIPO identifikācijas numuru vai nu iepriekšējā sarakstē ar EUIPO, vai izmantojot e-meklēšanas lietojumprogrammu.

Iesniedzot pieteikumu pirmo reizi, Jums ir jānorāda sava informācija. Tā tiks saglabāta datnē visas turpmākās sarakstes vajadzībām.

Jums jānorāda, vai iesniedzat pieteikumu kā uzņēmums vai kā privātpersona.

Ikonu izmanto, ja īpašnieks ir uzņēmums, ko veido persona un ēka

Uzņēmums

Uzņēmumiem ir jāsniedz šāda informācija:

  • pilns nosaukums un juridiskais statuss
  • reģistrācijas valsts
  • adrese
Ikonu izmanto, ja īpašnieks ir privātpersona, ko veido persona

Privātpersona

Privātpersonām ir jāsniedz šāda informācija:

  • vārds un uzvārds
  • valstspiederība
  • adrese

Abos gadījumos ir ļoti svarīgi, lai Jūs norādītu arī e-pasta adresi, tālruņa numuru un faksa numuru (ja tāds ir), lai mēs varētu viegli ar Jums sazināties.

Lai gan tas nav obligāti, Jūs varat arī norādīt autoru(-us), kas radījis(-uši) dizainparaugu. Jūs varat arī norādīt, ka dizainparauga autors (vai autoru kolektīvs) ir atteicies no tiesībām tikt norādītam.

EUIPO sazināsies ar Jums?

Vienkāršākais un ātrākais veids, kā ar mums sazināties, ir izmantot savu tiešsaistes lietotāja vidi User area.

Dodieties uz EUIPO pārvaldības rīku User area.

Tā ir droša platforma, ar kuras palīdzību Jūs varat elektroniski sazināties ar EUIPO.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs pieņemam e-pasta sūtījumus tikai neformālā saziņā.


Ja nolemsiet neizmantot lietotāja vidi User area kā sev vēlamo saziņas metodi, EUIPO sazināsies ar Jums pa faksu. Ja nebūsiet norādījis savu faksa numuru, mēs sazināsimies ar Jums, izmantojot standarta pasta pakalpojumus.

Vai Jums obligāti jāieceļ savs pārstāvis?

Parasti pieteikumu iesniedzējiem nav vajadzīgs pārstāvis. Tomēr, ja ne uzņēmējdarbības vieta, ne uzņēmuma faktiskā atrašanās vieta, ne juridiskā adrese neatrodas Eiropas Savienībā (ES), ir nepieciešams iecelt pārstāvi visām Biroja procedūrām, izņemot pieteikuma iesniegšanu.

Pārstāvis var būt kāda no turpmāk minētajām personām.

Praktizējošs jurists (vai, atkarībā no valsts, tam līdzvērtīga persona)

Praktizējošs jurists, kas kvalificēts kādā no ES dalībvalstīm un kura darbības vieta atrodas Savienībā. Turklāt viņam jābūt tiesīgam darboties kā pārstāvim ar preču zīmēm un/vai dizainparaugiem saistītos jautājumos attiecīgajā valstī.

Profesionāls pārstāvis

Profesionāls pārstāvis, kura vārds norādīts Biroja uzturētajā sarakstā.

Fiziskas vai juridiskas personas darbinieks

Tādu fizisku vai juridisku personu darbinieki, kuru dzīvesvieta vai galvenā uzņēmējdarbības vieta, vai faktisks un strādājošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums atrodas Eiropas Savienībā, var pārstāvēt citas juridiskas personas, ja starp abām juridiskajām personām ir ekonomiska saikne.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.