Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Ceļš uz reģistrāciju

Ja Jums pieder reģistrēts dizainparaugs, tad gan Jums, gan Jūsu konkurentiem ir skaidrs, kāds dizains ir radīts un kad tas ir izdarīts. Tiesības uz dizainparaugu var pārreģistrēt uz 25 gadus ilgu laikposmu, un dizainparaugs var kļūt par Jūsu uzņēmuma simbolisku vērtību. Jūsu dizainparaugs ir Jūsu intelektuālā īpašuma paraksts.

 

Veiksmīgs dizainparaugs vairo vērtību. To iespējams īstenot ar reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem.

 

Pieteikuma veidlapā ir trīs svarīgas informācijas grupas:


Piesakiet Kopienas dizainparaugu tiešsaistē par maksu no 350 EUR.

Reģistrēt savu dizainparaugu
ātri un vienkārši!

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

* Mēs ļoti iesakām iesniegt dizainparauga pieteikumu tiešsaistē, izmantojot RKD e-pieteikuma rīku. Tiešsaistes rīkam ir daudz priekšrocību. Pieteikuma iesniegšana pa faksu nav ieteicama, jo nosūtīšanas laikā vai brīdī, kad Birojs saņem pieteikumu, var pasliktināties dizainparauga(-u) attēlojuma kvalitāte.
Turklāt lūdzam ņemiet vērā, ka pa faksu nosūtītu pieteikumu apstrādei nepieciešamais laiks ir līdz pat vienu mēnesi ilgāks, jo pirms pieteikuma turpmākas apstrādes mēs viena mēneša laikā (no faksa sūtījuma saņemšanas dienas) gaidām apstiprinājuma kopiju. Kad šis termiņš ir beidzies, mēs veicam pārbaudi, pamatojoties uz lietā iekļautajiem dokumentiem.

Jūs varat izmantot priekšrocības, ko sniedz mūsu samazinātās likmes, ja vienā pieteikumā iekļaujat vairākus dizainparaugus attiecībā uz vienu un to pašu ražojumu vai līdzīgu ražojumu veidu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.