Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Ieteikumi par maksājumiem

Lai ātri apstrādātu maksājumus un paātrinātu reģistrācijas procesu, mēs aicinām visus lietotājus ievērot turpmāk sniegtos padomus par banku pārskaitījumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu banka pārsūta tikai ierobežotu rakstzīmju skaitu laukos "sūtītājs" un "apraksts". Tāpēc lūdzam ievērot turpmāk sniegtos norādījumus.


Apraksta lauki

Lūdzam aizpildīt tos šādi:

 • Izmantojiet kodus, kas uzskaitīti turpmāk redzamajās tabulās
  piemēram, "PIETEIKUMA NODEVA EIROPAS SAVIENĪBAS PREČU ZĪMES REĢISTRĀCIJAI (ESPZ)" vietā ierakstot "EUTM".

 • Atmetiet sākuma nulles skaitļos un neizmantojiet atstarpes vai defises faksa vai telefona numuros, jo tās nevajadzīgi aizņem vietu.

 • Ja maksājums attiecas uz vairāk nekā vienu preču zīmi vai dizainparaugu, norādiet tikai pirmo un pēdējo preču zīmi vai dizainparaugu un tad nosūtiet mums pilnīgu informāciju par to, uz kurām preču zīmēm vai dizainparaugiem tas attiecas,
  piemēram, EUTM-3558961-3558969.

Piemēri

Nodevu maksājumu apraksta piemēri
Maksājuma veids Maksājuma apraksta piemērs
Pieteikuma iesniegšanas nodeva ("EUTM" = Eiropas Savienības preču zīme, ESPZ), pieteikumu iesniedzot elektroniski EUTM-5104422 preču zīmes nosaukums E-00031516-S REF. JSE06
Pieteikuma iesniegšanas nodeva ("RCD" = reģistrēts Kopienas dizainparaugs, RKD), pieteikumu iesniedzot elektroniski RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Iebildums EUTM-4325047 OPP preču zīmes nosaukums
Starptautiskā reģistrācija EUTM-4325047 INT
Pārreģistrācija (ESPZ) EUTM-509936 RENEW
Maksājums uz norēķinu kontu Nr. 1361 ACC-1361
Apliecinātas kopijas EUTM-1820061 COPIES
Vairāku dizainparaugu nodošana (pirmais — 1420061, pēdējais — 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Oficiālie kodi (to svarīguma secībā)

Oficiālo kodu saraksts
Kods Apraksts Piemērs
ACC Maksājums uz norēķinu kontu ACC-1361
OWN, REP Īpašnieka ID, pārstāvja ID (ja zināms) REP-10711
EUTM, RCD Preču zīmes vai dizainparauga numurs EUTM-5104422
RCD-1698
  Preču zīmes vai dizainparauga nosaukums preču zīmes nosaukums
REF Pieteikuma iesniedzēja iekšējā atsauce REF JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Darbības kods: iebildumu iesniegšana, reģistrēšana, pārreģistrēšana, pārbaude, starptautiskā reģistrācija, nodošana, atzīšana par spēkā neesošu, pārvēršana, apliecinātas kopijas, apelācija OPP
INT
INV
APP
FAX Faksa numurs FAX(49)07511245574


Lauks "Nosūtītājs"

Lūdzam aizpildīt to šādi:

 • Izmantojiet vārdu, uzvārdu/ nosaukumu, ko var identificēt kā maksātāju, pieteikuma iesniedzēju (īpašnieku vai pārstāvi), iebildumu iesniedzēju vai nosūtītāju.

 • Maksātājam norādiet tikai vārdu un uzvārdu bez saīsinājumiem, piemēram, DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE

 • To pašu identifikācijas formu izmantojiet turpmākiem maksājumiem.

 • Adreses piemēri:
  Maksātāja vārds, uzvārds
  MARY MOCHAN
  Maksātāja adrese
  7 LOCH LONG
  Maksātāja pasta indekss un pilsēta
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.