Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Pārreģistrācija

Eiropas Savienības preču zīme (ESPZ) ir spēkā 10 gadus. To var pārreģistrēt neierobežoti, katrreiz uz 10 gadiem. Reģistrēts Kopienas dizainparaugs (KPZ) ir spēkā piecus gadus. To var pārreģistrēt ik pēc pieciem gadiem kopumā uz ne vairāk kā 25 gadiem. Pārreģistrāciju var pieprasīt, izmantojot EUIPO tiešsaistes pieprasījuma veidlapu.

Plašākai informācijai skatiet mūsu pamatnostādnes par preču zīmēm un dizainparaugiem.

 
 • Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas atjaunošana

  Pārreģistrācijas process

  Kad pieteikties? Sešus mēnešus pirms reģistrācijas termiņa beigām EUIPO rakstiski informēs īpašnieku, viņa pārstāvi vai citu(-us) reģistrētu(-us) tiesību turētāju(-us) par to, ka ir jāveic pārreģistrācija.
  Maksājums Pārreģistrācijas pieprasījumu var iesniegt un nodevu par pārreģistrācijusamaksāt sešu mēnešu periodā pirms reģistrācijas beigu datuma. Pēdējais iespējamais pārreģistrācijas pieprasījuma iesniegšanas un nodevas samaksāšanas datums ir preču zīmes beigu datums. Sešu mēnešu papildu labvēlības periodu pārreģistrācijai sāk skaitīt no dienas, kas seko pēc beigu datuma. Šajā periodā tiek noteikta papildu nodeva 25 % apmērā.
  Novēlota pārreģistrācija Ja pieprasījums netiek iesniegts laicīgi, papildu sešu mēnešu laikā vēl ir iespējama novēlota pārreģistrācija. Novēlotas pārreģistrācijas pieprasījums jāiesniedz un pārreģistrācijas nodeva ar 25 % uzcenojumu jāsamaksā šī labvēlības perioda laikā, kas sākas nākamajā dienā pēc termiņa beigām.
  Pārreģistrācijas pieprasījums nav iesniegts Ja pārreģistrācijas pieteikums netiek iesniegts vai ja tas ir iesniegts pēc labvēlības perioda beigām, EUIPO rakstiski informēs Eiropas Savienības preču zīmes (ESPZ) īpašnieku, ka attiecīgā ESPZ ir anulēta un svītrota no reģistra; paziņojums tiks publicēts ESPZ biļetenā.
   

  Pārvēršana vai pārreģistrācija?
  Ja izvēlaties savu ESPZ nepārreģistrēt, taču gribat saglabāt savas tiesības noteiktās dalībvalstīs, Jūs varat iesniegt pārvēršanas pieteikumu. Šis pieprasījums jāiesniedz trīs mēnešu laikā pēc papildu pārreģistrācijas perioda beigām.

  Kā veikt pārreģistrāciju?
  Pārreģistrācijas pieprasījumu var iesniegt tiešsaistē, izmantojot pārreģistrācijas pieprasījuma veidlapu. Nodeva tiek aprēķināta automātiski iesniegšanas procesa laikā.

  EUIPO izsniegs ES preču zīmes īpašniekam vai tā pārstāvim oficiālu rakstisku pārreģistrācijas apstiprinājumu dažas dienas pēc ESPZ faktiskā spēkā esamības termiņa beigām. Pārreģistrācija stājas spēkā no dienas pēc datuma, kad esošā reģistrācija pārstāj būt spēkā. ESPZ reģistrs tiks atjaunināts, un paziņojums tiks publicēts ESPZ biļetenā.

  ES preču zīmes daļēja pārreģistrācija
  Jūs varat pārreģistrēt ESPZ pilnībā vai daļēji (svītrojot dažas klases).

  Izmaksas
  Nodevas maksājamas euro valūtā. Lūdzu, iepazīstieties ar nodevām, kas maksājamas par preču zīmēm un dizainparaugiem.

  Ja ES preču zīme netiek pārreģistrēta
  Ja ESPZ netiek pārreģistrēta, tiks atzīmēts, ka tā pārstāj būt spēkā aptuveni divas nedēļas pēc papildu perioda beigām. Savukārt anulēšana stājas spēkā no dienas, kas ir pēc datuma, kad ESPZ pārstāj būt spēkā. EUIPO informēs ESPZ īpašnieku rakstiski, un ESPZ tiks svītrota no reģistra.

 • Reģistrēta Kopienas dizainparauga atjaunošana

  Pārreģistrācijas process

  Kad pieteikties? Sešus mēnešus pirms reģistrācijas termiņa beigām EUIPO rakstiski informēs īpašnieku, viņa pārstāvi vai citu(-us) reģistrētu(-us) tiesību turētāju(-us) par to, ka ir jāveic pārreģistrācija.
  Maksājums Sešu mēnešu laikā pirms reģistrācijas termiņa beigām jāiesniedz pārreģistrācijas pieprasījums un jāsamaksā pārreģistrācijas nodeva, un pieprasījumam jābūt iesniegtam/nodevai samaksātai tā mēneša pēdējā dienā, kad beidzas aizsardzība.
  Novēlota pārreģistrācija Ja pieprasījums netiek iesniegts laicīgi, papildu sešu mēnešu perioda laikā vēl ir iespējama novēlota pārreģistrācija. Novēlotas pārreģistrācijas pieprasījums jāiesniedz un pārreģistrācijas nodeva ar 25 % uzcenojumu jāsamaksā šī labvēlības perioda laikā, kurš sākas nākamajā dienā pēc tā mēneša pēdējās dienas, kad bija jāveic reģistrēta Kopienas dizainparauga (RKD) pārreģistrācija.
  Pārreģistrācijas pieprasījums nav iesniegts Ja pārreģistrācijas pieprasījums netiek iesniegts vai ja tas ir iesniegts pēc labvēlības perioda beigām, EUIPO rakstiski informēs RKD īpašnieku, ka attiecīgais RKD ir anulēts un svītrots no reģistra; paziņojums tiks publicēts RKD biļetenā.
   

  Kā veikt pārreģistrāciju?
  Pārreģistrācijas pieprasījumu var iesniegt tiešsaistē, izmantojot pārreģistrācijas pieprasījuma veidlapu. Nodeva tiek aprēķināta automātiski iesniegšanas procesa laikā.

  EUIPO izsniegs RKD īpašniekam vai tā pārstāvim oficiālu rakstisku pārreģistrācijas apstiprinājumu dažas dienas pēc RKD faktiskā spēkā esamības termiņa beigām. Pārreģistrācija stājas spēkā no dienas pēc datuma, kad esošā reģistrācija pārstāj būt spēkā. RKD reģistrs tiks atjaunināts, un paziņojums tiks publicēts RKD biļetenā.

  Izmaksas
  Nodevas maksājamas euro valūtā. Lūdzu, iepazīstieties ar nodevām, kas maksājamas par preču zīmēm un dizainparaugiem.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.