Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Dizainparaugs un tā ražojums(-i)

Visos pieteikumos jābūt norādītam ražojumam(-iem), uz ko attiecas dizainparaugs.

Iesniedzot pieteikumu, Jums būs jānorāda tā ražojuma vai ražojumu nosaukums, kuriem dizainparaugu paredzēts izmantot vai kuros to paredzēts iekļaut. Ražojumu specifikācija jāformulē tā, lai būtu skaidri norādīta to būtība un lai ražojums(-i) būtu iekļaujams(-i) tikai vienā Lokarno klasifikācijas klasē.

Lokarno klasifikācija ir starptautiska rūpniecisko dizainparaugu klasifikācija. EUIPO sadarbībā ar ES IĪ birojiem ir izstrādājis meklēšanas rīku Eurolocarno, kas automātiski iekļauj Jūsu ražojumu pareizajās klasēs un apakšklasēs. Tā pamatā ir Lokarno klasifikācijas struktūra, un tas ir pieejams visās ES oficiālajās valodās.

Starptautiskā rūpniecisko dizainparaugu klasifikācija

Eurolocarno 

Kāpēc Jums būtu jāizmanto šis rīks?

Šis rīks ir jāizmanto divu iemeslu dēļ.

  • Ja jūs izvēlaties kādu no Eurolocarno rīka sarakstā iekļautajiem terminiem, mēs garantējam, ka to pieņemsim. Tas arī ievērojami paātrina un vienkāršo reģistrācijas procedūru. Jūs varat darīt to tieši mūsu e-reģistrācijā.
  • Klasifikācija ir paredzēta tikai administratīviem mērķiem, un tā nodrošina iespēju veikt meklēšanu reģistrēto Kopienas dizainparaugu datubāzē. Ne ražojumu norādes, ne klasifikācija neietekmē Kopienas dizainparauga kā tāda aizsardzības jomu. Proti, terminoloģijai, ko izmantojat ražojuma raksturošanai, nav nozīmes tās aizsardzības noteikšanā, ko Jūs iegūstat ar sava RKD starpniecību.

Kombinētie pieteikumi

Ja vēlaties vienā pieteikumā iekļaut vairākus dizainparaugus un tādējādi izmantot priekšrocības, ko sniedz vairuma atlaide, svarīga nozīme ir ražojuma klasifikācijai, jo visiem dizainparaugiem, kurus vēlaties aizsargāt, jāpieder pie vienas un tās pašas Lokarno klases. To sauc par "klases vienotības prasību".

Taču dizainparaugi var nepiederēt pie vienas un tās pašas apakšklases. Piemēram, kombinēts pieteikums ir pieņemams, ja tajā ir ietverts viens dizainparaugs, kurā kā ražojuma norāde minēti "Mehāniskie transportlīdzekļi", un viens dizainparaugs, kurā kā ražojuma norāde minēti "Transportlīdzekļu saloni". Šādā gadījumā uz abiem šiem terminiem attiecas Lokarno klasifikācijas 12. klase, bet attiecīgi 08. un 16. apakšklase.


Ornamenti

Kombinēta pieteikuma gadījumā pastāv viens izņēmums no klases vienotības prasības, proti, ornamenti.

Ornaments ir dekoratīvs elements, ko var izmantot ražojumam, neietekmējot tā kontūras. Ornamentus klasificē Lokarno klasifikācijas 32-00. klasē. Kombinētā pieteikumā tos var apvienot ar citu klasi.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.