Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Detalizēts lietas skatījums

Detalizēts lietas skatījums
 

Šajā skatījumā ir attēlota visa pieejamā informācija par konkrētu preču zīmi vai dizainparaugu, tostarp, informācija par īpašniekiem un pārstāvjiem, prioritāti un senioritāti, reģistra ierakstiem, iebildumiem un pārreģistrācijām.

Tas arī ļauj lietotājiem pārbaudīt lietas vai pieprasīt ziņojumu par līdzīgām preču zīmēm.

 
 • Vispārīga informācija

  Lai detalizēti skatītu kādu meklēšanas rezultātu, uzklikšķiniet uz tās preču zīmes/dizainparauga/īpašnieka vai pārstāvja nosaukuma/vārda vai “+info” saites, ko vēlaties skatīt.

  Preču zīmes nosaukums un

  Meklēšanas rezultātu detalizētā skatījumā vienā lapā ir attēlota informācija par vienu preču zīmi vai dizainparaugu.

  Detalizētā skatījumā attēlotā informācija ir atkarīga no pieteikuma/reģistrācijas aktīvajiem komponentiem un atšķiras atkarībā no tā, vai pieteikums/reģistrācija attiecas uz preču zīmi vai dizainparaugu.

  Pēc noklusējuma parādās visas iespējamās informācijas galvenes, bet tabulas zem katras galvenes aizpildās tikai tad, ja par preču zīmi vai dizainparaugu ir pieejami dati.

  Skatīt citu meklēšanas rezultātu
  Ja Jūs vēlaties pārvietoties uz citu meklēšanas rezultātu, Jūs varat izmantot bultiņu ikonas lapas augšpusē.

  Bultiņu ikonas

  Atgriezties pie meklēšanas rezultātiem
  Lai atgrieztos pie meklēšanas rezultātiem, uzklikšķiniet uz saites “Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem” pa kreisi no bultiņu ikonām.

  Rādīt/slēpt attēloto informāciju
  Uzklikšķiniet uz bultiņu ikonām zem pogas “Drukāt”, lai slēptu/rādītu informāciju, kas pēc noklusējuma attēlota tabulās.

  Bultiņu ikonas

  Jūs varat arī rādīt vai slēpt katru elementu atsevišķi ar pogu pa labi no galvenēm.

  Pogas katra elementa rādīšanai vai slēpšanai

  Izmaiņas attēlotajā secībā
  Lai detalizētā skatījumā izmainītu attēloto elementu secību, uzklikšķiniet un pabīdiet attiecīgo galveni uz citu vietu. Šī opcija var būt noderīga skatīšanai un drukāšanai.

  Kā mainīt attēlošanas secību

  Tomēr ņemiet vērā, ka, dzēšot sīkdatnes vai piekļūstot tīmekļa vietnei no cita datora vai pārlūkprogrammas, visas sadaļas atgriežas noklusējuma stāvoklī.

  Iestatīt brīdinājumu
  Uzklikšķiniet uz “Iestatīt brīdinājumu” taustiņa, lai izveidotu brīdinājumu.

  Poga

  Izdrukāt
  Uzklikšķiniet uz pogas “Drukāt”, lai izdrukātu attēloto informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiks izdrukāta tikai redzamā (nevis slēptā) informācija.

 • Apliecinātas kopijas

  Uzklikšķiniet uz pogas “Apliecība” taustiņa, lai pieprasītu pieteikuma veidlapas un/vai reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju. (NB! Lai to izdarītu, Jums jāpiesakās.) Šī opcija ir pieejama šādos gadījumos:

  • ja pieteikums jau ir publicēts;
  • ESPZ pieteikuma veidlapas gadījumā, ja preču zīmes pieteikums iesniegts kopš 2008. gada 1. janvāra;
  • ESPZ reģistrācijas apliecības gadījumā, ja reģistrācijas apliecība ir izsniegta kopš 2001. gada 1. janvāra;
  • RKD reģistrācijas apliecības apliecinātām kopijām.
 • Laika grafiks

  Laika grafiks ir preču zīmes vai dizainparauga pieteikuma izskatīšanas un/vai reģistrācijas procesa vizuāls attēlojums. Laika grafikā hronoloģiskā secībā tiek parādīti dažādi statusi un attiecīgie datumi. Laika grafiki ir sniegti ESPZ, RKD un iebildumu procedūrām.

  Ja Jums nav piekļuves šai informācijai, parādās ziņojums “Ierobežota informācija”.

  Ja datus nav iespējams pareizi attēlot, parādās ziņojums “Nav pieejams”. Šādos gadījumos nav jāsazinās ar EUIPO, jo tīmekļa vietnes administrators automātiski saņem paziņojumu.

 • Darbības un paziņojumi

  Šajā sadaļā ir nodrošināti rīki elektroniskai komunikācijai ar EUIPO par izvēlēto lietu. No pieteikuma/registrācijas statusa un/vai veida ir atkarīgs, kādas opcijas ir redzamas šajā sadaļā.

  Iespējamās darbības un paziņojumi

  Vispārējas darbības Pārbaude Informācijas par preču zīmi grozīšana/atjaunināšana
  Lietas pārbaude Atsaukšana Pārreģistrācija
  Pieteikums muitas darbībām Ierobežojums Pilnīga tiesību nodošana
  Ziņojums par līdzīgām preču zīmēm Pagarinājums Daļēja tiesību nodošana
    Procedūras turpināšana Pārstāvja iecelšana
    Restitutio in integrum Pārstāvja atcelšana
    Nosūtīt trešās personas apsvērumus Senioritātes pieprasījums
    Nosūtīt agrākas izcelsmes apliecības Pārvēršanas lūgums
 • Sarakste

  Visa ar preču zīmi saistītā sarakste ir attēlota tabulā. Jū varat meklēt konkrētu sarakstes elementu, ievadot tekstu meklēšanas laukā. Ievadītais teksts tiks meklēts procedūras, dokumenta numura, priekšmeta un datuma ailē.

  Ailē “No” ir redzams, vai paziņojumu esat sūtījis Jūs vai EUIPO, jo simbols ITSB sūtītu paziņojumu simbols norāda uz EUIPO sūtītajiem paziņojumiem, bet ar simbolu Lietotāja sūtītu paziņojumu simbolsir apzīmēti lietotāja sūtīti paziņojumi. Saraksti var lejupielādēt PDF formātā, uzklikšķinot uz ikonas ailē “Darbības”.

 • Grafisks attēlojums

  Grafisks attēlojums ir iespējams tikai dizainparaugiem un preču zīmēm, kas ir grafiskas, telpiskas, krāsainas, ar skaņu u. tml.

 • Informācija par dizainparaugu

  Šeit ir attēlota informācija par reģistrētu Kopienas dizainparaugu (RKD). Ja Jūs esat lietas īpašnieks vai pārstāvis un esat pieteicies, varat mainīt sava pieteikuma atsauces numuru (t. i., Jūsu izraudzīto pieteikuma numuru, nevis oficiālo EUIPO piešķirto pieteikuma atsauces numuru), uzklikšķinot uz zilās pildspalvas ikonas un ievadot attiecīgajā laukā jauno ID numuru.

 • Ražojuma norāde

  Šajā sadaļā ir redzams Lokarno klases numurs un piešķirtā ražojuma norāde. Norādi var skatīt visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās RKD publicēšanas laikā. Lai veiktu pāradresāciju uz DesignClass, uzklikšķiniet uz saites šīs sadaļas galvenē.

 • Informācija par preču zīmi

  Šeit ir attēlota informācija par Eiropas Savienības preču zīmi. Ja esat lietas īpašnieks vai pārstāvis un esat pieteicies, jūs varat mainīt savu pieteikuma atsauces numuru (t. i., jūsu izraudzīto pieteikuma numuru, nevis oficiālo EUIPO piešķirto pieteikuma atsauces numuru), noklikšķinot uz zilās pildspalvas ikonas Zilās pildspalvas ikona un ievadot redzamajā laukā jauno ID numuru. Šī funkcija nav pieejama starptautiskām reģistrācijām.

  Uzziniet vairāk par Nicas klasifikāciju un Vīnes klasifikāciju

 • Dokumenti

  Lai lejupielādētu dokumentu, uzklikšķiniet uz PDF logotipa. Lai vienlaicīgi lejupielādētu vairākus dokumentus, atzīmējiet attiecīgās rūtiņas un uzklikšķiniet uz pogas “Lejupielādēt”, kas parādās tabulā (kad rūtiņā ievilkts ķeksītis). Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums jāpiesakās, lai lejupielādētu dokumentus. Ņemiet arī vērā, ka, vienlaicīgi lejupielādējot vairākus dokumentus, tos piegādā tilpsaspiestā datnē.

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit