Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Piecu soļu veidlapa

Piecu soļu veidlapa ir izstrādāta, lai lietotāji varētu viegli iesniegt ES preču zīmes pieteikumu jebkurā no 23 Eiropas Savienības (ES) valodām.

piecu soļu veidlapa
 

Obligātie lauki ir apzīmēti ar zvaigznīti (*).

Lai piekļūtu piecu soļu pieteikuma veidlapai, dodieties uz tīmekļa vietnes sadaļu Preču zīmes > Ceļš uz reģistrāciju > Piesakieties tūlīt, tad noklikšķiniet uz zilās pogas Sākt pieteikuma sagatavošanu.

Sākt pieteikuma sagatavošanu
   

1. solis. Informācija par preču zīmi

 • Valodas un atsauce
  Pirmā valoda

  Izvēlieties pirmo valodu lapā Piesakieties tūlīt. Tā var būt jebkura no 23 ES valodām.

  Otra valoda

  Jums jāizvēlas otra valoda no EUIPO piecām oficiālajām valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu). Otrai valodai jāatšķiras no pirmās valodas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu preču zīmi var apstrīdēt otrajā valodā.

  Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja oficiālo korespondenci vēlaties saņemt izvēlētajā otrajā valodā.

  Piezīme. Ja jūsu izvēlētā pirmā valoda ir viena no EUIPO piecām oficiālajām valodām, jūs nevarat izvēlēties iespēju saņemt oficiālo korespondenci otrajā valodā. Šajā gadījumā izvēles rūtiņa nav redzama.

  Personīgā atsauce

  Atsaucēm jāsastāv no ne vairāk kā 30 burtciparu zīmēm, izmantojot latīņu alfabētu (a–z, A–Z, 0–9). Neizmantojiet atstarpes. Turpmākiem vaicājumiem par savu preču zīmi, lūdzu, izmantojiet oficiālo EUIPO atsauci.

  Piezīme. Turpmākiem EUIPO adresētiem vaicājumiem par savu preču zīmi, lūdzu, izmantojiet oficiālo EUIPO atsauci.

 • Preču zīmju veidi

  Jums jāizvēlas, kāda veida preču zīmi vēlaties reģistrēt. Ir pieejami šādi preču zīmju veidi.

  Veids Pielikumu formāti (vajadzības gadījumā)
  Vārdiska zīme Nav attiecināms
  Figurāla zīme JPEG
  Figurāla zīme, kas satur vārdiskus elementus* JPEG
  Telpiska zīme JPEG, OBJ, STL, X3D
  Telpiska zīme, kas satur vārdiskus elementus* JPEG, OBJ, STL, X3D
  Skaņas zīme JPEG, MP3

  *Piezīme. ES Preču zīmju regulas īstenošanas regulā šie preču zīmju veidi nav minēti kā atsevišķas kategorijas. Tomēr praktisku un tehnisku apsvērumu dēļ piecu soļu veidlapā tos diferencē.

  Uzziniet vairāk par preču zīmju veidiem preču zīmes definīcijas sadaļā.

  Tehniskās informācijas lapā ir sniegta sīka informācija par apstiprinātajiem pielikumu failu formātiem.

  Norādāmā informācija
  Norādāmā informācija atšķiras atkarībā no preču zīmes veida, kuru vēlaties aizsargāt.

  Zīmes atveidojums
  Svarīgi, lai augšupielādētais zīmes atveidojums precīzi atveidotu zīmi, ko vēlaties reģistrēt, un ļautu skaidri noteikt aizsardzības objektu. Atveidojumam var pievienot norādi par attiecīgās preču zīmes veidu un dažos gadījumos aprakstu. Tomēr gan aprakstam, ja to pievieno, gan norādei par preču zīmes veidu ir jāatbilst atveidojumam.

  Tiklīdz zīmes atveidojums ir augšupielādēts, parādās šāds brīdinājums:

   EUIPO publicēs Jūsu preču zīmi tādu, kā tā pašlaik ir attēlota. Ja tajā nav attēlots tieši tas, ko vēlaties aizsargāt, lūgums labot to pirms sava pieteikuma iesniegšanas.”

    "Attēls ir apstrādāts, lai atbilstu tehniskajiem kritērijiem".

  Vārdiskie elementi
  Jānorāda tikai logotipā redzamie vārdiskie elementi. Ja vārdiskie elementi nebūs pareizi, EUIPO tos uzreiz mainīs, nesūtot par to paziņojumu.

 

2. solis. Preces un pakalpojumi

 • Preču un pakalpojumu pievienošana pielikumam

  Lai pieteikumam pievienotu preces un pakalpojumus, uzklikšķiniet uz pogas Meklēt.

  Atvērsies jauns uznirstošais logs. Ierakstiet vajadzīgo preču un pakalpojumu atslēgvārdu (parādīsies nolaižamais saraksts ar automātiskās aizpildīšanas ieteikumiem) vai noklikšķiniet uz saites, kas ļauj pārvietoties pa visām precēm un pakalpojumiem.

  Lai, pārlūkojot visas preces un pakalpojumus, skatītu klasi pilnā apjomā, noklikšķiniet uz "+" ikonas Plus ikona, bet saraksta samazināšanai noklikšķiniet uz "-" ikonas Mīnus ikona.

  Noklikšķiniet uz mapes ikonas Mapes ikona, lai skatītu visus izvēlētās klases terminus. Lai savam sarakstam pievienotu terminu, atzīmējiet izvēles rūtiņu tabulas rindas kreisajā pusē Atzīmētās izvēles rūtiņas ikona.

  Lai skatītu atlasītos terminus un klases, noklikšķiniet uz pogas Skatīt izlasi.

  Kad ir atlasītas visas vajadzīgās preces un pakalpojumi, noklikšķiniet uz pogas Turpināt, kas redzama lapā Skatīt izlasi. Jūs tiksiet novirzīts uz savu pieteikumu, kur būs redzama jūsu izlase.

  Lūdzu, ievērojiet, ka gadījumā, ja vēlaties iesniegt pats savu preču un pakalpojumu sarakstu, jums obligāti jāizmanto paplašinātā veidlapa.

 

3. solis. Līdzīgas preču zīmes

 • Līdzību ziņojums

  EUIPO piedāvā līdzību ziņojumu, kurā ir sniegts saraksts ar visām preču zīmēm, kas varētu ietekmēt jūsu pieteikumu. Agrākas preču zīmes var apdraudēt jūsu pieteikumu. Sarakstā ir norādīti gan preču zīmju nosaukumi, gan preces un pakalpojumi, par kuriem iesniegti pieteikumi.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka saraksts nav izsmeļošs. Jūsu preču zīmi var apstrīdēt arī tad, ja meklējumam nav rezultātu.

  Skatīt rezultātus
  Tiek parādīta tabula ar līdzīgu preču zīmju sarakstu. Lai skatītu papildu informāciju par rezultātiem, noklikšķiniet uz lupas ikonas tabulas skatījuma labajā pusē . Atvērsies jauns logs, kurā būs redzama lietojumprogrammā TMview pieejamā informācija.

  Jūs varat lejupielādēt un saglabāt PDF failu ar minēto informāciju, noklikšķinot uz pogas "Lejupielādēt PDF", kas atrodas zem rezultātu tabulas.

  Ja jums rodas šaubas par savu reģistrāciju, lūdziet juridisku konsultāciju intelektuālā īpašuma speciālistam.

 • Prasījumi

  Prioritātes prasījumi
  Jums jāatbild uz jautājumu, vai jūs pēdējo sešu mēnešu laikā esat iesniedzis tās pašas preču zīmes pieteikumu, – ja atbilde ir noliedzoša, noklikšķiniet uz pogas "Tālāk" un turpiniet.

  Ja atbilde ir apstiprinoša, rīkojieties šādi.

  • Nolaižamajā sarakstā atlasiet Pirmā pieteikuma valsts.
  • Ierakstiet preču zīmes nosaukumu (lauks tiks automātiski aizpildīts, ja preču zīmes dati būs pieejami TMview) un noklikšķiniet uz Importēt.
  • Varat ievadīt informāciju manuāli, noklikšķinot uz pogas Izveidot manuāli.
  • EUIPO vairs neizskata prioritātes prasījumus pēc būtības, vienīgi pārbauda, vai ir ievērotas formālās prasības.
  • Norādiet iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas datumu, numuru un valsti.
  • Prioritātes prasījumi tagad jāiesniedz kopā ar ES preču zīmes pieteikumu un tos vairs nevar iesniegt vēlākā posmā.
  • Vajadzīgie dokumenti, kas pamato prasījumu, jāiesniedz trijos mēnešos no pieteikuma iesniegšanas dienas.

  Piezīme. Ja apliecinošie dokumenti (attiecībā uz pirmo pieteikumu) nav nevienā no EUIPO valodām, Birojs var prasīt šo dokumentu tulkojumu.

  Senioritātes prasījumi
  Jums jāatbild uz jautājumu, vai jūs pēdējo sešu mēnešu laikā ES dalībvalsts līmenī jau esat reģistrējis to pašu preču zīmi, – ja atbilde ir noliedzoša, noklikšķiniet uz pogas Tālāk un turpiniet.

  Ja atbilde ir apstiprinoša, rīkojieties šādi.

  • Nolaižamajā sarakstā atlasiet dalībvalsti, kur preču zīme ir reģistrēta.

  • Ierakstiet preču zīmes nosaukumu (lauks tiks automātiski aizpildīts) un noklikšķiniet uz Importēt.

  • Varat ievadīt informāciju manuāli, noklikšķinot uz pogas Izveidot manuāli.

  • Izvēlieties atbilstošo variantu laukā Reģistrācijas veids.

  • Norādiet pieteikuma iesniegšanas datumu un numuru, reģistrācijas datumu un numuru, tad izvēlieties vajadzīgo dokumentu pievienošanas iespēju.

 

4. solis. Jūsu informācija

 • Konta izveidošana / pieteikšanās

  Jums ir divas iespējas.

  • Ja vēl neesat reģistrējies un jums nav EUIPO konta, jums jāreģistrējas, noklikšķinot uz pogas Izveidot kontu.
  • Ja esat EUIPO konta īpašnieks, ievadiet savus datus un noklikšķiniet uz pogas Pieteikties.

  Jūsu dati tiks importēti veidlapā un jums būs jāpievieno tikai trūkstošā informācija (pieteikuma iesniedzēja un/vai pārstāvja dati).

  ES preču zīmes pieteikumi trešo valstu rezidentiem/uzņēmumiem
  Jūs varat iesniegt ES preču zīmes pieteikumu, ja dzīvojat ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), bet jums jāieceļ pārstāvis.

 • Pieteikuma iesniedzējs un pārstāvis

  Pieteikuma iesniedzēju un/vai pārstāvi var pievienot, izmantojot divas metodes.

  Esoša pieteikuma iesniedzēja /pārstāvja pievienošana

  Ierakstiet pieteikuma iesniedzēja /pārstāvja vārdu — tiks parādīts esošo reģistra ierakstu saraksts — izvēlieties vajadzīgo un noklikšķiniet uz “Importēt”. Tiks parādīta informācija par pieteikuma iesniedzēju /pārstāvi. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot”, lai turpinātu. Šo metodi var izmantot, ja informācija ir ievadīta iepriekšējā reizē.

  Jauna pieteikuma iesniedzēja /pārstāvja pievienošana
  1. Ievadiet informāciju manuāli, noklikšķinot uz pogas “Izveidot jaunu”.
  2. Izvēlieties pieteikuma iesniedzēja /pārstāvja veidu no nolaižamās izvēlnes.
  3. Aizpildiet pārējo veidlapas daļu (obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti *).
  4. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot”, lai turpinātu.

  * Jūs nevarat pievienot pārstāvi, ja aizpildāt veidlapu kā pieteikuma iesniedzējs.

  Piezīme. Ja atzīmējat opciju “Ekonomiskie sakari”, jums būs jāaizpilda divi papildu lauki. Jums būs jānorāda ekonomisko sakaru veids, kāds jums ir ar pieteikuma iesniedzēju (piemēram, darba ņēmējs vai darījumu partneris u. tml.), kā arī būs jāpievieno jūsu darba devēja nosaukums.

  Asociācijas

  Iesniedzot pieteikumu asociācijas vārdā, lūdzu, ievadiet tikai asociācijas ID.

 

5. solis. Apstiprinājums un maksājuma veikšana

Šajā posmā varat aplūkot pieteikuma melnrakstu pirms iesniegšanas. Līdz iesniegšanai vēl varat mainīt datus.

Tad atvērsies maksājuma logs, kurā būs jāizvēlas maksāšanas metode. Maksājot ar bankas pārskaitījumu, ieteicams pierakstīt maksājumu darījuma kodu. Tas ļaus vieglāk identificēt maksājumu.

 • Pēc pieteikuma veidlapas iesniegšanas

  Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas jūs saņemsiet apstiprinājumu, ka jūsu pieteikums ir pareizi iesniegts, kā arī oficiālu pieteikuma numuru.

  Lūdzam ņemt vērā, ka jums ir jāreģistrē domēna “.eu” nosaukums, izmantojot akreditētu reģistratūru (saraksts pieejams reģistra tīmekļa vietnē).

  Jums ir arī jālejupielādē oficiālais apstiprinājums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka EUIPO neizsniedz apstiprinājuma kopijas.

  Informatīvos nolūkos e-iesniegšanas beigās, izmantojot WHOIS datubāzi, EUIPO sniedz informāciju par to “.eu” domēnu nosaukumu pieejamību, kas identiski preču zīmei, par kuru iesniegts pieteikums. Lietotāji var arī iestatīt brīdinājumus lietotāja vidē User area un eSearch, lai saņemtu informāciju, kad ir reģistrēts domēna “.eu” nosaukums, kas identisks viņu preču zīmes nosaukumam.

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit