Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Šajā sadaļā ietverta dokumentācija, kas saistīta ar EUIPO vides jomas mērķiem, kuri ir saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020” ilgtspējīgai izaugsmei. Darbavietu ilgtspējība EUIPO ir saistīta ar biroja darbību ietekmes uz vidi mazināšanu, un tā ir daļa no biroja integrēto pārvaldības sistēmu politikas.

EUIPO Vides deklarācija

 

Biroja Vides deklarācijā izklāstīts, kā birojs pārvalda savus resursus un samazina emisiju apjomu, lai mazinātu ietekmi uz vidi, īstenojot virkni mērķtiecīgu pasākumu.


PDF

Lēmums Nr. ADM-12-65

Lēmums par EMAS sistēmu un par Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju

Šajā izpilddirektora lēmumā ir izklāstīta biroja politika, kuras mērķis ir uzturēt EMAS reģistrāciju tā telpām un noteiktām darbībām, un tajā arī ir ietverta vides politika.


PDF

BREEAM® sertifikāts

Publicēts 2016. gada 30. septembrī

EUIPO sertifikāts, kas apliecina BREEAM® vides standartu īstenošanu tā infrastruktūras projektos.


PDF

ES vides vadības un
audita sistēma (EMAS)

 

EUIPO kopš 2008. gada stingri ievēro EMAS standartus, ko izstrādājusi Eiropas Komisija organizācijām un uzņēmumiem.


Plašāka informācija >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Nosaukums DIN Izveidots Skatījums
Can’t find what you are looking for? Request here
Lapa pēdējoreiz atjaunināta 23-11-2021
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit