Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Bankas pārskaitījumi

Lielākā daļa banku ārvalstu maksājumu veikšanai izmanto citu banku kā trešo personu un ne vienmēr nosūta visu nepieciešamo informāciju šādai bankai-trešai personai. Lūdzu, dodiet savai bankai skaidru norādījumu iekļaut šos datus pārskaitījumā.

Noskaidrojiet savā bankā, vai tā vai tās izmantotā banka-trešā persona iekasē maksu par pārskaitījuma veikšanu. Ja šāda maksa tiek iekasēta, pārliecinieties, vai mūsu kontā ir ieskaitīta pilna summa. Mēs esam devuši mūsu izmantotajām bankām norādījumus neiekasēt nekādu maksu.

Visbeidzot, veiciet maksājumu savlaicīgi! Samaksa jāveic noteiktā termiņā. Mēs iesakām dot maksājuma rīkojumu vismaz 10 dienas pirms termiņa beigām, lai nodrošinātu, ka maksājums tiks saņemts laikā. Ja tas netiks saņemts laikā, Jūsu tiesības būs apdraudētas.

 

Pamatnodeva par Jūsu preču zīmes pieteikumu

Pieteikuma datums ir Jūsu preču zīmes "dzimšanas diena". Jo drīzāk Jūs iegūstat savu preču zīmi, jo labāk. Ja Jūs vēlaties, lai pieteikuma iesniegšanas datums kļūst par pieteikuma datumu, tad viena mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas vienā no mūsu bankas kontiem jābūt ieskaitītai pamatnodevai 850 EUR apmērā. Ja mēs naudu saņemam pēc minētā termiņa, tad par pieteikuma datumu kļūst datums, kurā nauda ienāk mūsu kontā (ja vien ir izpildīti visi pārējie nosacījumi pieteikuma datuma saņemšanai). Atcerieties, ka mēs neizdodam maksājuma pieprasījumu. Nodrošināt naudas savlaicīgu saņemšanu ir Jūsu pienākums.

 

Iebildumu nodeva

Nodevai 320 EUR apmērā jābūt ieskaitītai vienā no mūsu bankas kontiem iebildumu perioda laikā, t. i., triju mēnešu laikā no brīža, kad publicē preču zīmi, pret kuru vēlaties iebilst. Pretējā gadījumā Jūsu iebildums netiks pieņemts.

Precīzai informācijai, lūdzu, skatiet mūsu ieteikumus saistībā ar maksājumiem ar bankas pārskaitījumu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.