Sertifikācijas preču zīmes

Sertifikācijas preču zīmes

Sertifikācijas preču zīmes ir jauna veida ES līmeņa preču zīmes, kaut arī atsevišķu ES valstu līmeņu sistēmās tās pastāv jau dažus gadus.

Eiropas Savienības sertifikācijas zīmi definē kā zīmi, kas “ļauj atšķirt preces vai pakalpojumus, kurus sertificē attiecīgās zīmes īpašnieks attiecībā uz materiālu, preču izgatavošanas veidu vai pakalpojumu izpildi, kvalitāti, precizitāti vai citām īpašībām, no precēm un pakalpojumiem, kuri nav šādi sertificēti.”

Pēc būtības ES sertifikācijas zīme attiecas uz konkrētu preču un pakalpojumu specifisko īpašību garantiju.

Tā norāda, ka preces un pakalpojumi, uz kuriem attiecas zīme, atbilst noteiktajam standartam, kas izklāstīts lietošanas noteikumos , un par to kontroli ir atbildīgs sertifikācijas zīmes īpašnieks neatkarīgi no tā uzņēmuma identitātes, kurā tajā brīdī ražo vai nodrošina attiecīgās preces un pakalpojumus, kā arī tajā brīdī izmanto sertifikācijas zīmi.

Sertifikācijas zīmes pieteikumu iesniedzējiem viņu pieteikumiem ir jāpievieno paziņojums par to, ka viņi iesniedz ES sertifikācijas zīmes pieteikumu.

Lietošanas noteikumi ir sertifikācijas zīmes būtība . Tie ir jāiesniedz pieteikuma divu mēnešu laikā un tajos jo īpaši jāiekļauj:

  • sertificējamo preču vai pakalpojumu īpašības;
  • sertifikācijas zīmes lietošanas nosacījumi;
  • testēšanas un uzraudzības pasākumi, kas jāveic sertifikācijas preču zīmes īpašniekam.

Attiecībā uz ES sertifikācijas zīmi pastāv divi svarīgi ierobežojumi. Pirmkārt, tās īpašnieks nevar būt persona, kuras uzņēmējdarbība ietver jebkādu sertificētu preču un pakalpojumu piegādi. Sertifikācijas zīmes īpašnieks nedrīkst izmantot zīmi attiecīgajām sertificētajām precēm un pakalpojumiem. Otrkārt, to nevar pieteikt nolūkā atšķirt preces vai pakalpojumus, kas sertificēti attiecībā uz ģeogrāfisko izcelsmi.

Sertifikācijas zīmju pieteikumi ir jāiesniedz attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, ko zīmes īpašnieks sertificēs. Lietošanas noteikumos ir jāiekļauj arī iesniegtās ES sertifikācijas zīmes preču un pakalpojumu saraksts.

Sertifikācijas preču zīme maksā 1500 EUR, ja to iesniedz elektroniski.

Plašāka informācija par maksām.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šīs sadaļas saturs ir paredzēts, lai sniegtu vispārīgu informāciju un vairotu izpratni par ES Preču zīmju regulu. Tas nav juridiski saistošs.
Mēs visiem lietotājiem stingri iesakām iepazīties ar Regulu (ES) 2015/2424, kas ir pieejama visās ES valodās.
Lūgums ņemt vērā, ka Biroja Vadlīnijas joprojām ir galvenais atskaites punkts Eiropas Savienības preču zīmju sistēmas lietotājiem un profesionāliem konsultantiem, kuri vēlas pārliecināties, ka viņu rīcībā ir jaunākā informācija par EUIPO izskatīšanas praksi.

Informācija par izmaiņām, kas stājās spēkā 2016. gada 23. martā, ir atrodama šeit.