Eiropas Savienības Preču zīmju regula

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2015/2424, ar kuru groza Kopienas preču zīmju regulu, ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Regula, ar kuru izdara grozījumus, stāsies spēkā 2016. gada 23. aprīlī. No šīs dienas Biroju sauks par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) un Kopienas preču zīmi sauks par Eiropas Savienības preču zīmi. Papildu informācija

Ievadiet identifikācijas kodu, lai aplūkotu oriģinālo dokumentu

Kods ir reģistrjutīgs