Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Klientu apkalpošana. Sūdzības

Sūdzību izskatīšana

Informējiet mūs, ja ir gadījusies kļūme vai arī mūsu sniegto pakalpojumu līmenis neatbilst gaidītajam. Mēs izvērtējam visas sūdzības, jo vēlamies mācīties no savām kļūdām, lai varētu sniegt vislabākos iespējamos pakalpojumus.

Sūdzību mēs parasti uztveram kā rakstiski paustu neapmierinātību ar EUIPO sniegtajiem pakalpojumiem un/vai ar EUIPO darba procesiem. Taču klientu apkalpošanas un sūdzību izskatīšanas darbinieki nav pilnvaroti atbildēt uz sūdzībām par EUIPO pieņemto lēmumu juridisko pamatojumu. Ja nepiekrītat kādam EUIPO lēmumam, varat iesniegt apelācijas sūdzību par lēmumiem, ko pieņēmuši ES preču zīmju un Kopienas dizainparaugu pārbaudītāji.

Ja jūsu sūdzība attiecas uz cilvēkresursu jautājumiem, nosūtiet savu jautājumu tieši mūsu Cilvēkresursu departamentam pa pastu vai e-pastu.

 

Kā iesniegt sūdzību

Sūdzību var iesniegt, izmantojot tiešsaistes veidlapu. Šis ir vēlamais veids, kā sazināties ar EUIPO, jo garantē, ka jūsu sūdzība tiks izskatīta nekavējoties. Savu sūdzību varat nosūtīt arī pa pastu.

Norādiet šādu informāciju (attiecīgā gadījumā), lai mēs varētu identificēt un analizēt jūsu lietu:

  • ESPZ/RKD lietas numurs;
  • sūdzības iesniedzēja identitāte (vārds, uzvārds);
  • sūdzības iesniedzēja adrese (iela, pilsēta, valsts, tālruņa numurs, e-pasts);
  • sūdzības iemesls.
 

Kas notiks tālāk

  1. Pēc sūdzības saņemšanas klientu apkalpošanas un sūdzību izskatīšanas darbinieki vienas darbdienas laikā nosūtīs jums sūdzības saņemšanas apstiprinājumu pa e-pastu vai pastu.
  2. Jūsu sūdzību steidzami izskatīs attiecīgo departamentu darbinieki, lai atbilstoši pakalpojumu hartā noteiktajiem standartiem sagatavotu rakstisku atbildi.
  3. Rakstiska atbilde uz sūdzību jums tiks nosūtīta deviņu darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas apstiprinājuma nosūtīšanas.
 

Ko darīt, ja joprojām neesat apmierināts

Ja neesat apmierināts ar iepriekš aprakstītā procesa rezultātu vai sūdzības izskatīšanas veidu, sazinieties ar mums atkārtoti, lai paustu savas bažas. EUIPO vadošie darbinieki atkārtoti izskatīs jūsu sūdzību un uz to sniegto atbildi.

Eiropas Ombuds

Ja esat Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, jūs varat arī iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam. Eiropas Ombuds izskata sūdzības par administratīvām kļūmēm Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās.

Pirms sūdzības iesniegšanas Eiropas Ombudam jums ir atbilstīgi administratīvā veidā jāvēršas EUIPO.

 
Lapa pēdējoreiz atjaunināta 27-04-2021
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit