Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Pārvēršana

Pārvēršana ir procedūra, kuru var piemērot Eiropas Savienības preču zīmēm (ESPZ) un starptautiskām reģistrācijām (SR).

Ja ES preču zīme pārstāj pastāvēt, to var pārvērst par preču zīmi, kas ir derīga noteiktās dalībvalstīs. Pārvēršana ir īpaši noderīga, risinot iespējamās problēmas ar ESPZ vienotību.

Piemēram, ja Eiropas Savienības preču zīmei ir problēma ar reģistrāciju tikai vienā vai dažās valstīs absolūta pamatojuma dēļ vai sakarā ar iebildumu, kas balstīts uz agrākām tiesībām, kuras derīgas tikai vienā vai noteiktās valstīs, ESPZ pieteikuma iesniedzējs var pieteikt ESPZ pārvēršanu par individuālu valsts preču zīmes pieteikumu citās valstīs, kurās nav piemērojami šie pamatojumi.

Starptautisko reģistrāciju var pārvērst par ES dalībvalstu valsts preču zīmes pieteikumu un Madrides Nolīguma puses apzīmējumu vai Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Madrides protokola nolīguma puses apzīmējumu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, ieskatieties mūsu Vadlīnijās par preču zīmēm.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.