Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Paplašinātā meklēšana

Ar "Paplašināto meklēšanu" dod iespēju veikt detalizētu meklēšanu, izmantojot vairākus meklēšanas kritērijus. Paplašinātās meklēšanas var tikt pielāgotas, lai meklētu konkrētus vārdus, frāzes ar konkrētiem vārdu vai rakstzīmju salikumiem un tiesību normas, cita starpā.

Paplašinātās meklēšanas opcija ļauj Jums meklēt dokumentus jebkurā no četrām cilnēm: Preču zīmju lēmumi, Dizainparaugu lēmumi, valstu tiesu spriedumi vai prejudiciālie nolēmumi. Ievērojiet, ka valstu tiesu spriedumi ir atrodami vienīgi trešajā cilnē un pārējās cilnēs tiek ietverta informācija par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO), Vispārējo tiesu un Eiropas Savienības Tiesu.

 • Preču zīmju lēmumu cilne

  Šajā cilnē Jūs varat piemērot filtrus zem šādiem virsrakstiem:

  • Informācija par lēmumu
  • Īpašnieki un pārstāvji
  • Izskatīšana
  • Iebildumi
  • Anulēšana
  • Apelācijas padomes
  • Vispārējā tiesa/Eiropas Savienības Tiesa

  Katra no šīm nodaļām var tikt paplašināta, lai parādītu papildu meklēšanas kritērijus, uzklikšķinot uz lejupvērstās bultiņas lejupvērstā bultiņa Lai paslēptu nodaļu, uzklikšķiniet uz augšupvērstās bultiņas augšupvērstā bultiņa.

 • Dizainparaugu lēmumu cilne

  Šajā cilnē Jūs varat piemērot filtrus zem šādiem virsrakstiem:

  • Informācija par lēmumu
  • Informācija par pieteikumu
  • Spēkā neesamība
  • Apelācijas padomes
  • Vispārējā tiesa/Eiropas Savienības Tiesa

  Katra no šīm nodaļām var tikt paplašināta, lai parādītu papildu meklēšanas kritērijus, uzklikšķinot uz lejupvērstās bultiņas lejupvērstā bultiņa Lai paslēptu nodaļu, uzklikšķiniet uz augšupvērstās bultiņas augšupvērstā bultiņa.

 • Valstu tiesu spriedumu un prejudiciālo nolēmumu cilne

  Šajās divās cilnēs visi meklēšanas lauki ir aktivizēti pēc noklusējuma. Īpaši meklēšanas lauki var tikt pievienoti vairākas reizes, dodot Jums iespēju, piemēram, pievienot papildu meklējamos vārdus vienai meklēšanai

 • Paplašinātās meklēšanas kritēriji

  Paplašinātās meklēšanas kritēriji ļauj Jums veikt detalizētu meklēšanu lēmumiem un spriedumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu, EUIPO datubāzē.

  Paplašinātās meklēšanas funkcijas noklusējuma meklēšanas kritēriji ir parādīti eSearch Case Law saskarnes labajā pusē. Papildu meklēšanas kritēriji tiek uzskaitīti saskarnes kreisajā pusē.

  Meklēšanas kritēriju pievienošana
  Uzklikšķiniet uz dažādiem meklēšanas kritērijiem izvēlnes kreisajā pusē, lai pievienotu tos Jūsu meklēšanai. Uzreiz parādīsies attiecīgais teksts.

  Meklēšanas kritēriju dzēšana
  Lai dzēstu meklēšanas kritērijus no saraksta, uzklikšķiniet uz dzēšanas ikonas "X" labajā pusē opcijai, ko Jūs vēlaties dzēst.

  Lai dzēstu laukā(-os) ievadītos datus un lai nomainītu "nosacījuma meklēšanas operatoru(-s)" uz nosacījuma iestatījumu, uzklikšķiniet uz pogas "Dzēst" tabulas apakšā.

  Lai atiestatītu noklusējuma meklēšanas kritērijus, uzklikšķiniet uz pogas "Atiestatīt noklusējumu" zem tabulas.

 • Nosacījuma meklēšanas operatori

  Ar "Nosacījuma meklēšanas operatoriem" (un, vai, izņemot) nodrošina detalizētāku meklēšanu pēc dažādiem meklēšanas kritērijiem. Tie ir sagrupēti nolaižamās izvēlnēs meklēšanas kritēriju lauku kreisajā pusē. Ir spēkā šādi noteikumi:

  • un – lieto gadījumos, kad meklēšanā pievienojami papildu termini;
  • vai – lieto gadījumos, kad meklēšanā nodrošināmi alternatīvi termini;
  • izņemot – lieto gadījumos, kad meklēšanā izslēdzami konkrēti termini.

  Nosacījuma meklēšanas operatori attiecas tikai uz meklēšanas kritērijiem, kas uzskaitīti tajā pašā rindā.

 • Teksta meklēšanas opcijas

  Teksta meklēšanas kritērijiem izmanto šādus noteikumus:

  • "Teksts" tiek definēts kā jebkura burtciparu rakstzīme. Jebkāda rakstzīme var būt ierakstīta teksta laukā, bet zvaigznīte (*), jautājuma zīme (?), defise (-) un divkāršotas pēdiņas (" ") ir īpašas aizstājējzīmes ar īpašām funkcijām. Plašākai informācijai par tiem aplūkojiet zemāk redzamo nodaļu par aizstājējzīmēm.
  • Teksta lauks nav reģistrjutīgs, t. i., rakstot 'coke' vai 'Coke' Jūs saņemsiet tos pašus rezultātus.
  • Meklēšanas sistēma nav jutīga pret īpašām rakstzīmēm, t .i., rakstot 'Müller' iegūsiet to pašu rezultātu, kā rakstot 'Muller'.
  • Aizstājējzīmes (*) un (?) var tikt iekļautas jebkurā meklējamo vārdu virknes vietā, un tās var tikt izmantotas, ja viena vai vairākas rakstzīmes nav zināmas.
 • Aizstājējzīmes

  Aizstājējzīmi var izmantot, lai veiktu īpašas funkcijas meklēšanā.

  Jautājuma zīme (?)
  Aizstāj vienu nezināmu rakstzīmi.

  Piemēram, ja Jūs rakstāt 'compl?ment', iegūtajos meklēšanas rezultātos būs iekļauti abi 'complement' un 'compliment'.

  Meklējamo vārdu rindā var iekļaut vairāk nekā vienu jautājuma zīmi.

  NB! Jautājuma zīme (atšķirībā no zvaigznītes) neaizstāj atstarpes rakstzīmi.

  Zvaigznīte (*)
  Tā aizstāj vienu vai vairākas nezināmas rakstzīmes (ieskaitot atstarpes).

  Piemēram, ja Jūs rakstāt 'compl?ment', iegūtajos meklēšanas rezultātos būs iekļauti abi — 'complement' un 'compliment'.

  Meklējamo vārdu rindā zvaigznīti var lietot kopā ar jautājuma zīmi.

  Piemēram, ievadot "admis*", Jūs saņemsiet rezultātus, kas ietver vārdus 'admission', 'admissible' un 'admissibility'.

  Divkāršotas pēdiņas (" ")
  Ieliekot vārdu vai frāzi divkāršotās pēdiņās, meklētājprogrammai norāda, ka jāmeklē rezultāti, kas satur tikai šo konkrēto frāzi.

  Piemēram, ierakstot 'translation of evidence', Jūs saņemsiet tikai dokumentus, kas satur frāzi 'translation of evidence', un nesaņemsiet dokumentus, kas satur frāzi 'translations of evidence', vai dokumentus ar vārdu 'translation', kam nesekoturpinājums 'of evidence'.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.