Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Nodevas

EUIPO nodevu sistēma atšķirsies no OHIM izmantotās nodevu sistēmas. Pamata nodevas sistēma, kas aptver līdz pat trim preču un pakalpojumu klasēm, tiks mainīta uz sistēmu, saskaņā ar kuru nodevas aptver vienu preču/pakalpojumu klasi.

Attiecībā uz nodevām ar grozījumu regulu ievieš šādas izmaiņas:

  • jaunu pieteikumu iesniegšanas un atjaunošanas nodevu sistēmu, kurā nodeva jāmaksā par katru atsevišķu klasi;
  • Birojam maksājamo nodevu vispārēju samazinājumu;
  • KPZ maksu regulas noteikumus iekļauj pamatregulējumā.
 

Maksājiet par to, kas Jums nepieciešams

Kopienas preču zīme ietvēra aizsardzību trim klasēm; nodeva bija 900 EUR par elektronisku pieteikumu un 1050 EUR par papīra formāta pieteikumu. Saskaņā ar grozījumu regulu Birojs izmantos sistēmu, saskaņā ar kuru nodevas aptver vienu preču/pakalpojumu klasi. Tas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzēji faktiski maksā mazāku nodevu, ja viņi piesakās tikai vienai klasei, tādu pašu nodevu iepriekš minētajā apmērā, ja viņi piesakās divām klasēm, un lielāku nodevu, ja viņi piesakās trim vai vairāk klasēm. Atjaunošanas nodevas visos gadījumos ir būtiski samazinātas, un tās ir vienā līmenī ar pieteikuma iesniegšanas nodevām; samazinātas ir arī nodevas par iebildumiem, anulēšanu un apelāciju.

 

Pieteikuma iesniegšanas nodevas (elektroniska pieteikumu iesniegšana)

KPZ (vecā sistēma) Nodeva ESPZ (jaunā sistēma) Nodeva
Pirmā klase 900 EUR līdz trim klasēm Pirmā klase 850 EUR
Otrā klase Otrā klase 50 EUR
Trešā klase Trešā klase 150 EUR
Ceturtā klase un visas turpmākās klases 150 EUR Ceturtā klase un visas turpmākās klases 150 EUR
 

Atjaunošanas nodevas (elektroniska pieteikumu iesniegšana)

KPZ (vecā sistēma) Nodeva ESPZ (jaunā sistēma) Nodeva
Pirmā klase 1350 EUR līdz trim klasēm Pirmā klase 850 EUR
Otrā klase Otrā klase 50 EUR
Trešā klase Trešā klase 150 EUR
Ceturtā klase un visas turpmākās klases 400 EUR Ceturtā klase un visas turpmākās klases 150 EUR
 

Jauna Eiropas Savienības sertifikācijas zīme

Eiropas Savienības sertifikācijas zīmes tiks ieviestas 21 mēneša laikā. Tās sniegs iespēju "sertifikācijas iestādei vai organizācijai atļaut sertifikācijas sistēmas dalībniekiem lietot minēto zīmi kā apzīmējumu precēm vai pakalpojumiem, kuri atbilst sertifikācijas prasībām" (ESPZR 74.b pants). Reģistrācijas maksa par ES sertifikācijas zīmi būs tāda pati kā par ES kolektīvo preču zīmi, proti, 1800 EUR (1500 EUR elektroniska pieteikuma gadījumā), 50 EUR par otro klasi, 150 EUR par trešo klasi un visām turpmākām klasēm.

 

Citas maksas

Kā jau iepriekš norādīts, tika samazinātas Birojam sniedzamās maksas. Daži piemēri:

Saistībā ar ES preču zīmi Maksa (vecā sistēma) ESPZ (jaunā sistēma)
Iebildumi 350 EUR 320 EUR
Anulēšana 700 EUR 630 EUR
Apelācija 800 EUR 720 EUR
 

Jaunu pieteikumu iesniegšana

ES preču zīmes pieteikuma, paziņojuma par iebildumiem, pieteikuma par atcelšanu vai spēkā neesamību (anulēšanu) vai apelācijas (kas saistīta ar ES preču zīmēm) iesniegšanas datums nosaka maksu, kas ir jāsamaksā (pēc jaunās vai vecās sistēmas).

Ja pieteikuma/paziņojuma iesniegšanas datums ir datums pirms jaunās regulas stāšanās spēkā (piemēram, pirms 23.03.2016.), tiks piemērota maksa pēc vecās sistēmas, pat ja maksājums ir izdarīts pēc datuma, kad stājas spēkā jaunā regula. Tas arī ietver aprēķinu jebkādām uzcenojuma maksām par nokavētu maksājumu, ja piemērojams. Ja pieteikuma/paziņojuma iesniegšanas datums ir datums pēc jaunās regulas stāšanās spēkā (piemēram, 23. martā vai pēc 23.03.2016.), maksa tiks aprēķināta pēc jaunās sistēmas. Tas izriet no principa, ka pieteikums/paziņojums tiek uzskatīts par iesniegtu (tiklīdz tiek apmaksāta maksa par iesniegšanu), ņemot vērā tā faktisko iesniegšanas datumu.

Piemēram, ja trīs mēnešu periods, kurā var iesniegt iebildumus, ir no 01.02.2016. līdz 30.04.2016., un iebildums tiek iesniegts 01.03.2016., iebilduma iesniedzējam būs jāsamaksā maksa pēc vecās sistēmas (proti, 350 EUR) Tomēr, izmantojot to pašu piemēru, ja iebildums tiek izsniegts 15.04.2016, iebilduma iesniedzējam būs jāsamaksā maksa pēc jaunās sistēmas (proti, 320 EUR). Iebilduma iesniedzējs var neiesniegt iebildumu 01.03.2016. un nogaidīt līdz 30.04.2016., lai samaksātu maksu pēc jaunās sistēmas, tāpēc ka, neskatoties uz to, ka maksājums tiks veikts trīs mēnešu ilgā iebildumu iesniegšanas periodā, paziņojuma par iebildumu iesniegšana (un ar to saistītās juridiskās sekas) tika veikta pirms jaunās regulas stāšanās spēkā datuma.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.