Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Pieejamības meklēšana

 

Lai pārbaudītu, vai jūsu preču zīme vai dizainparaugs jau ir reģistrēts, var izmantot šādus bez maksas pieejamus Biroja tiešsaistes meklēšanas rīkus: TMview, DesignView un/vai eSearch plus.


EUIPO piedāvā līdzību ziņojumu, kurā ir sniegts saraksts ar visām preču zīmēm, kuras varētu ietekmēt jūsu pieteikumu. Agrākas preču zīmes var apdraudēt jūsu pieteikumu. Sarakstā ir norādīti gan preču zīmju nosaukumi, gan preces un pakalpojumi, par kuriem iesniegti pieteikumi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka saraksts nav izsmeļošs. Jūsu preču zīmi var apstrīdēt arī tad, ja veiktajai meklēšanai nav rezultātu.
Turklāt EUIPO tiešsaistes datubāzes eSearch plus un TMview dod lietotājiem iespēju veikt pieejamības meklēšanu un ir bez maksas pieejamas visiem lietotājiem.


Jā. Gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs, aizpildot paplašināto pieteikuma veidlapu, ir to pieprasījis. Attiecībā uz katru ES preču zīmju pieteikumu un starptautisko reģistrāciju, kas attiecināta uz ES, Birojs pieteikuma pārbaudes procedūras gaitā sagatavo Eiropas Savienības meklēšanas rezultātu ziņojumu. Šajā ziņojumā norādītas agrākās identiskas vai līdzīgas ES preču zīmes vai agrāk iesniegti identiski vai līdzīgi ES preču zīmju pieteikumi, un uz ES attiecinātas starptautiskas reģistrācijas identiskām, un līdzīgām preču un pakalpojumu klasēm. Meklēšanā ietilpst agrāk iesniegtās zīmes ar precēm un pakalpojumiem, kas ietverti tajā pašā klasē, kā arī konfliktējošās klasēs, kurās parasti iekļautas līdzīgas preces un pakalpojumi.
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu sadaļu reģistrācijas process .


Nē, EUIPO neveic meklēšanu pēc individuāla pieprasījuma. Šādu meklēšanu veic privāti uzņēmumi, kuri nav komerciāli saistīti ar EUIPO.
Turklāt, lai veiktu meklēšanu, visiem lietotājiem bez maksas ir pieejama EUIPO tiešsaistes datubāze eSearch plus un meklēšanas rīks DesignView .
Lai saņemtu plašāku informāciju par EUIPO datubāzēm un rīkiem, lūdzu, apskatiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Datubāzes.
Papildu informācija par RKD reģistrācijas procesu.


Šajos ziņojumos norāda jebkuras agrākās valsts preču zīmes, valsts preču zīmju pieteikumus vai preču zīmes, kas reģistrētas saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, kuri ir spēkā attiecīgajās dalībvalstīs, ja tādas ir konstatētas un uz tām var atsaukties saskaņā ar ESPZR 8. pantu, vēršoties pret ESPZ pieteikuma reģistrāciju, vai norāda, ka meklējumā šādas tiesības nav konstatētas. Par šiem ziņojumiem ir jāmaksā attiecīga meklēšanas nodeva.

Starptautisko reģistrāciju, kas attiecinātas uz ES, turētājiem, kuri vēlas pieteikties uz valsts meklējumiem, jānosūta pieprasījums un jāsamaksā attiecīgā nodeva Birojam viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas no WIPO par starptautisko reģistrāciju.

Pieprasījums veikt valsts meklējumu nozīmē to, ka visi iesaistīto valstu biroji veic meklēšanu. Šāda “visu vai neko” politika nozīmē to, ka pieteikuma iesniedzējs nevar izvēlēties, kuri tieši iesaistītie biroji veic meklēšanu.


Nodevā par pieteikuma iesniegšanu ietilpst maksa par ES meklēšanas rezultātu ziņojumiem. Valsts meklēšanas rezultātu ziņojumi ir fakultatīvi. Abi ziņojumu veidi pieteikuma iesniedzējam jāpieprasa ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas laikā vai, ja tiek pieteikta starptautiska reģistrācija (SR), kas attiecināta uz ES, viena mēneša laikā pēc dokumentācijas pārsūtīšanas no WIPO uz EUIPO. Nodeva par valsts meklēšanas rezultātu ziņojumiem ir 12 EUR par katru biroju, kas piedalās meklēšanā.
Kopš 2014. gada 1. janvāra 5 valstu biroji piedalās šajā fakultatīvajā meklēšanas sistēmā un veic meklēšanu savos valsts reģistros, proti, Čehijas Republikas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas un Slovākijas biroji. Tātad nodevas kopsumma, kas jāmaksā par valsts meklēšanas rezultātu ziņojumiem, ir 60 EUR.

Lai saņemtu papildu informāciju par meklēšanas rezultātu ziņojumiem, skatiet Pamatnostādnes, B daļa, Izskatīšana, 1. sadaļa, Lietas izskatīšana.


Agrāku ES preču zīmju īpašniekiem vai agrāku ES preču zīmju pieteikumu iesniedzējiem tiek nosūtītas uzraudzības vēstules, kurās norādīts, ka varētu būt skartas viņu tiesības. Šai vēstulei ir informatīvs raksturs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par konstatējumu konflikta esamībai vai par to, ka iesaistītās preces un pakalpojumi ir tiešām identiski vai līdzīgi. Pie šāda konstatējuma var nonākt tikai EUIPO, pieņemot galīgo lēmumu iebildumu vai anulēšanas procedūru rezultātā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo jautājumu, skatiet Pamatnostādnes B daļa, Izskatīšana, 1. sadaļa, Lietas izskatīšana.


Eiropas Komisija .eu domēna vārda pārvaldībai ir norīkojusi bezpeļņas organizāciju EURid. Šī organizācija arī aktīvi aizsargā pret krāpšanu “.eu” domēna īpašnieku tiesības.
Jaunumi par .eu domēniem.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.