Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Fast track” nosacījumi

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) mēs piedāvājam preču zīmes pieteikuma iesniedzējiem iespēju pieteikumus pārbaudīt un publicēt ātrāk, ja tie atbilst “Fast track” nosacījumiem.

Kad EUIPO saņem pieteikumu, mūsu darbinieki to pārbauda, lai noteiktu, vai tā varētu būt derīga preču zīme. Jo sarežģītāks pieteikums, jo ilgāks laiks mūsu darbiniekiem vajadzīgs, lai to pārbaudītu. Tāpēc pieteikumus, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem, EUIPO apstrādā ātrāk un tie ātrāk sasniedz reģistrācijas procesa pirmo soli, proti, pieteikuma publicēšanu. Šo paātrināto procedūru mēs saucam par “Fast track”.


Pārbaudes periods “<i>Fast track</i>” režīmā ir īsāks.

 

Kādas ir priekšrocības?

 • Tas ir ātrāk. Jūsu pieteikumu var publicēt divreiz īsākā laikā vai vēl ātrāk salīdzinājumā ar parastajiem pieteikumiem.
 • Tas ir drošāk. Izmantojot “Fast track” pieteikumu, jāizvēlas preces un pakalpojumi no terminu datubāzes, ko jau ir apstiprinājis EUIPO un visi ES intelektuālā īpašuma biroji un kas zināma kā Saskaņotā datubāze (HDB). Tas lielā mērā novērš trūkumus, un jūs varat būt drošs, ka esat izdarījis pareizo izvēli.

Plašākai informācijai par mūsu pakalpojumu standartiem skatiet EUIPO pakalpojumu hartu mūsu kvalitātes lapā.

 

Kā es varu panākt atbilstību “Fast track” nosacījumiem?

Pastāv šādi divi pamatnosacījumi sekmīgam “Fast track” pieteikumam:

 • Terminu datubāzē, ko jau ir apstiprinājis EUIPO, jāatlasa preces un pakalpojumi, uz kuriem attieksies jūsu preču zīme. Piecu soļu veidlapa ir izstrādāta, lai jums palīdzētu izdarīt izvēli un jūsu pieteikumu varētu apstrādāt “Fast track” režīmā.
 • Jums iepriekš ir jāsamaksā, jo mūsu pārbaudītāji var sākt pārbaudīt jūsu pieteikumu tikai tad, kad maksājums ir veikts. Ja maksājums ir veikts uzreiz un pieteikuma iesniegšanas un pārbaudes laikā nav konstatēti nekādi trūkumi, jūsu pieteikumu apstrādās “Fast track” režīmā.

Ja maksājat no norēķinu konta, lūdzam ņemt vērā, ka jūsu konts tiks debitēts nekavējoties. Ja maksājat ar bankas pārskaitījumu, pārskaitījums jāveic uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas. 

Lai gan daži pieteikumi var atbilst paātrinātās kārtības “Fast track” nosacījumiem to iesniegšanas brīdī, vēlāk tie var zaudēt atbilstību šiem nosacījumiem. Iemesls var būt kāda nepilnība, piemēram, preču zīmei, ko vēlaties reģistrēt, nav pietiekamas atšķirtspējas. Ja jūsu pieteikums būs zaudējis atbilstību “Fast track” nosacījumam, jūs informēs rakstveidā.

 

Visi “Fast track” visi nosacījumi

 1. Pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietai jābūt Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Pretējā gadījumā pieteikuma iesniedzējam jānorāda likumīgs pārstāvis.
 2. Preču zīme nedrīkst būt kolektīva preču zīme vai sertifikācijas zīme.
 3. Pieteikumā nepieprasiet valsts vai Eiropas meklēšanas ziņojumu.
 4. Attiecībā uz prioritātes vai senioritātes prasījumiem:
  • nedrīkst būt norādīti prioritātes/senioritātes prasījumi vai,
  • ja prioritātes/senioritātes prasījums ir norādīts, preču zīmes, uz kurām tas attiecas, var importēt no TMView datubāzes pieteikšanās procesa laikā, vai,
  • ja ir norādīts prioritātes/senioritātes prasījums un saistītā(-s) preču zīme(-es) nav TMView datubāzē, jāpievieno atbilstošā apliecība.
 5. Ja ir pieprasīta izstādīšanas prioritāte, “Fast track” pieteikums joprojām ir iespējams, ja pielikumā pievieno atbilstošo apliecību.
 6. Preču zīmei jāatbilst kādam no šiem veidiem: vārdiska, grafiska, telpiska vai skaņas zīme.
 7. Ja preču zīme ir grafiska vai telpiska zīme, pieteikt krāsas vairs nav iespējams
 8. Ja preču zīme ir grafiska, telpiska vai skaņas zīme, jāiekļauj attiecīgie derīgi pielikumi.
 9. Visi termini preču un pakalpojumu sarakstā jāatlasa terminu datubāzē, ko jau ir apstiprinājis EUIPO.
 10. Maksājums jāveic, izmantojot kādu no pieņemtajiem maksājuma veidiem. Tomēr “Fast track” gadījumā nedrīkst maksāt no trešās personas norēķinu konta.
 11. Uz nodevu maksājumiem attiecas šādi nosacījumi:
  • kredītkartes — nav īpašu prasību;
  • bankas pārskaitījumi — pieteikuma iesniedzējs (1) izmanto maksājuma transakcijas kodu, ko ģenerē veidlapa, un preču zīmes numuru, lai identificētu lietu, (2) apņemas nekavējoties pārskaitīt summu un (3) vēlams, veic atsevišķu maksājumu par katru iesniegto pieteikumu.
  • Ja maksājumu veic no norēķinu konta, pieteikuma iesniedzējam maksājuma veidlapā jāizvēlas “Debitēt tagad”.
 12. Ja pieteikuma valoda nav kāda no EUIPO piecām valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu), pieteikuma iesniedzējam jāpiekrīt Biroja piedāvātajam tulkojumam otrajā valodā, kas ir kāda no piecām apstiprinātajām valodām.

Maksājumi, kas veikti ar bankas pārskaitījumu, norādot atbilstošo transakcijas kodu, jāsaņem EUIPO deviņās dienās pēc pieteikuma iesniegšanas. Kavēšanās gadījumā EUIPO nevar garantēt “Fast track” standartu savlaicīgu piemērošanu.

Izdrukāt visus nosacījumus
 

Visi termiņi ir norādīti tikai kā piemērs un nav Birojam saistoši.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.