Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Nodevas un to apmaksa

 

Jūs varat aplūkot nodevu sistēmu tīmekļa vietnes sadaļā “Nodevas un maksājumi”. Šajā lapā ir arī nodevu kalkulators, lai Jūs varat aprēķināt nodevu kopējo apjomu atkarībā no dizainparaugu skaita un iespējamā atlikšanas pieprasījuma.

Plašāku informāciju par nodevām un maksājumiem skatiet Pamatnostādņu A  daļas “Vispārīgi noteikumi” 3.  sadaļā “Nodevu, izmaksu un maksu maksājumi”.


Reģistrētu Kopienas dizainparaugu nodevas var tikt apmaksātas ar bankas pārskaitījumu vai no norēķinu konta. Turklāt Jūs varat maksāt ar kredītkarti vai debetkarti, ja pieteikumu iesniedzat tiešsaistē.

Papildu informācija par nodevām un maksājumiem.


Reģistrācijas publicēšanas nodevas jāmaksā vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu.
Ja iesniedzat atlikšanas pieprasījumu, atlikšanas nodeva aizstāj publicēšanas nodevu. Atlikšanas nodeva ir jāmaksā atlikšanas perioda beigās. Ja īpašnieks publicēšanu ir lūdzis agrāk, nodeva ir jāsamaksā pirms šā perioda beigām.

EUIPO neizsniedz apmaksas pieprasījumu. Ja ir vajadzīgs apliecinājums par maksājumu, to var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi information@euipo.europa.eu.

Ja ir piešķirts pieteikuma iesniegšanas datums, nodevas netiek atmaksātas, izņemot gadījumu, kad nodevu summa, ko pieteikuma iesniedzējs samaksājis, nav pietiekama, lai segtu attiecīgās reģistrācijas un publicēšanas (vai attiecīgā gadījumā atlikšanas) nodevas par dizainparaugu vai vismaz vienu dizainparaugu kombinētajā pieteikumā.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.