Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Pārbaude

Pārbaudes pieteikumu var iesniegt Eiropas Savienības preču zīmes (ESPZ) pieteikuma iesniedzējs/īpašnieks, reģistrēta Kopienas dizainparauga (RKD) pieteikuma iesniedzējs/turētājs vai jebkuras šīs puses pārstāvis jebkurā reģistrācijas procedūras brīdī vai pēc tās.

Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu pamatnostādnēs par preču zīmēm un dizainparaugiem.

Lietu pārbaudei var pieteikties jebkura trešā persona, ja:

  • pārbaudei pieteiktie lietas dokumenti neattiecas uz EUIPO darbinieka izslēgšanu vai iebildumu viņu dalībai attiecīgajā procesā;
  • pārbaudei pieteiktie lietas dokumenti nav dokumenti, kurus izmanto lēmumu un atzinumu sagatavošanai;
  • pārbaudei pieteiktie lietas dokumenti nav marķēti kā konfidenciāli; ja tie ir konfidenciāli, pārbaudes pieteikuma iesniedzējam jāpierāda, ka viņiem ir likumīga un sevišķi svarīga interese veikt pārbaudi;
  • ESPZ pieteikums ir publicēts Eiropas Savienības Preču zīmju biļetena A daļā vai uz RKD neattiecas publikācijas atlikšana. Ja vēl tiek gaidīta ESPZ pieteikuma publikācija vai ja RKD publikācija ir atlikta, pārbaudes pieteikuma iesniedzējs joprojām var saņemt pārbaudi, ja viņš var pierādīt, ka:
    1. ESPZ vai RKD pieteikuma iesniedzējs ir piekritis šai pārbaudei;
    2. ESPZ vai RKD pieteikuma iesniedzējs ir apliecinājis, ka pēc preču zīmes vai dizainparauga reģistrācijas viņi izmantos tiesības pret personu, kas pieprasa pārbaudi.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.