Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Lokarno klasifikācija (dizainparaugi)

Lokarno klasifikācija ir starptautiska rūpniecisko dizainparaugu klasifikācijas sistēma, kuru pārvalda Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir sagatavojis produktu sarakstu, kas ir pazīstams kā EuroLocarno saraksts, kura pamatā ir Lokarno klasifikācija un kurš ir paredzēts to preču klasificēšanai, kas ir norādītas reģistrētajos Kopienas dizainparaugos (RKD) un RKD pieteikumos.

Norādot preces dizainparauga pieteikumā, pieteikumu iesniedzējiem stingri iesaka izmantot Lokarno vai EuroLocarno klasifikācijas terminus, lai izvairītos no reģistrēšanas procedūras kavēšanās, ko var radīt nepieciešamība tulkot iesniegtos terminus. Šo vispārīgo terminu lietošana uzlabos arī meklēšanas iespējas RKD datubāzēs un veicinās lielāku pārredzamību.

Lokarno klasifikācijā var meklēt, izmantojot EuroLocarno meklēšanas rīku, kurš ir pieejams visās oficiālajās Eiropas Savienības (ES) valodās.

 • Meklēšanas kritēriji
  Ievadiet terminu meklēšanas laukā vai izvēlieties klasi (un pēc tam vajadzības gadījumā apakšklasi) no nolaižamās(-ajām) izvēlnes(-ēm). Ierakstus teksta laukā var apvienot ar klases (un apakšklases) izvēli, lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus.

  Ievadiet Jums vajadzīgo terminu meklēšanas laukā un uzklikšķiniet uz pogas “Meklēt”. Ievadot atslēgas vārdu, meklēšanas laukā darbojas automātiskas pabeigšanas funkcija.

  Lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus, izvēlieties Jums vajadzīgo klasi no nolaižamajām izvēlnēm, kas atrodas virs meklēšanas lauka. Apakšklases izvēlnes opcijas var mainīt tikai pēc tam, kad esat izvēlējies klasi.

  Meklēšanas valodu var mainīt nolaižamajās izvēlnēs, kas atrodas virs meklēšanas pogas.

  NB! Meklēšanas sistēma meklēs terminus tikai izvēlētajā valodā.
   
 • Teksta meklēšanas opcijas
  Teksta meklēšanas laukā tiek izmantoti šādi apzīmējumi:
  • Teksts tiek definēts kā jebkura burtciparu rakstzīme. Teksta laukā var ierakstīt jebkuru rakstzīmi. Tomēr zvaigznīte (*), jautājuma zīme (?) un dubultpēdiņas (“ ”) ir īpašas aizstājējzīmes ar specifiskām funkcijām. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu par aizstājējzīmēm.
  • Teksta lauks nav reģistrjutīgs, t. i., rakstot “coke” vai “Coke”, Jūs saņemsiet vienādus rezultātus.
  • Meklēšanas sistēma nav jutīga pret īpašām rakstzīmēm, t. i., rakstot “Müller”, Jūs saņemsiet tādus pašus rezultātus kā, rakstot “Muller”.
  • Jebkurā meklēšanas virknes vietā var ievietot aizstājējzīmes (*) un (?), kā arī izmantot tās, ja viena vai vairākas rakstzīmes nav zināmas.
    
 • Aizstājējzīmes
  • Aizstājējzīmi var izmantot, lai aizstātu citu rakstzīmi vai rakstzīmju virkni.
  • Jautājuma zīme (?)
   Aizstāj vienu nezināmu rakstzīmi.
   Piemēram, ja Jūs rakstāt “compl?ment”, iegūtajos meklēšanas rezultātos būs iekļauts gan vārds “complement”, gan “compliment”.
   Meklēšanas virknē var iekļaut vairākas jautājuma zīmes.
   NB! Jautājuma zīme (atšķirībā no zvaigznītes) neaizstāj atstarpes rakstzīmi.
  • Zvaigznīte (*)
   Tā aizstāj vienu vai vairākas nezināmas rakstzīmes (ieskaitot atstarpes).
   Piemēram, ja Jūs rakstāt “compl*ment”, iegūtajos meklēšanas rezultātos būs iekļauts gan vārds “compliment”, gan vārdkopa “Complete Management”.
   Meklēšanas virknē zvaigznīti var lietot kopā ar jautājuma zīmi.
   Piemēram, rakstot “*1?3” rezultāts būs “123” un “Farmacia +123”.
  • Dubultpēdiņas (“ ”)
   Vārda vai frāzes ielikšana dubultpēdiņās sašaurina meklēšanu, aprobežojoties tikai ar pēdiņās esošo rakstzīmju meklēšanu.
   Piemēram, rakstot ““Hello”” rezultāts būs “Hello”.
    
 • Meklēšanas rezultāti
  Meklēšanas rezultāti ir redzami tabulā, ko veido trīs slejas — “Klase”, “Ražojuma norāde” un “Tulkojums”.

  Klases un apakšklases kodi ir norādīti slejā “Klase”.

  Sleju “Ražojuma norāde” var aplūkot citās ES valodās, uzklikšķinot uz bultiņas ikonas slejā “Tulkojums”.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.