Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Pārvaldīt

Eiropas Savienības preču zīmes (ESPZ) var pārdot, licencēt, pārveidot un pagarināt to reģistrāciju. Reģistrētu preču zīmju izmaiņas publicē Eiropas Savienības preču zīmju biļetenā.

 

Kā būt vienmēr aizsargātam?

ESPZ reģistrācija ir derīga 10 gadus, bet to var pagarināt neierobežoti daudz reižu. Ik pēc 10 gadiem jums būs jāizlemj, vai vēlaties pagarināt savas preču zīmes reģistrāciju. Lēmums ir atkarīgs no jūsu zīmola stratēģijas.

Vai vēlaties, lai jūsu preču zīme arī turpmāk būtu aizsargāta?

Pagarināt 

Pastāv šādas trīs iespējas.

 1. Pagarināt. Veicot reģistrācijas pagarināšanu tiešsaistē, maksa ir 850 EUR vienai klasei, 50 EUR otrai klasei un 150 EUR trešajai un pārējām klasēm. Ja vēlaties aizsardzību visā ES arī turpmāk, veiciet reģistrācijas pagarināšanu tiešsaistē.


 2. Pārvērst. Ja vēlaties saglabāt savu preču zīmi tikai atsevišķās dalībvalstīs, jūs to varat darīt, pārvēršot savu ES preču zīmi reģistrētās valsts preču zīmēs. Intelektuālā īpašuma tilts


 3. Atteikties. Ja nolemjat nepagarināt savas preču zīmes reģistrāciju ES, ar to saistītās tiesības zaudē spēku.

 

Kad pagarināt reģistrāciju?

Jums ir pienākums pārliecināties par reģistrācijas pagarināšanas termiņu. Tomēr Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) parasti informēs jūs vai jūsu pārstāvi sešus mēnešus pirms termiņa beigām par to, ka tuvojas jūsu preču zīmes reģistrācijas pagarināšanas termiņš. Birojs informē arī visas pārējās personas, kurām ir tiesības uz jūsu ES preču zīmi, piemēram, licenciātus.

Reģistrācija jāpagarina un reģistrācijas pagarināšanas nodeva jāsamaksā pēdējos sešos mēnešos pirms jūsu preču zīmes derīguma termiņa beigām. Veidlapu var iesniegt līdz pat reģistrācijas termiņa beigām.

Ja neesat ievērojis termiņu, bet tomēr vēlaties pagarināt savas preču zīmes reģistrāciju, jūs to varat izdarīt vēl sešus mēnešus pēc termiņa beigām, tomēr tādā gadījumā tiek piemērots 25 % uzcenojums.

Katrs periods, sākot no pirmā saraksta, beidzas ar nākamajā sarakstā norādīto soli.

 • Reģistrācijas periods
 • Reģistrācijas pagarināšana tiešsaistē
  Parastā nodeva
 • Novēlota reģistrācijas pagarināšana tiešsaistē
  Papildu nodeva
  (25 % uzcenojums)
 • 10.6.2007.

  Iesniegšanas datums
 • 11.12.2016.

  Reģistrācijas pagarināšanas perioda sākums
 • 10.6.2017.

  Pēdējā diena reģistrācijas pagarināšanai ar parasto nodevu
 • 10.12.2017.

  Pēdējā reģistrācijas pagarināšanas iespēja

Kā pagarināt reģistrāciju?

EUIPO iesaka veikt reģistrācijas pagarināšanu tiešsaistē, jo tā ir ātrākā, lētākā un vienkāršākā metode. Pastāv arī drukāta versija, ko var nosūtīt pa pastu vai ar kurjeru. Pagarinot reģistrāciju ar drukātu versiju, nodeva ir 1000 EUR, savukārt pagarinot tiešsaistē — 850 EUR. Neaizmirstiet, ka, pagarinot preču zīmes reģistrāciju, to nav iespējams mainīt. Jūs varat ierobežot to preču un pakalpojumu sarakstu, kam pieteicāties pirms 10 gadiem, bet nav iespējams pievienot jaunas preces vai pakalpojumus.

Informējiet mūs par izmaiņām savos datos

Piemēram, informējiet mūs, kad mainās jūsu vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese vai kontaktinformācija.

Ieviesiet izmaiņas savā personīgajā informācijā.

Lietotāja vide User Area 

Kāpēc?

Ja neesat iecēlis sev pārstāvi, mums būs nepieciešams sazināties ar jums tieši. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai jūs informētu mūs par visām jūsu personīgās informācijas izmaiņām. Pat ja esat iecēlis pārstāvi, jūsu interesēs ir nodrošināt jūsu darbības informācijas aktualitāti. Mums vai trešai personai var rasties nepieciešamība sazināties ar jums.

 

Kad?

Nav oficiāla termiņa informēšanai par izmaiņām. Jo drīzāk informēsiet mūs par izmaiņām, jo labāk.

 

Kā to izdarīt?

Ja jums ir pārstāvis, informējiet viņu, un viņš izdarīs visu pārējo. Informācijas izmaiņas var veikt arī, izmantojot savu tiešsaistes lietotāja vidi User Area. Vienkārši ieejiet savā lietotāja vidē un, izmantojot opciju izvēlni, veiciet attiecīgās izmaiņas savā personīgajā informācijā.

Izmaiņas personīgajā informācijā nedrīkst ietekmēt pieteikuma iesniedzēja / īpašnieka identitāti. Pieteikuma iesniedzēja identitātes izmaiņas sauc par nodošanu.

Juridiskām personām var būt tikai viena reģistrētā adrese. Šaubu gadījumā EUIPO var pieprasīt pierādījumus par juridisko statusu vai adresi.

Norādot savu identifikācijas numuru, jums nav jāuzrāda visas jums piederošās tiesības. Izmaiņas automātiski attieksies uz visām šīm tiesībām.

Vai es varu pārdot vai iznomāt savu ES preču zīmi?

Jūsu preču zīme ir materiāla vērtība. Īpašumtiesības uz to var tikt licencētas vai pārdotas. Galvenā atšķirība starp šīm iespējām ir tāda, ka, nododot savu ES preču zīmi, jūs neatgriezeniski nododat īpašumtiesības citai personai, savukārt, to licencējot, jūs paturat īpašumtiesības. Tas ir līdzīgi mājas pārdošanai vai iznomāšanai. Kad panākta vienošanās, jums ir jāinformē EUIPO par noteikumiem.

Iesniedziet reģistra ierakstu ātri un viegli tiešsaistē

Pieteikties 

Īpašumtiesību licencēšana un nodošana — informācija
Tas, vai jūs izlemjat licencēt vai nodot savu ES preču zīmi, ir jūsu ziņā. EUIPO tikai vēlas būt pārliecināti par reģistrētā rezultāta pareizību. Daži jautājumi, kas jāapsver

Licencēt vai nodot?

 
  Nodošana Licencēšana
Nodeva Nav administratīvās nodevas. Administratīvā nodeva ir 200 EUR par preču zīmi.
Maksimālā nodeva ir 1000 EUR (ja visās licencēs ir viena un tā pati persona).
Ģeogrāfiskais aptvērums Jūsu tiesības tiks nodotas visā ES. Tiesības var licencēt konkrētās ES valstīs.
Laiks Jūsu tiesības tiks nodotas bez laika ierobežojuma. Jūs varat licencēt savas tiesības uz noteiktu termiņu.
Preces un pakalpojumi Jūs varat nodot tikai daļu no sava preču un pakalpojumu saraksta. Jūs varat licencēt tikai daļu no sava preču un pakalpojumu saraksta.
 

Kad?

Tiklīdz ir panākta vienošanās starp jums un citu personu, dariet mums to zināmu.

 

Kā to izdarīt?

Jums ir jāpieprasa, lai nodošana vai licence tiek reģistrēta reģistrā — šo pieprasījumu sauc par reģistra ierakstu. Jūs varat iesniegt ierakstu ātri un vienkārši tiešsaistē vai pa pastu vai ar kurjeru.

Ja abām pusēm ir iecelts viens un tas pats profesionālais pārstāvis (un tas pārstāv pašreizējo īpašnieku), šis pārstāvis var veikt pieprasījumu jūsu vārdā. Šādos gadījumos jums nav jāiesniedz nodošanas vai licencēšanas akta kopija.

Kāpēc pārskatīt savu darbības jomu pēc reģistrācijas?

Jūs, iespējams, vēlēsieties pārskatīt savas ES preču zīmes aizsardzības jomu vai nu stratēģisku saistītu apsvērumu, vai ārēju faktoru dēļ, piemēram, ja konkurents draud apstrīdēt jūsu tiesības, ja jūs nesašaurināsiet savas ES preču zīmes darbības jomu. Atcerieties, ka jūs varat tikai sašaurināt savas preču un pakalpojumu specifikācijas darbības jomu. Jūs nevarat to paplašināt. Ja jūs sašaurināt savas ES preču zīmes darbības jomu pēc tās reģistrācijas, mēs to saucam par daļēju atteikšanos.

Pieprasīt pilnīgu vai daļēju atteikšanos

Pieteikties 

 

Kad jāpārskata darbības joma pēc reģistrācijas?

Nekavējoties. Vienkārši informējiet mūs! Tomēr lūdzam atcerēties, ka vēlāk jūs nedrīkstēsiet atjaunot savu sākotnējo sarakstu.

 

Kā pārskatīt darbības jomu pēc reģistrācijas?

Vienkāršākais veids ir izmantot daļējas atteikšanās tiešsaistes veidlapu. Jūsu pieprasījumu varat parakstīt jūs vai jūsu pārstāvis, un tam jābūt skaidram un nepārprotamam. Lūdzam ņemt vērā, ka pēc aizsardzības darbības jomas ierobežošanas jauna reģistrācijas apliecība netiks izsniegta. Jaunu apliecību izsniedz tikai tad, ja EUIPO ir jāveic labojums savas vainas dēļ. Ja vēlaties saņemt jaunu dokumentu (apliecinātu vai neapliecinātu), jūs varat to pieprasīt ar lietas pārbaudes tiešsaistes veidlapu.

Ko vēl jūs varat darīt ar savām tiesībām?

Ir arī citi, mazāk izplatīti veidi, kā rīkoties ar savām tiesībām. Vairāk informācijas varat atrast savā lietotāja vidē User Area, bet kopējais pārskats ir sniegts šeit.

Aizpildīt citus pieprasījumus tiešsaistē

Pieteikties 

 • Pārvēršana. Šis ir tilts starp ES preču zīmēm un valsts preču zīmēm. Ja jūsu pieteikums tiek noraidīts vai jūsu ES preču zīme beidz pastāvēt vai nu tāpēc, ka esat no tās atteicies, vai tāpēc, ka tā ir atteikta vai anulēta, jūs varat to pārvērst vienā vai vairākos valsts pieteikumos. Pārvērsta valsts preču zīme saglabā savu ES preču zīmes iesniegšanas datumu. IĪ tilts

   


 • Sadalīšana. Jūs varat sadalīt savu ES preču zīmi divās vai vairākās preču zīmēs.

   


 • Lietu tiesības. Jūs varat izmantot savu preču zīmi kā nodrošinājumu.


 • Agrāka izcelsme. Šī iespēja ļauj jums pieprasīt agrāku izcelsmi agrākai valsts preču zīmei (vai agrākai kādā dalībvalstī spēkā esošai starptautiskai reģistrētai preču zīmei). Šādā gadījumā ar ES preču zīmes pieteikumu tiek konsolidētas agrākas valsts reģistrācijas. Ja pretendējat uz vienas vai vairāku reģistrētu valsts preču zīmju agrāku izcelsmi un agrākas izcelsmes prasība tiek pieņemta, jūs varat pieņemt lēmumu nepagarināt agrākās valsts reģistrācijas. Ja atsakāties no savas agrāk reģistrētās valsts preču zīmes vai ļaujat beigties tās termiņam, nekas nav mainījies, jo agrāk reģistrētā preču zīme joprojām ir reģistrēta. Agrākas izcelsmes pieprasījumu var iesniegt divu mēnešu laikā pēc ESPZ pieteikuma datuma vai pēc tās reģistrācijas.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.