Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Iebildumi

Izmantojot iebildumu tiešsaistes iesniegšanas iespēju, jūs EUIPO tīmekļa vietnē varat iesniegt paziņojumu par iebildumiem pret Eiropas Savienības preču zīmi vai starptautisku reģistrāciju, nosūtīt saistītos pielikumus un ievadīt vajadzīgo norēķinu informāciju.

Pēc tiešsaistes veidlapas iesniegšanas jūsu pieprasījumam piešķir iebildumu numuru.

Sistēma automātiski veic paziņojuma par iebildumiem iepriekšēju pārbaudi kā daļu no pieņemamības pārbaudes, lai noteiktu, vai sniegtā informācija nav kļūdaina. Attiecībā uz iebildumiem, kuru pieņemamību nevar pārbaudīt automātiski, EUIPO pārbaudītāji veic pilnu pārbaudi.

Izlasiet mūsu pamatnostādnes, lai uzzinātu sīkāku informāciju par pieņemamības pārbaudi. 

 

Inter Partes iebildumu veidlapas aizpildīšanas soļi

 • Vispārīga informācija

  Paziņojuma par iebildumiem tiešsaistes veidlapā ir šādas sadaļas:

  • atsauce,
  • procesa veids,
  • iebildumu iesniedzējs(-i),
  • pārstāvji,
  • apstrīdētā vienība,
  • iebildumu pamati un pamatojums,
  • argumenti un pierādījumi,
  • nodevas samaksa,
  • paraksts.

  Sistēma ļauj iesniegt paziņojumu par iebildumiem tikai tad, ja ir aizpildīti visi obligātie lauki. Obligātie lauki ir apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti *.

  Ievadiet atsauci

  Šī sadaļa nav obligāta.

  Iebildumu iesniedzējs vai pārstāvis, kas rīkojas iebildumu iesniedzēja vārdā, var izveidot savu atsauces numuru, kuram jāsatur ne vairāk kā 30 rakstzīmes un kurš var būt jebkura burtu, ciparu un/vai simbolu kombinācija. Tajā nedrīkst būt atstarpes.

  Atlasiet procesa veidu

 • Iebildumu iesniedzējs

  Šī sadaļa ir obligāti jāaizpilda. Jāsniedz informācija par vismaz vienu iebildumu iesniedzēju.

  Ja iebildumu iesniedzējs jau ir iesniedzis EUIPO Eiropas Savienības preču zīmes vai dizainparauga pieteikumu vai paziņojumu par iebildumiem, tiem jau ir piešķirts EUIPO ID (identifikācijas) numurs. Ja zināt šo numuru, ievadiet to teksta laukā, atlasiet to no automātiskās pabeigšanas saraksta un noklikšķiniet uz “Importēt”. Pārējie lauki aizpildīsies automātiski.

  Ja iebildumu iesniedzējam nav EUIPO ID numura, jums jāaizpilda visa nepieciešamā informācija par iebildumu iesniedzēju, vispirms iedaļas “Izveidot jaunu iebildumu iesniedzēju” nolaižamajā izvēlnē atlasot iebildumu iesniedzēja veidu. Iebildumu iesniedzējs var būt juridiska persona vai fiziska persona. Obligāti jāaizpilda turpmāk norādītie lauki.

  Fiziskām personām (pieteikuma iesniedzēja veids ir privātpersona(-s))

  • Vārds
  • Uzvārds
  • Valstspiederība
  • Valsts
  • Iela un mājas numurs
  • Pilsēta

  Juridiskām personām (pieteikuma iesniedzēja veids ir uzņēmums/sabiedrība)

  • Juridiskais nosaukums
  • Juridiskā forma
  • Reģistrācijas valsts
  • Valsts
  • Iela un mājas numurs
  • Pilsēta

  Juridiska persona
  Ja iebildumu iesniedzējs ir juridiska persona, jānorāda oficiālais nosaukums, ieskaitot juridisko formu, piemēram, “Incorporated”, “Sociedad Anónima”, “Aktiengesellschaft” u. tml. Juridisko formu var saīsināt ierastajos veidos, piemēram, “Inc.”, “S.A.”, “AG” u. tml. Jānorāda arī valsts, kurā juridiskajai personai ir mītnes vieta.

  Fiziska persona
  Ja iebildumu iesniedzējs ir fiziska persona, jānorāda uzvārds, vārds un valstspiederība.

  Mēs iesakām norādīt pēc iespējas plašāku kontaktinformāciju (pasta indeksu, tālruņa numurus).

  Ja ir vairāk nekā viens iebildumu iesniedzējs, papildu iebildumu iesniedzējus var pievienot, atlasot iebildumu iesniedzēja veidu tajā pašā nolaižamajā izvēlnē. Kad iebildumu iesniedzēji ir izveidoti, varat tos skatīt, rediģēt un dzēst, noklikšķinot uz attiecīgajām darbību pogām iebildumu iesniedzēju tabulā.

  Neaizmirstiet noklikšķināt uz pogas “+Pievienot”, lai atlasīto vai jaunizveidoto iebildumu iesniedzēju iekļautu veidlapā.

 • Pārstāvis

  Ja nevienam no iebildumu iesniedzējiem Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) nav oficiālas adreses, galvenās darījumdarbības vietas vai reāla un strādājoša tirdzniecības uzņēmuma, tiem jābūt profesionālam pārstāvim, kas to pārstāv visos EUIPO procesos.

  Pārstāvju sarakstu var atrast EUIPO tīmekļa vietnē.

  Iebildumu iesniedzējs var izvēlēties pārstāvi arī tad, ja tam Eiropas Ekonomikas zonā ir oficiāla adrese, galvenā darījumdarbības vieta vai reāls un strādājošs tirdzniecības uzņēmums.

  Ja pārstāvim iepriekš ir piešķirts EUIPO ID numurs, ievadiet šo numuru teksta laukā, atlasiet to no automātiskās pabeigšanas saraksta un noklikšķiniet uz “Importēt”. Pārējie lauki aizpildīsies automātiski.

  Ja pārstāvim nav ID numura, visi lauki jāaizpilda manuāli. Lai izveidotu jaunu pārstāvi, iedaļas “Izveidot jaunu” nolaižamajā izvēlnē jāatlasa pārstāvja veids. Jauns pārstāvis var būt vai nu praktizējošs jurists, vai darbinieks kā pārstāvis.

  Praktizējošs jurists
  Ja pārstāvis ir praktizējošs jurists, jānorāda uzvārds un vārds. Praktizējošu juristu pēc izvēles var sasaistīt ar pastāvošu pārstāvju apvienību. Ja jums jau ir zināms apvienības ID numurs, ievadiet to teksta laukā, atlasiet to no automātiskās pabeigšanas saraksta un noklikšķiniet uz “+Pievienot”. Apvienības nosaukums tiks augšupielādēts veidlapā. Alternatīvi varat aizpildīt teksta lauku “Apvienības nosaukums” manuāli. Varat meklēt apvienības ID numuru, noklikšķinot uz saites “Izmantot eSearch plus”.

  Darbinieks kā pārstāvis
  Ja pārstāvis ir tiešs iebildumu iesniedzēja darbinieks, pietiek norādīt viņa vārdu un uzvārdu. Ja darbinieks, kas ir pārstāvis, strādā uzņēmumā (reālā un strādājošā uzņēmumā Eiropas Ekonomikas zonā), kuram ir ekonomiski sakari ar iebildumu iesniedzēju, jānorāda uzņēmuma nosaukums un ekonomisko sakaru veids.

  Iesakām sniegt pietiekamu kontaktinformāciju, tostarp, vārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

  Pastāv arī iespēja izveidot EUIPO pārstāvi – šajā gadījumā parādās ziņojums par papildu pārbaudi, ko EUIPO veic pirms pārstāvja iekļaušanas EUIPO profesionālo pārstāvju sarakstā.

  Pēc informācijas par pārstāvi ievadīšanas noklikšķiniet uz “+Pievienot”, lai šo informāciju iekļautu pieteikumā.

 • Apstrīdētā vienība

  Jums jānorāda, vai jūsu iebildumi attiecas uz Eiropas Savienības preču zīmes (ES preču zīme) pieteikumu vai starptautisku reģistrāciju (SR).

  Lūdzu, norādiet tā ES preču zīmes pieteikuma vai SR numuru, kuru apstrīdat, un noklikšķiniet uz pogas "Importēt vienību"; ja pret ES preču zīmes pieteikumu vai SR ir iespējams iesniegt iebildumus, informācija tiek aizpildīta automātiski. Ja pret ES preču zīmes pieteikumu vai SR nav iespējams iesniegt iebildumus, parādās ziņojums, ka iebildumus nevar iesniegt.

  Iebildumu procesa valoda jāizvēlas saskaņā ar Eiropas Savienības Preču zīmju regulas 146. pantu. Tai jābūt vienai no apstrīdētā pieteikuma divām valodām, ja tā ir kāda no piecām oficiāli atzītajām EUIPO valodām. Kad ES preču zīmes pieteikums ir atlasīts, tiek parādītas pieņemamās iebildumu procesa valodas (ja pirmā valoda nav kāda no piecām oficiāli atzītajām EUIPO valodām, tā neparādās kā iespēja).

  Lauks "Iebildumu joma" attiecas uz precēm un pakalpojumiem, pret kuriem tiek iesniegti iebildumi. Pēc noklusējuma ir atlasīts lauks "Pret visām precēm un pakalpojumiem".

  Ja iebildumi attiecas tikai uz daļu no ES preču zīmes pieteikuma vai SR precēm un pakalpojumiem, izvēlieties otru iespēju, t. i., "Pret daļu no precēm un pakalpojumiem pieteikumā, proti:", un norādiet, kuras preces/pakalpojumi tiek apstrīdēti. Jūs varat dzēst veselas klases un/vai terminus no vienas klases. Lai dzēstu visu klasi, noklikšķiniet uz krustiņa (X) augšpusē pa kreisi no klases. Lai dzēstu daļu no klases, atlasiet dzēšamos elementus, noklikšķinot uz tiem vai izmantojot peles vilkšanas un nomešanas funkciju; pēc šīs darbības parādīsies jauna poga "Dzēst atlasītos vārdus", uzklikšķiniet uz tās, lai dzēstu izlasi no klases. Lai atgrieztos uz sākotnējo versiju, noklikšķiniet uz pogas "Atiestatīt".

 • Iebildumu pamati

  Izvēloties pantu, saskaņā ar kuru pievienot pamatus, parādīsies iebildumu pamatojuma pievienošanas opcija.

  Paziņojumā par iebildumiem jāiekļauj vismaz viens iebildumu pamatojums.

  Tabulā parādīts, kuriem pamatiem iebildumu pamatojumi ir piemērojami.

  Pamats

  Iebildumu pamatojums

  8. panta 1. punkta a) apakšpunkts
  8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

  ES preču zīmes pieteikums, valsts preču zīmes reģistrācija/pieteikums, starptautiska reģistrācija, starptautisks pieteikums, labi pazīstama preču zīme (Parīzes konvencijas 6. bis pants)

  8. panta 5. punkts

  ES preču zīmes pieteikums, valsts preču zīmes reģistrācija/pieteikums, starptautiska reģistrācija, starptautisks pieteikums

  8. panta 3. punkts

  ES preču zīmes pieteikums, valsts preču zīmes reģistrācija/pieteikums, valsts preču zīmes reģistrācija/pieteikums ārpus ES, starptautiska reģistrācija, starptautisks pieteikums, labi pazīstama preču zīme (Parīzes konvencijas 6. bis pants), nereģistrēta preču zīme

  8. panta 4. punkts

  Nereģistrēta preču zīme, cits apzīmējums, ko izmanto tirdzniecībā

  Pamats

  Atveidojuma veids

  8. panta 6. punkts

  Vārdiska

  Pēc atbilstošā iebildumu pamatojuma atlases jāaizpilda visi norādītie obligātie lauki un jāizvēlas "+Saglabāt".

  Ievadītā informācija parādīsies turpmāk redzamajā tabulā. Iebildumu pamatojumus var dzēst, noklikšķinot tabulā uz pogas "Dzēst", kas apzīmēta ar krustiņu (x) un atrodas blakus elementam, kuru vēlaties dzēst. Vienā paziņojumā par iebildumiem var iekļaut vairākus iebildumu pamatojumus, noklikšķinot tabulā uz pogas "+", kas atrodas blakus elementam, kuram vēlaties pievienot papildu pamatojumu.

 • Argumenti un pierādījumi

  .

 • Paraksts.

  Šī sadaļa ir obligāta.

  Pirms galīgās iesniegšanas jums "jāparaksta" elektroniskais paziņojums par iebildumiem, attiecīgajos elektroniskās veidlapas laukos norādot savu vārdu, uzvārdu un amatu.

  Jums ir iespēja pievienot otru parakstītāju, izvēloties "Pievienot otru parakstītāju". Atļauts izmantot ne vairāk kā divus parakstus. Sniedzot paraksta informāciju, jūs apstiprināt, ka esat pārbaudījis informāciju un vēlaties parakstīt un iesniegt pieteikuma veidlapu.

 • Nodevas samaksa

  Šī sadaļa ir obligāta.

  Iebildumu nodeva EUIPO jāsaņem iebildumu perioda laikā.

  Ja iebildumu nodeva tiek saņemta pēc iebildumu perioda beigām, bet maksājuma uzdevums bankai ir dots iebildumu perioda pēdējo desmit dienu laikā, saskaņā ar Kopienas preču zīmes maksu regulas 8. panta noteikumiem iebildumu procesu var turpināt, ja:

  • iebildumu iesniedzējs iesniedz pierādījumus par maksājuma uzdevuma došanu iebildumu perioda pēdējo desmit dienu laikā UN
  • iebildumu iesniedzējs samaksā papildu maksu 10 % apmērā no iebildumu nodevas (divkāršs nosacījums).

  Papildu maksa nav jāmaksā, ja persona var pierādīt, ka maksājuma uzdevums bankai ir dots vairāk nekā desmit dienas pirms maksājuma perioda beigām. Ja iebildumu nodeva nav saņemta iebildumu periodā vai nav piemērojams iepriekš minētais noteikums, uzskata, ka paziņojums par iebildumiem nav iesniegts.

  EUIPO neizsniedz maksājuma pieprasījumus.

  Ņemiet vērā, ka nodevu maksājumi jāveic eiro.

  Plašāka informācija par EUIPO preču zīmju nodevām un maksājumiem

 • Veidlapas iesniegšana

  Jūsu iebildumu veidlapa tiek pārbaudīta, lai novērstu nepareizu datu vai trūkstošas informācijas iespēju; ja tiek konstatētas problēmas, parādās kļūdas ziņojums.

  Pēc veidlapā minētās informācija validēšanas jūs tiksiet novirzīts uz apstiprināšanas lapu, kurā ir aplūkojama visa pieteikuma informācija, ko gatavojaties iesniegt. Līdz iesniegšanai vēl varat mainīt datus.

   

 • Saglabāšana, izdrukāšana un atiestatīšana

  Jūs varat saglabāt iebildumu veidlapu savā lietotāja vidē. Aizpildot pieteikuma veidlapu, jūs to jebkurā brīdī varat saglabāt kā melnrakstu. Noklikšķiniet veidlapas labās puses ailē uz pogas "Saglabāt melnrakstu". Melnrakstam var piekļūt lietotāja vides sadaļā “Melnraksti”.

  Opcija "Saglabāt veidlapas datus XML formātā" ļaus jums eksportēt informāciju XML formātā un to atkārtoti izmantot vēlāk, izmantojot opciju "Importēt datus no XML faila".

  Veidlapu varat izdrukāt jebkurā pieteikuma iesniegšanas procesa brīdī. Iesakām pirms iesniegšanas vēlreiz rūpīgi pārskatīt paziņojumu par iebildumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā posmā paziņojums par iebildumiem vēl nav iesniegts. Izdrukāto kopiju neuzskata par iesniegšanas pierādījumu.

  Atiestatīšana – ja vēlaties pieteikumu aizpildīt no jauna, noklikšķiniet uz pogas "Atiestatīt veidlapu", un visi iepriekš aizpildītie lauki tiks notīrīti un informācija dzēsta.

  Lai iesniegtu iebildumu veidlapu, noklikšķiniet uz "Tālāk". Jūs tiksiet novirzīts uz maksājumu platformu un pēc norēķinu informācijas ievadīšanas saņemsiet apstiprinājumu, ka process ir veiksmīgi pabeigts. Jums tiks piešķirts iebildumu numurs, kas būs jāizmanto kā atsauce turpmākajā saziņā ar EUIPO, un turpat būs redzams iesniegšanas datums un laiks (Centrāleiropas laiks). Noklikšķinot uz pogas "Lejupielādēt apstiprinājumu" tiks ģenerēts PDF fails ar pieteikuma saņemšanas apstiprinājumu, vajadzības gadījumā maksājuma uzdevumu un paziņojumu par iebildumiem.

  Iesakām izdrukāt vai saglabāt pieteikuma apstiprinājumu, jo EUIPO neizsniedz tā kopijas. Tikai "eCommunication" lietotāji saņem kopiju lietotāja vides paziņojumu iesūtnē.

  Iesakām pārbaudīt arī, vai pievienoto failu skaits sakrīt ar augšupielādēto failu skaitu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.