Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Īpašumtiesības

Aizpildot pieteikuma veidlapu, Jums vajadzēs norādīt savus datus.

  • Sniegtā informācija tiks izmantota, lai Jūs skaidri identificētu kā preču zīmes vienīgo īpašnieku.
  • Iespējams, mēs sazināsimies ar Jums gadījumā, ja mums būs vajadzīga papildu informācija reģistrācijas procesa laikā vai pēc tam.

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs pastāvīgi mūs informētu par visām Jūsu personīgās informācijas izmaiņām, piemēram, jaunu kontakttālruņa numuru u. tml.

Kāda informācija Jums jāsniedz?

Ja esat iepriekš iesniedzis mums pieteikumu, Jums ir tikai jāieraksta Jums piešķirtais unikālais identifikācijas numurs. Izmantojot šo numuru, mēs izgūstam Jūsu informāciju, un Jums nav nepieciešams to ierakstīt atkārtoti.

Jūs varat atrast savu identifikācijas numuru vai nu iepriekšējā sarakstē, vai izmantojot eSearch lietojumprogrammu.

Iesniedzot pieteikumu pirmo reizi, Jums ir jānorāda sava informācija. Tā tiks saglabāta datnē visas turpmākās sarakstes vajadzībām.

Jums ir jānorāda, vai iesniedzat pieteikumu kā uzņēmums vai kā privātpersona.

Ikonu izmanto, ja īpašnieks ir uzņēmums, ko veido persona un ēka

Uzņēmums

Uzņēmumiem ir jāsniedz šāda informācija:

  • pilns nosaukums un juridiskais statuss
  • reģistrācijas valsts
  • adrese
Ikonu izmanto, ja īpašnieks ir privātpersona, ko veido persona

Privātpersona

Privātpersonām ir jāsniedz šāda informācija:

  • vārds un uzvārds
  • valstspiederība
  • adrese

Abos gadījumos ir ļoti svarīgi, lai Jūs norādītu mums arī e-pasta adresi, tālruņa numuru un faksa numuru (ja tāds ir), lai mēs varētu viegli ar Jums sazināties.

EUIPO sazināsies ar Jums?

Vienkāršākais un ātrākais veids, kā ar mums sazināties, ir izmantot savu lietotāja vidi tiešsaistes User area.

Dodieties uz EUIPO´ pārvaldības rīku User area.

Tā Jums nodrošina drošu platformu, ar kuras palīdzību Jūs varat elektroniski sazināties ar EUIPO.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs pieņemam e-pasta sūtījumus tikai neoficiālai saziņai.

Vai Jums ir obligāti jāieceļ savs pārstāvis?

Parasti pieteikumu iesniedzējiem nav vajadzīgs pārstāvis. Tomēr, kad ne uzņēmējdarbības vieta, ne uzņēmuma faktiskā atrašanās vieta, ne juridiskā adrese neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā, ir nepieciešams iecelt pārstāvi visām Biroja procedūrām, izņemot pieteikuma iesniegšanu. Eiropas Ekonomikas zonā ietilpst visas Eiropas Savienības dalībvalstis un Islande, Lihtenšteina, Norvēģija.

Pārstāvis var būt kāda no turpmāk minētajām personām.

Advokāts (vai tam līdzvērtīga persona atkarībā no valsts)

Advokāts, kas kvalificēts kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un kura darbības vieta arī atrodas EEZ. Turklāt viņam jābūt tiesīgam darboties kā pārstāvim ar preču zīmēm un/vai dizainparaugiem saistītos jautājumos attiecīgajā valstī.

Profesionāls pārstāvis

Profesionāls pārstāvis, kura vārds norādīts EUIPO uzturētajā sarakstā.

Fiziskas vai juridiskas personas darbinieks

Tādu fizisku vai juridisku personu darbinieks, kura dzīvesvieta vai galvenā uzņēmējdarbības vieta, vai arī reāls un strādājošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums atrodas Eiropas Ekonomikas zonā, var pārstāvēt citas juridiskas personas, ja starp abām juridiskajām personām ir ekonomiska saikne.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.