Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

 

Pieejamības meklēšana

Ja kāds cits jau ir reģistrējis jūsu preču zīmi, tā vairs nav pieejama. Jūs varat ietaupīt laiku un naudu, pirms pieteikšanas meklējot preču zīmes, kas var konfliktēt ar jūsu preču zīmi. Eiropas Savienībā (ES) ir vairāk nekā 11 miljoni reģistrētu preču zīmju.

Meklēšanu var veikt bez maksas, un informācija var būt ļoti svarīga jūsu pieteikumam. Ja kādam jau pieder preču zīme, iespējams, tās īpašnieks vēlēsies iebilst pret jūsu pieteikumu.

ES preču zīmes

Reģistrētas preču zīmes varat meklēt, izmantojot divas atšķirīgas datubāzes.

Dodieties uz <i>eSearch</i> <i>plus</i> — <i>EUIPO</i> datubāzi

eSearch plus ir EUIPO piekļuve ES preču zīmju un reģistrēto Kopienas dizainparaugu datubāzei. Tajā varat atrast, vai kāds pie mums ir reģistrējis līdzīgu preču zīmi. Ar eSearch plus varat arī veikt attēlu meklēšanu un attēlu uzraudzību, atrast pārstāvi vai meklēt biļetenā.

Iet uz <i>Designview</i>, Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

TMview datubāzē ir ietverta informācija, kas apkopota no visiem ES valstu intelektuālā īpašuma birojiem, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) un vairākiem starptautiskiem partnerbirojiem ārpus ES par preču zīmju pieteikumiem un reģistrētām zīmēm. Preču zīme, kas pieteikta vai reģistrēta valsts līmenī pirms jūsu preču zīmes, var apdraudēt jūsu pieteikumu.

Meklēšanas metodes

Ir trīs pamatfaktori, kas jāņem vērā, analizējot meklēšanas rezultātus: termiņš, apzīmējums, kā arī preces un pakalpojumi. Šo faktoru pārbaudīšana neizslēdz riskus, tomēr tos mazina.

Prioritāte

Preču zīmes tiek aizsargātas rindas kārtībā.

Preču zīmes aizsardzība sākas mirklī, kad tai tiek piešķirts juridiskais pieteikuma datums.

Tomēr, nosakot, kurš iesniedzis pieteikumu pirmais, tiek ņemts vērā ne tikai iespējamā konkurenta preču zīmes pieteikuma datums, bet arī citi prioritātes datumi.

Kas ir prioritāte?

Agrākiem preču zīmju pieteikumiem ir prioritātes tiesības sešu mēnešu periodā, sākot no ES preču zīmes iesniegšanas datuma, kā arī otrādi. To var pieprasīt preču zīmju pieteikumiem, kuri iesniegti valsts (vai Beniluksa valstu) līmenī, preču zīmēm, kuras iesniegtas Parīzes Konvencijas dalībvalstī vai TRIPS nolīguma dalībvalstī, vai valstī, ar kuru Komisija ir apstiprinājusi savstarpīgumu, vai ES preču zīmes pieteikumiem.

Ja vēlaties izmantot šīs prioritātes tiesības, ES preču zīmes pieteikums jāiesniedz sešu mēnešu laikā no preču zīmes pieteikuma iesniegšanas valsts jurisdikcijā. Ja ir apstiprināta valsts preču zīmes prioritāte, tiks uzskatīts, ka ES preču zīmes pieteikums iesniegts tajā pašā dienā, kad iesniegts agrākais pieteikums; tādējādi tam būs prioritāte attiecībā uz citiem pieteikumiem, kuri iesniegti šajā sešu mēnešu periodā.

Aizpildot preču zīmes pieteikuma veidlapu, jums jāaizpilda daļa, kas attiecas uz prioritāti. Pirmā pieteikuma datums kļūst par atsauces datumu, ko izmanto, lai noteiktu, kurš pieteikumu iesniedzis pirmais.

 

Turpmākais piemērs parāda, kā prioritāte darbojas. Šajā piemērā ES preču zīmei B ir prioritāte pār ES preču zīmi A, pat ja ES preču zīme A tika iesniegta ES pirms ES preču zīmes B:

 • 1.7.2014.
  Prioritātes datums, kad preču zīme pirmoreiz pieteikta ASV

 • 1.10.2014.
  Pieteikuma datums EUIPO

 • 1.11.2014.
  Pieteikuma datums EUIPO

 

 

Līdzība

Salīdzinot savu preču zīmi ar agrākām preču zīmēm, jums ir jāiedomājas sevi tipiska patērētāja vietā. Iesakām sev pajautāt: "Vai patērētājs varētu uzskatīt, ka mana preču zīme jau pieder kādam citam?" Ja atbilde ir "jā", tas var radīt problēmas.

Starp citu, neierobežojiet meklēšanu, meklējot tikai identiskas preču zīmes. Arī preču zīmes, kas ir tikai līdzīgas jūsējām, var radīt apdraudējumu. Datubāzē eSearch plus jūs varat meklēt preču zīmes pēc nosaukuma, veida, iesniegšanas datuma un daudziem citiem kritērijiem, kā arī izmantot attēlus, lai meklētu līdzīgas preču zīmes.

 

Analoģija

Lielākajā daļā gadījumu jābūt saiknei starp precēm un pakalpojumiem, ko jūs piedāvājat, un precēm un pakalpojumiem, par kuriem pieteikta potenciāli konfliktējošā preču zīme. Arī šajā gadījumā jūsu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem nav jābūt identiskiem ar otras puses precēm un pakalpojumiem. Pat tad, ja tie ir tikai līdzīgi, tie var radīt apdraudējumu.

Ko darīt ar iegūtajiem meklēšanas rezultātiem?

Gadījumā, ja konstatējat, ka identiska vai līdzīga preču zīme jau ir reģistrēta vai pieteikta, jūs varat rīkoties dažādi.

 • Pārrunas: sazinieties ar agrākās preču zīmes īpašnieku, lai panāktu kopēju vienošanos (tirgū līdzāspastāv daudzas identiskas vai līdzīgas preču zīmes).
 • Reģistrācija ar risku: iesniedziet savu pieteikumu un riskējiet, ka pret to iesniegs iebildumus (lēmums, vai iebilst pret ES preču zīmes pieteikumu, ir atkarīgs no daudziem faktoriem; agrāk reģistrētas preču zīmes esamība neliedz jums iesniegt savu pieteikumu).
 • Apstrīdēšana: apstrīdiet pirmo preču zīmi.
 • Procesa pārtraukšana: neturpiniet procesu, jo iebildumu risks ir pārāk liels.
 

Jūs varat prasīt profesionālu padomu preču zīmju konsultantam. Mēs publicējam profesionālo konsultantu sarakstu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.