Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Brīdinājumu iestatīšana

Jūs varat iestatīt ekrāna brīdinājumu un skatīt to cilnēs “Preču zīmes” un “Dizainparaugi” rīkā eSearch plus. Brīdinājumus var iestatīt no saraksta skatījuma un detalizētā skatījuma.

Jūs varat iestatīt arī domēnu “.eu” brīdinājumus cilnē “Preču zīmes” rīkā eSearch plus, kā arī EUIPO tīmekļa vietnes lietotāja vidē User Area.


 • Skatījuma brīdinājums

  Skatījuma brīdinājumu var iestatīt no ES preču zīmes (ESPZ) un RKD ciļņu eSearch plus. Šā brīdinājuma pamatā ir reģistrēta lietotāja paplašinātai meklēšanai izvēlētie kritēriji.

  Piemēram, iestatot skatījuma brīdinājumu pēc paplašinātas meklēšanas publicētai preču zīmei, kas satur preču zīmes nosaukumu “HI” un attiecas uz precēm “12. klasē”, pēc X skaita rezultātu iegūšanas parādās brīdinājums, ja jauna preču zīme ir publicēta ar tiem pašiem kritērijiem (preču zīmes nosaukumā ir vārds “HI”, un tā attiecas uz precēm “12. klasē” u. tml.), jo rezultātu skaits atšķirsies no oriģināla.

 • Skatījuma brīdinājuma iestatīšana

  Pēc pamatmeklēšanas vai paplašinātās meklēšanas skatījuma brīdinājumu var iestatīt no rezultātu saraksta sadaļas (saraksta skatījuma) šādi:

  1. Brīdinājuma iestatīšanai uzklikšķiniet uz megafona ikonas Brīdinājuma ikona, kas redzama tabulas augšējā kreisajā pusē. Atveras uznirstošs logs.
  2. Piešķiriet savam brīdinājumam nosaukumu:
   • izvēloties iepriekš izveidotu brīdinājuma nosaukumu caur nolaižamo izvēlni;
   • izvēloties jaunu nosaukumu un ievadot to teksta laukā labajā pusē.
  3. Ja vēlaties saņemt uz savu e–pasta adresi brīdinājuma kopiju, atzīmējiet ar ķeksīti lodziņu “Saņemt brīdinājumu pa e–pastu”.
  4. Uzklikšķiniet uz “Iestatīt brīdinājumu” pogas.

  Kad brīdinājums ir veiksmīgi izveidots, uznirstošā loga apakšā parādās paziņojums.

 • Monitora brīdinājums

  Ekrāna brīdinājumu var iestatīt, lai uzraudzītu konkrētas norises saistībā ar ESPZ, KDP un domēniem “.eu”, kas ir identiski ar ESPZ. Var izvēlēties dažādus parametrus, lai aktivizētu brīdinājumus, piemēram, par:

  • preču zīmes statusa izmaiņām;
  • preču zīmes vajadzību pēc pārreģistrācijas;
  • īpašumtiesību/pārstāvja maiņu;
  • iebildumu perioda tuvošanos beigām;
  • identiskām domēna “.eu” reģistrācijām.
 • Ekrāna brīdinājuma iestatīšana

  Ekrāna brīdinājumu var iestatīt no preču zīmju vai dizainparaugu detalizēta skatījuma sadaļas, kad ir veikta pamatmeklēšana vai paplašināta meklēšana.

  1. Uzklikšķiniet uz “Iestatīt brīdinājumu” pogas Poga detalizēta skatījuma augšējā labajā pusē.

   Atveras uznirstošs logs, kur Jūs varat izvēlēties, kurus lodziņus atzīmēt ar ķeksīti atkarībā no tā, kādām statusa izmaiņām attiecībā uz ESPZ vai RKD Jūs vēlaties sekot.

  2. Piešķiriet savam brīdinājumam nosaukumu ar vienu no šādām opcijām:
   • izvēloties iepriekš izveidotu brīdinājuma nosaukumu caur nolaižamo izvēlni;
   • izvēloties jaunu nosaukumu un ievadot to teksta laukā labajā pusē.
  3. Ja vēlaties saņemt uz savu e–pasta adresi brīdinājuma kopiju, atzīmējiet ar ķeksīti lodziņu “Saņemt brīdinājumu pa e–pastu”.
  4. Uzklikšķiniet uz “Iestatīt brīdinājumu” pogas.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.